...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak estoński rząd wspiera startupy?

Taxify rozpoczął swoją działalność w 2013 roku w Tallinie. Do Polski wszedł niecałe dwa lata temu, pod koniec 2016 roku. Dziś Markus Villig - założyciel i CEO - ma nadzieję, że w przyszłym roku aplikacja będzie liderem na polskim rynku, wyprzedzając tym samym Uber. Co pozwoliło Markusowi na tak dynamiczny rozwój startupu? Tego dowiecie się z rozmowy CEO Taxify z Grzegorzem Kiszlukiem i Wojciechem Krzemieniem.

Wojciech Krzemień: Hi! Markus, tell us about what you do.

Wojciech Krzemień: Cześć! Markus, powiedz nam czym się zajmujesz?

Markus Villig: Sure! I am founder of Taxify. I started the company about 5 years ago. We launched in 2013 in Tallinn. The original idea was to aggregate together all the taxis in all the cities that we go to and make it real easy, convenient and affordable for people to move around. Couple of years in we realized that transportation is a much bigger problem than just taxis, so we had to expand. We went from just taxis to private hired drivers and now we are looking for next options in mobility. For example just last week we launched electric scooter service in Paris. We are looking to have more vehicles on the platform.

Markus Villig: Jasne! Jestem założycielem Taxify. Założyłem firmę ok. 5 lat temu. Wystartowaliśmy w 2013 roku w Tallinie –  stolicy Estonii. Na początku mieliśmy pomysł, aby połączyć taksówki we wszystkich miastach, do których wchodzimy jako firma w jednej aplikacji. Chcieliśmy, aby poruszanie się taksówkami było łatwe, wygodne i tanie. W ciągu pierwszych lat działalności zorientowaliśmy się, że transport to dużo szersze zagadnienie niż tylko taksówki, więc musieliśmy rozszerzyć naszą działalność. Zaczęliśmy od taksówek, potem otworzyliśmy się na kierowców prywatnych, a teraz szukamy możliwości na dalszy rozwój transportu. Na przykład w zeszłym tygodniu uruchomiliśmy wynajem hulajnóg elektrycznych w Paryżu. Obecnie pracujemy nad zwiększeniem ilości pojazdów w naszej ofercie.

WK: What is your purpose in Poland?

WK: Co chcecie osiągnąć w Polsce?

MV: Our purpose is in every city we go is to be the best way for people to move. That means we have to the best in every service we get into. Today in Poland it means we want to have the most cars so people can travel the fastest with us and to have great prices, we want to be convenient and reliable. We are already on track to be the leader in Poland in the next year.

MV: Nasz cel to dostarczenie mieszkańcom i odwiedzającym każdego miasta, w którym się pojawimy, najlepszej opcji transportu. Dzisiaj w Polsce oznacza to, że chcemy mieć największą ilość dostępnych samochodów, aby użytkownicy mogli dzięki nam poruszać się najszybciej i najtaniej jak to możliwe. Chcemy, by Taxify było wygodne w użytkowaniu i godne polecenia. Jesteśmy na dobrej drodze, aby stać się liderem naszej branży w Polsce.

WK: How do you put yourselves in comparison to Uber?

WK: Jak się porównujecie do Ubera?

MV: They started here before us, so we still have to do some catching up and we’re working hard to do it, but we already that we are getting more and more popular every day. We expect in one year we will be the market leader.

MV: Uber pojawił się na polskim rynku wcześniej niż Taxify, więc na razie musimy ich jeszcze trochę ścigać, ale stajemy się coraz popularniejsi i depczemy im po piętach. Spodziewam się, że za rok będziemy liderem polskiego rynku transportowego.

WK: We will move to more general startup and innovation area. Why is innovation in startup so important?

WK: Porozmawiajmy chwilę bardziej ogólnie o startupach i innowacjach. Dlaczego twoim zdaniem innowacje są tak ważne dla rynku startupów?

MV: How I see it is that big companies they have more resources, they have more people, they have more practice form marketing and so on. That’s why you cannot just compete by doing exactly the same things that the big companies already do because they have more money and resources. The only way to beat them is to do something that’s new. And that’s the only advantage startups have. When I look back how started there some very big taxi companies in Tallin and had a lot of money. The difference was they were moving very slow. We were doing new things every month and that’s why we won.

MV: Duże firmy mają większe możliwości, zasoby, ludzi, doświadczenie w marketingu i fundusze. Dlatego nie można z nimi konkurować na ich gruncie, według ich zasad i robiąc to samo, co oni. Jedynym sposobem, żeby uzyskać przewagę, jest tworzenie nowych, innowacyjnych rzeczy. To jedyna przewaga, jaką mają startupy. Jak spojrzę na nasz początek, to w Tallinie były wielkie i bogate korporacje taksówkarskie, ale rozwijające się wolno. W Taxify wprowadzaliśmy zmiany i innowacje z miesiąca na miesiąc. Dlatego ich wyprzedziliśmy.

WK: Making a startup is getting inspired or copy (which in not very popular word) and make the product better or to build something new innovative and test it on your own?

WK: Tworzenie startupu to inspirowanie się, kopiowanie (co nie jest dość fortunnym określeniem) i poprawianie istniejących produktów, czy rozwiązań, czy może jest to budowanie i testowanie czegoś zupełnie nowego?

MV: I think it’s always a mix of both. Many of the startups that are popular today were inspired by something that was popular before. Taxis were on a hung of use before so there was nothing new in that need for people to move from one location to another by a hired car. Sometimes the small change like moving it from a call by the phone to an application makes a massive difference. So I think it’s really about not make too big change at once. So you take something that’s there and then you try to find small change you can make. Because if you make a big change, you will just need a big resource which startups don’t have. You have to take big enough bite that you can handle.

MV: Wydaje mi się, że to mieszanka obu tych rzeczy. Wiele popularnych dziś startupów inspirowało się istniejącymi już projektami. Dla przykładu wszyscy korzystają z taksówek, żeby się przemieszczać z jednego miejsca w drugie, to nic nowego, ale czasem wprowadzenie drobnego ulepszenia prowadzi do wielkiej zmiany. My przenieśliśmy sposób zamawiania transportu z połączenia telefonicznego do aplikacji. To poskutkowało zmianą całej branży. Wprowadzanie dużych zmian pochłania ogromne zasoby, których startupy nie mają. Dlatego czasem drobne ulepszenia prowadzą do wielkich zmian. Ważne, aby robić tyle, na ile cię stać.

WK: How well do you know Polish startup environment and market?

WK: Jak dobrze znasz polskie środowisko startupowe?

MV: I’m looking into it a lot more now. Actually it’s one of the reasons I’m coming here today to meet a lot of the startup community.

MV: Dopiero je poznaję. Właściwie to główny cel mojej wizyty w Polsce. Mam w planie spotykać się z ludźmi i uczestniczyć w wydarzeniach.

WK: What are the differences between Polish and Estonian startup environment?

WK: Jakie są różnice pomiędzy polskim a estońskim środowiskiem startupów?

MV: Yet I don’t know enough. That is something I really want to understand more. In Estonia startups collaborate a lot. Every couple of weeks there is a few events where startup founders get together. We also have a startup leaders club in Estonia which has about one hundred startup leaders as members. They regularity meet and discuss what for example the government can do for startups. So this organization gets all the ideas together and present it to government. So there is quite a lot of collaboration. I don’t know how that is in Poland right now.

MV: Za mało jeszcze wiem o polskim środowisku, żebym mógł dokonać takiego porównania. Mogę natomiast powiedzieć, jak to wygląda u nas. W Estonii startupy ściśle ze sobą współpracują. Co kilka tygodni odbywają się wydarzenia dla założycieli startupów. Mamy też startupowy klub liderów, który zrzesza około 100 założycieli i CEO startupów. Ta organizacja zbiera pomysły i przedstawia je rządowi celem poprawy warunków dla rozwoju rynku startupowego. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda w Polsce.

WK: Can you point some government acceleration programs which accually work?

WK: Czy mógłbyś wskazać jakieś rządowe programy akceleracyjne, które funkcjonują w Estonii?

MV: In most cases is just to make government just to get out of the way. I mean the government can’t just make the startup successful. They can only just give them room to operate. So what the startup club in Estonia has been pushing for is to make immigration very easy because the main problem for Estonian startups is that we don’t have enough engineers, so we are mostly looking for software developers and now actually the immigration law has been changed so it’s easier for Estonian startups to bring in more talented developers. So that’s one of the things, that’s helping a lot.

MV: W większości przypadków kluczowym faktorem jest to, aby rząd po prostu nie przeszkadzał. Mam na myśli to, że rząd nie decyduje o sukcesie danego startupu. Jedyne zatem, co może zrobić, to dać przestrzeń i warunki do rozwoju. Dlatego club startupów w Estonii forsuje na przykład liberalizację przepisów imigracyjnych. Spowodowane jest to potrzebą zatrudniania nowych inżynierów, których w Estonii brakuje. Ostatnio przepisy zmieniono i łatwiej jest pozyskiwać do pracy programistów z zagranicy. To jedna z rzeczy, która naprawdę pomaga w rozwoju.

GK: Who established the startup club?

GK: Kto i kiedy założył klub startupów?

MV: It was established about 15 years ago. Actually my brother a Taxify co-founder was original founder with some few others who did it.

MV: Klub powstał około 15 lat temu. Jednym z założycieli jest mój brat, współtwórca Taxify, wraz z kilkoma innymi osobami.

GK: So it wasn’t a government idea?

GK: Więc nie jest to inicjatywa rządowa?

MV: No, no, no… It was purely 5 creative guys from Estonia initiative who said: “Let’s start this club” and it worked.

MV: Nie, nie… To czysto oddolna inicjatywa kilku osób, które powiedziały sobie: „Załóżmy klub…” i stało się.

GK: Tell us more about this startup — government cooperation in Estonia. Is it enough for startups? Do startup need such help? Is it a good idea form startups to take help from government?

GK: Powiedz nam więcej o współpracy publiczno-prywatnej na linii Estoński rząd – startupy. Czy działania rządu są dla startupów wystarczające? Czy startupy w ogóle potrzebują wsparcia rządu? Czy to dobry pomysł by z takiego wsparcia korzystać?

MV: Well I think the most important thing in Estonia is just for government not to get in the way. In essence, it’s that it’s very easy to start a new company in Estonia like very low bureaucracy. Now it’s also easy to bring in the engineers from other countries, immigration i very easy. So they are just getting out of the way. Of course there are some startups monetary grants as well but I think that is really the small part. Most of the successful startups don’t rally need the government money. It’s more about just having freedom and low bureaucracy.

MV: Tak jak mówiłem wcześniej, najważniejsze to nie przeszkadzać. W praktyce działa to tak, że na przykład założenie firmy trwa w Estonii bardzo krótko. Jest bardzo mało biurokracji. Teraz łatwo jest również zatrudniać obcokrajowców. Rząd po prostu ułatwia nam w ten sposób pracę. Oczywiście istnieją też rządowe granty, ale to ma małe znaczenie w porównaniu ze swobodą działania. Większość startupów nie potrzebuje rządowych pieniędzy.

WK: So basically it about the brains, no obstacles and VC money.

WK: No tak, wystarczy odrobina kreatywności, brak przeszkód i pieniądze funduszy VC.

MV: Hahaha… Yeah… Basicaly….

MV: Hahaha…. Tak… W wielkim skrócie… ☺

WK: We say in “50 most creatives humans in business” program which we run in Poland that starups are a big part of economy. How does Estonian ecosystem look in comparison with other environments like Israel work.

WK: Mówimy w BRIEFie (który również prowadzi ranking „50 Najbardziej kreatywnych w biznesie”), że startupy to część krajowej gospodarki. Jak wygląda rynek estońskich startupów w porównaniu do światowych gigantów, takich jak np. Izrael?

MV: How I see it is Estonia is European top 5 in startup ecosystem. It’s really coming up. Not every country in Europe has it’s uniquer which is a company worth more than a billion. Estonia already has four of them from the last ten years. So this puts a higher ambition level for local startupers. When I look at the startups coming from neighboring countries Like Latvia, Lithuania people are happy to grow a company for 10 million evaluation, 100 million evaluation. In Estonia when we have a lot more success people are gonna go for competition with USA and build the international companies more than local startup. So the ambition level in Estonia is higher.

MV: Estonia obecnie znajduje się w pierwszej 5 ekosystemów startupowych w Europie i szybko rośnie. Nie każde państwo europejskie ma swojego jednorożca, czyli firmę wartą ponad miliard dolarów. W Estonii mamy ich aż 4 w ciągu ostatnich 10 lat. To powoduje wzrost motywacji i ambicji wśród rodzimych założycieli startupów. Kiedy patrzę na kraje sąsiednie, jak Litwa czy Łotwa, to widzę, że ludzie cieszą się, kiedy osiągają wycenę na poziomie 10 lub 100 milionów. W Estonii jest nastawienie na konkurowanie z firmami z USA i budowanie w globalnej skali, a nie lokalnych startupów. Mamy więc wysokie ambicje.

WK: What’s Your plan for taxify? What is your major goal for next years? And do you plan to diversify your interests in startups, any investments, acquisitions maybe?

WK: Jaki masz plan na Taxify? Jaki jest twój cel na najbliższe lata? Planujesz dywersyfikację swoich interesów? Inne startupy, inwestycje, przejęcia?

MV: For all startup founders and CEOs they stay in the company as long as they have interest. That interest is a room to grow. So of course if the company will not be growing that’s the time for most CEOs to leave. In that sense I am very occupied with Taxify, and we have so much room to grow. We are opening up more countries every few months, and we are adding up more services. Currently we are in taxi business, we are starting to do private hire business in a few years. Now we are getting in electric scooter sharing and looking into more services in the future. So there is so much room for expansion for next 10 years, so I’m staying focused here.

MV: Większość założycieli i CEO startupów zostaje w swoich firmach tak długo, jak długo rozbudzają one ich zainteresowanie. To zainteresowanie stanowi przestrzeń do rozwoju. W chwili, gdy firma przestaje się rozwijać, CEO zwykle odchodzi. Obecnie jestem bardzo zajęty rozwojem Taxify. Mamy przed sobą ogromny potencjał rozwoju. Otwieramy się na nowe kraje co kilka miesięcy. Obecnie jesteśmy w biznesie taksówkowym i rozwijamy transport kierowców indywidualnych. Właśnie wystartowaliśmy z wynajmem elektrycznych hulajnóg i rozglądamy się za kolejnymi możliwościami. Mam pracy na kolejnych 10 lat. Pozostaję więc skoncentrowany na Taxify.

WK: Would you like to add something?

WK: Chciałbyś dodać coś od siebie?

MV: We are in 5 polish cities now, and we grow fast. The polish government accepts us as well. Most of the cities and countries in CEE are adopting a new regulation which is favoring private hired drivers, and we see this as a good thing. People want this type of service. It looks that Poland is moving forward on the right track. It’s allowing innovation and not trying to block it like what’s currently happening in Spain for instance.

MV: Myślę, że poruszyliśmy już najciekawsze tematy. Mogę dodać, że obecnie jesteśmy w 8 Polskich miastach, rozwijamy się szybko. Polski rząd też nas akceptuje. Większość miast regionu CEE wprowadza nowe przepisy umożliwiające legalną pracę dla prywatnych kierowców przewoźników. Odbieramy to bardzo pozytywnie. Ludzie, użytkownicy tego potrzebują. Wygląda na to, że Polska zmierza w dobrym kierunku i nie próbuje blokować nieuniknionego, jak to się dzieje na przykład w Hiszpanii.

WK: Could  you name 3-5 Estonian startups that you would show as an example?

WK: Na koniec podaj 3 startupy w Estonii, które uważasz, że są najbardziej warte uwagi.

MV: Sure. I think it’s: Tranferwise the fastest growing financial startup based in Tallin. Another one is Pipedrive, they’re making sales software and really doing great. And Starship is the third one. This is really exciting, they are making autonomous every day use robots for delivery and so on.

MV: Chętnie! Myślę, że warto obserwować Transferwise startup fintechowy. Drugi ciekawy to niewątpliwie Pipedrive. Jest to narzędzie wspierające sprzedaż. No i najbardziej ekscytujący – Starship, tworzący autonomiczne roboty, mające pomagać nam w codziennych obowiązkach, jak na przykład dostawy przesyłek czy jedzenia.

WK: Thank you!

WK: Dziękujemy za rozmowę

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF