...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jadąc na narty, warto się ubezpieczyć

Okres świąteczno-noworoczny sprzyja różnego rodzaju wyjazdom, w tym również na narty. Na zimowe szaleństwo wiele osób zdecyduje się również podczas ferii zimowych, które w części województw rozpoczną się już w połowie stycznia. Przygotowując się na wyjazd warto zadbać o dobre ubezpieczenie, by w razie nagłego wypadku mieć pokryte koszty leczenia, ale także akcji ratowniczej, np. transportu poszkodowanej osoby ze stoku. Jeżeli jednak to my jadąc na nartach potrącimy inną osobę, która zostanie ranna, to odszkodowanie dla tej osoby może zostać wypłacone z naszej polisy OC. Koszty leczenia, assistance, NNW i OC to elementy zawarte w ubezpieczeniu turystycznym. Warto wybrać zakres odpowiedni do naszej podróży oraz wystarczająco wysokie sumy ubezpieczenia.

 

Przykładem takich ubezpieczeń może być „Generali, z myślą o podróży” czy „Ubezpieczenie podróży” w Proama. Oba produkty pozwalają dopasować ubezpieczenie do charakteru wyjazdu lub celu Twojej podróży i elastycznie dobrać sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

Zadbać, by w zakresie były narty i snowboard

Osoby jadące na narty lub snowboard powinny zadbać, by rozszerzyć umowę o „amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu”. Dodatkowo osoby uprawiające te sporty w sposób ekstremalny tj. jeśli jeżdżą poza oznakowanymi trasami powinni rozszerzyć o „sporty wysokiego ryzyka”. Jest to bardzo ważne, by mieć zapewnioną ochronę w przypadku zdarzeń związanych z uprawianiem tych sportów zimowych.

Narty za granicą

Zarówno ubezpieczenie podróżne w Generali, jak i w Proama, oprócz kosztów leczenia nagłych zachorowań oraz nieszczęśliwych wypadków już w podstawowym zakresie ubezpieczenia zawierają dodatkowe elementy.

W ostatnim czasie ważne jest również, by taka polisa zawierała koszty leczenia i usługi assistance za granicą również w przypadku nagłego zachorowania na koronawirusa (COVID-19) i to do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance wskazanej na umowie ubezpieczenia. Dodatkowo w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19 (dodatni wynik testu), można otrzymać również pokrycie kosztów izolatorium, jeśli jest zalecone i zorganizowane przez służby medyczne danego Państwa.

Usługi assistance to np. transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku na stoku narciarskim do najbliższego szpitala albo placówki medycznej, a także transport na terytorium RP jeśli wymaga tego stan zdrowia, czy poszukiwania i ratownictwo przeprowadzane przez wyspecjalizowane służby ratownicze gdy nie jest znana lokalizacja poszkodowanego. Przykładowo koszt transportu ze stoku helikopterem za granicą może wynieść nawet do 10 000 EUR

W Generali i w Proama bezpłatne ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu w skład którego wchodzą ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego lub jego osób bliskich i znajdujące się w miejscu zamieszkania ubezpieczonego na terytorium RP.

W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Dodatkowo umowy z okresem ubezpieczenia nieprzekraczającym 30 dni w zakresie podstawowym zawierają kontynuację leczenia nieszczęśliwych wypadków po powrocie z podróży zagranicznej na terytorium RP, obejmujące organizację i pokrycie kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji

Choroba lub wypadek a koszty karnetów i wypożyczenia sprzętu

Dodatkowo umowa może być rozszerzona m.in. o Assistance Exclusive, który dla umów rozszerzonych o amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu oferuje dodatkowe świadczenia takie jak zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski, jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej Ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej zostanie uznany przez lekarza za osobę niezdolną do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, Możemy otrzymać proporcjonalną część opłat za niewykorzystany karnet narciarski od dnia zdarzenia do ostatniego dnia jego ważności, nie więcej do limitu ustalonego przez ubezpieczyciela, w Generali do 800zł. W tej sytuacji możemy również liczyć na zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego proporcjonalną część opłat za niewykorzystany okres wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

Pakiet ten daje nam również świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych. Co to oznacza? Jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej nie będziemy mogli korzystać z wcześniej wykupionych usług narciarskich przez ponad 24 kolejne godziny z powodu całkowitego zamknięcia systemu wyciągowego, spowodowanego przez niedostateczną ilość śniegu, możemy otrzymać 100 PLN za każdy dzień zamknięcia tras narciarskich w razie niedostępności odpowiednich lub alternatywnych możliwości narciarskich lub refundację do 700 PLN kosztów podróży i opłat za korzystanie z wyciągów narciarskich, jakie będziemy musieli ponieść, aby dostać się do podobnego ośrodka narciarskiego lub wrócić z niego.

Ponadto, jeżeli zejdzie lawina i dostęp do naszego ośrodka narciarskiego będzie zablokowany lub transport publiczny zostanie odwołany lub skrócony, uzasadnione koszty zakwaterowania i transportu mogą zostać pokryte.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków i OC

Ubezpieczenie turystyczne zawiera również polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków, która zabezpiecza ubezpieczonego i bliskich przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć,

Co jeżeli jednak jadąc zbyt szybko lub nieostrożnie i potrącimy innego narciarza, powodując np. złamanie jego nogi? Wówczas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zarówno szkody rzeczowe, jak  i osobowe wyrządzone tej osobie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Mamy możliwość również ubezpieczenie sprzętu sportowego – do których zalicza się narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardingu wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem

Czy jadąc na narty w Polsce również potrzebna jest polisa?

Ubezpieczenie podróżne zarówno w Generali, jak i w Proama może być również wybrane w wariancie krajowym. Co ważne oprócz terytorium Polski, ochrona dotyczy dodatkowo 50 km terytorium państw sąsiadujących. Jest to szczególnie ważne w przypadku poruszania się pasmem granicznym, w sytuacji, gdy zjedziemy z trasy i przekroczymy granicę albo świadomie wybierzemy trasy biegnące np. częściowo poza granicami Polski.

Zakresem podstawowym takiego ubezpieczenia to następstwa nieszczęśliwych wypadków, umożliwiające wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, czy też uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Dodatkowo umowa może być rozszerzona o ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i usług assistance na terenie RP, jak transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub lekarza, transport ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania, organizacja wizyty lekarskiej, opieka i transport dzieci do miejsca zamieszkania

W tym przypadku również możemy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego, w tym narciarskiego i snowboardowego.

Polisy podróżne można zawrzeć w formie zdalnej, czyli agent przez email lub telefon ustala z nami potrzeby i zakres ochrony, wprowadza dane i tak skonstruowaną ofertę wysyła na nasz adres email.
Zapoznajemy się z tą ofertą i jeżeli jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, zatwierdzamy ją poprzez kliknięcie i opłacamy. Możemy też wykupić ją bezpośrednio przez stronę internetową lub infolinię, nawet w momencie, gdy już jesteśmy na lotnisku, przy czym ochrona zawsze rozpocznie się od dnia następnego po zawarciu polisy i zapłaceniu składki.

 

źródło: Generali

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF