...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Innowacje napędzają firmy. Ponad 5 tys. wniosków o unijne dofinansowanie

innowacje MSP

Aż 565 wniosków na kwotę prawie 162,3 mln zł złożyli przedsiębiorcy w zakończonym właśnie ostatnim naborze do programu „Bony na innowacje dla MŚP”.

To seria konkursów prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od sierpnia 2015 r. i cieszących się dużym zainteresowaniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W tym czasie – we wszystkich pięciu naborach – złożyli oni łącznie prawie 5,15 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ten program otwiera drzwi do rozwoju firmom, które mają innowacyjne pomysły, ale nie mają funduszy na ich realizację. Ci, którzy zakwalifikują się do konkursu dostają konkretną pomoc i mogą wdrożyć swoje pomysły. To szansa dla nich i dla całej gospodarki. Im bardziej innowacyjny biznes, tym większe możliwości rozwoju naszego społeczeństwa.

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii

Program „Bony na innowacje dla MŚP” jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowyumożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego. Równolegle trwały konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy programkon W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin.

W sektorze MŚP jest duży potencjał, do którego wydobycia często potrzebne są fundusze. Według ostatniej edycji raportu opracowanego przez PARP („Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”) już co piąte polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje. Chcemy aby z roku na rok ta liczba wzrastała, dlatego pieniądze krajowe i unijne inwestujemy w nabory, dzięki którym przedsiębiorcy mogą otrzymać fundusze na opracowanie czy zakup innowacji. Oddzielną pulę zarezerwowaliśmy na działanie nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami fizycznymi czy poznawczymi.

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Innowacje na topie

W ostatniej rundzie naboru (zakończonej 30 grudnia 2020 r.) do pierwszego etapu usługowego konkursu ogólnego oraz komponentu Dostępność Plus, przedsiębiorcy złożyli aż 534 projekty. Tak duże ogólne zainteresowanie czyni konkurs jednym z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji.

Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP

Szefowa Agencji zaznacza, że od marca ubiegłego roku, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa i wywołanego nim kryzysu, przedsiębiorcy złożyli 1 562 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych. – To średnio ponad 156 projektów miesięcznie. Przed pandemią było ich 1,5 razy mniej – dodaje.
Od początku trwania projektu, czyli od sierpnia 2015 r., firmy złożyły w sumie 5 142 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. Już popłynęło do nich wsparcie w wysokości ok. 266 mln zł, a kolejne firmy już czekają ponieważ proces oceny wniosków trwa na bieżąco. Największym zainteresowaniem konkurs cieszy się wśród firm z branż (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD): przetwórstwo przemysłowe; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; informacja i komunikacja; handel hurtowy i detaliczny; budownictwo.
Łączny budżet czterech konkursów (usługowy: ogólny, Dostępność Plus; inwestycyjny: ogólny, Dostępność Plus) w ostatnim naborze (lata 2019-2020) wynosił 160 mln zł, a łącznie we wszystkich naborach od 2015 r. do 2020 r. to blisko 0,5 mld zł (487,43 mln zł).

Mały wkład własny, duże możliwości

W konkursie usługowym przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów projektu. Maksymalne wsparcie na jakie mogą liczyć to natomiast 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu, nie może przekroczyć 400 tys. zł. W konkursach inwestycyjnych wymagany jest większy wkład własny, czyli – w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji – co najmniej 30 proc. wartości projektu, ale też przedsiębiorcy mogą liczyć na większe dofinansowanie – maksymalnie 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.

Więcej informacji na stronie PARP 


Źródło: informacja prasowa PARP 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF