...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak generatywna sztuczna inteligencja zmieni handel i usługi?

Raport Mastercard Signals: Perspektywy handlu w czasach generatywnej SI. Warszawa, 27 września 2023 r. – Globalnie 50% przedstawicieli firm potwierdziło, że korzysta ze sztucznej inteligencji w co najmniej jednej aplikacji biznesowej. Dla porównania w 2017 r. takiej odpowiedzi udzieliło tylko 20% przedsiębiorców 1 , wynika z danych przedstawionych w raporcie Mastercard Signals: Perspektywy handlu w czasach generatywnej sztucznej inteligencji, analizującym wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość handlu i innych obszarów biznesowych 2 .

 

Generatywna SI zmieni oblicze biznesu?

Scenariuszy i wizji przyszłości jest wiele i nikt nie ma pewności, w którą stronę zmierzamy.
Wiemy natomiast, że wspólnym mianownikiem wszystkim zmian jest technologia, a dokładnie
algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji. Jak wskazują autorzy raportu Mastercard, w
ciągu najbliższych lat generatywna SI umożliwi rozwój nowych funkcji w różnych
obszarach, zarówno w biznesie, jak i obsłudze klientów indywidualnych. W przypadku
konkretnych sektorów, takich jak np. ochrona zdrowia, usługi prawne i usługi finansowe,
zostaną opracowane specjalne modele wykorzystujące SI, które zrewolucjonizują procesy i
działalność firm. Możliwe jest to dlatego, że w przeciwieństwie do innych technologii, okresowo
zdobywających wielką popularność, generatywna SI wykorzystywana jest w dobrze
zdefiniowanych obszarach i pozwala tworzyć stabilne rozwiązania, a także charakteryzuje się
szybkim tempem rozwoju. Zdaniem autorów raportu będą pojawiać się nowe możliwości
wykorzystania tej technologii, a co ważniejsze, generatywna sztuczna inteligencja niesie ze
sobą potencjał transformacji praktycznie każdej branży.

Już w 2021 r. globalny rynek sztucznej inteligencji (SI) wart był 60 miliardów dolarów. Do
2028 r. jego wartość ma przekroczyć 420 miliardów dolarów 3 . Co więcej, na przestrzeni
ostatniej dekady inwestycje korporacyjne w sztuczną inteligencję wzrosły 13-krotnie, osiągając
poziom 190 miliardów dolarów w 2022 r. 4 Co stoi za tak dużym sukcesem SI i napędza popyt
na szerokie wykorzystanie jej w biznesie?

– Możliwości sztucznej inteligencji są niemal nieskończone. To duża szansa dla firm, ale
zarazem duże wyzwanie – przedsiębiorcy już teraz zastanawiają się, jak włączyć tę szybko
rozwijającą się technologię w swój biznes, aby zwiększyć konkurencyjność i efektywność
swoich firm. W Mastercard myślimy o sztucznej inteligencji jak o elektryczności: napędza nasze
społeczeństwo i stymuluje postęp. Dlatego używamy jej wszędzie, gdzie możemy. Inwestujemy
zarówno w ludzi, jak i technologię, aby wspierać rozwój sztucznej inteligencji – mówi Marta
Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Tu Mat, twój wirtualny asystent ds. zakupów

W jaki sposób firmy wykorzystują potencjał SI do rozwoju i wzrostu biznesu w branży
handlowej? Możliwości handlu i e-commerce zdają się być nieograniczone – wachlarz
1 McKinsey, The state of AI in 2022—and a half decade in review:
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/quantumblack/our%20insights/the%20state%20of%20ai%20in%202022%20and%20a%20hal
f%20decade%20in%20review/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review.pdf
2 Mastercard, Commerce in the age of generative AI, https://view.ceros.com/mastercard-labs/signals-commerce-in-the-age-of-generative-ai-8-1/p/1
3 Zion Market Research: https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-06-27/-422-37-billion-global-artificial-intelligence-ai-market-size-likely-to-grow-at-39-4-
cagr-during-2022-2028-industry
4 Stanford University, Artificial Intelligence Index Report 2023, https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/04/HAI_AI-Index-Report_2023.pdf

 

Komunikat dla mediów

dostępnych produktów oraz narzędzi ułatwiających zakupy jest ogromny. Rozwija się stale
i dynamicznie, poprawiając doświadczenia zakupowe konsumentów. Jednak mnogość sklepów
oraz towarów często przytłacza klientów, co sprawia, że nie są oni w stanie znaleźć
odpowiedniego produktu w określonym czasie. Wyobraźmy więc sobie scenariusz, w którym
wirtualny ekspert ds. zakupów ułatwia nam to zadanie – skanuje oferty sklepów, wybiera
produkty spełniające nasze potrzeby, eliminuje te ze złymi recenzjami lub ze zbyt wysoką ceną,
poszukuje dla nas rozmiaru i na koniec wskazuje najbardziej opłacalne opcje, spełniające
wszystkie wskazane przez nas kryteria. W ten sposób znalezienie idealnego produktu
i zrobienie satysfakcjonujących zakupów może zająć kilka minut. Co więcej, sprzedawcy mogą
wykorzystywać tę technologię do optymalizacji opisów produktów i platform
e-commerce oraz zaoferować swoim konsumentom hiper-spersonalizowaną witrynę sklepową.
Dzięki sztucznej inteligencji zakupy w e-commerce zmienią się z czasochłonnego
przeszukiwania zasobów internetu w inteligentne, przyjemne i spersonalizowane
doświadczenie.

Finanse w dobie SI

Dzisiejszy ekosystem finansowy cechuje się dużą złożonością, co oznacza często konieczność
kontaktu z wieloma instytucjami. Ale wykorzystanie funkcji generatywnej SI, w połączeniu z
protokołami świadomej zgody na przetwarzanie danych, mogą uprościć i zoptymalizować
rządzące nim procesy. Generatywna sztuczna inteligencja może płynnie integrować rachunki
bankowe, portfele inwestycyjne i rachunki małych firm, a nawet wchodzić w interakcje z np.
urzędami skarbowymi za pośrednictwem otwartej bankowości. Może ona również zwiększyć
wiedzę finansową i zapewnić wgląd w najlepsze praktyki, służąc jako biuro zarządzania
majątkiem rodzinnym, włącznie z opcjami pomocy w formułowaniu planów oszczędnościowych.

Bezpieczne i łatwe przekraczanie granic

Organizacja podróży często przypomina układanie puzzli z wielu kawałków, gdy podróżujący
muszą skoordynować mnóstwo elementów w wielu strefach czasowych, z uwzględnieniem
różnych walut. Automatyzacja oparta na SI może uprościć ten proces, np. wykorzystując
interfejs głosowy na platformie typu Expedia: zamiast niezliczonych opcji do wyboru,
podróżujący otrzymuje szczegółowe plany wyjazdu z potwierdzonym zakwaterowaniem,
rezerwacją środków transportu i restauracji dopasowanych do osobistych preferencji.
SI w służbie dużych i małych przedsiębiorstw
Potencjał płynący z rozwiązań opartych na SI dostrzegają przedsiębiorstwa z różnych branż, ale
także różnej wielkości. Dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego i przy
wykorzystaniu botów, większe przedsiębiorstwa mogą np. w szybki sposób poprawić
elastyczność współpracy, komunikację w zespole, przekazując informacje w czasie
rzeczywistym, operatywność i optymalizację procesów oraz zaoferować pracownikom większe
możliwości rozwoju. Staje się to możliwe dzięki przejęciu przez maszyny automatycznych i
powtarzalnych zadań.

Mniejsze firmy natomiast mają szansę na dynamiczny rozwój cyfrowy i merytoryczny, co dla
wielu z nich dotąd było nieosiągalne ze względu na koszty tego typu procesów. Wraz ze
wzrostem cyfryzacji i upowszechnieniem generatywnej SI, możliwe jest wprowadzenie do
jednoosobowych firm, np. cyfrowego dyrektora finansowego zapewniającego zarządzanie
finansami albo cyfrowego dyrektora marketingu organizującego kampanie dla produktów i
usług.

W 2021 r. na całym świecie zgłoszono ponad 140 000 patentów związanych ze sztuczną
inteligencją, co stanowi 14-krotny wzrost w porównaniu z około 10 000 w 2017 r. 5 Wyniki

Komunikat dla mediów
badań pokazują, że aż 94% liderów biznesu wskazało sztuczną inteligencję za klucz do
sukcesu w biznesie. 82% z nich przyznało również, że sztuczna inteligencja zwiększa
satysfakcję z pracy i poprawia wydajność 6 .
SI w świetle prawa
Rozwój generatywnej SI stanowi również wyzwanie dla ustawodawców i organów
regulacyjnych, którzy podobnie, jak wszyscy inni interesariusze powinni stosować sprawdzone
praktyki oraz kierować się wspólnymi wartościami podczas korzystania z tej zaawansowanej
technologii, zarządzania jej elementami i nadzorowania realizowanych procesów. Obejmuje to
takie kwestie, jak zachowanie odpowiedzialności, przeciwdziałanie wykluczeniu, uczciwość,
zastosowanie najlepszych dostępnych mechanizmów zabezpieczeń i ochrony prywatności, a
także nacisk na innowacyjność rozwiązań oraz ich pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Pełną treść raportu można znaleźć na:

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF