...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak wygląda firma z punktu widzenia dyrektora IT? (raport)

Jakie czynniki z biznesowego punktu widzenia mają największą wagę dla dyrektorów IT polskich firm? A co jest priorytetem dla CIO w zagranicznych przedsiębiorstwach? Jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat? Jaka część budżetów IT w polskich firmach przeznaczona jest na rozwój innowacyjności, a jakiego rzędu koszty pochłaniane są przez bieżące wydatki? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w raporcie firmy doradczej Deloitte „Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa”.

Działy IT w przedsiębiorstwach to dziś nie tylko kilku informatyków zajmujących się naprawianiem firmowych komputerów. Często są one rdzeniem całej spółki czy fundamentem, na którym ta została zbudowana. Dowodem na to jest nieustannie rosnąca liczba startupów, czyli firm, dla których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowią kluczowy element modelu biznesowego. Nic więc dziwnego, że firma doradcza Deloitte już po raz trzeci zapytała dyrektorów IT (tzw. CIO) m.in. o ich priorytety z biznesowego punktu widzenia.

Najważniejsze cele biznesowe wg dyrektorów IT

 

W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 1200 liderów IT (CIO, dyrektorzy i menedżerowie IT) z 43 krajów Europy (w tym z Polski), obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii. Menedżerowie odpowiedzialni za IT na całym świecie niemal jednomyślnie wskazali pięć głównych celów: wydajność (48 proc. ankietowanych udzieliło tej odpowiedzi), innowacje (45 proc.), koszty (45 proc.), klienci (45 proc.) oraz wzrost (44 proc.). Co ważne, wielu ankietowanych wskazywało na konieczność ciągłego manewrowania pomiędzy obowiązkiem wspierania wzrostu, wydajnością biznesową, a redukcją kosztów. 

W Polsce odpowiedzi na pytanie o priorytety wyglądały inaczej. Najważniejszym celem biznesowym okazał się być wzrost – wskazało na niego aż 55 proc. badanych. Może to wynikać z faktu, że Polskie firmy wciąż rozwijają się, dbając m.in. o ekspansję na nowych rynkach. Kiedy mowa o priorytetach, na drugim miejscu znaleźli się klienci – wspomniało o nich 52 proc. ankietowanych – na trzecim zaś, ex aequo, wydajność oraz innowacje, z 42 proc. wskazań. 

Kompetencje liderów

 

Spośród dwunastu umiejętności charakteryzujących przywództwo, ankietowani CIO zdecydowanie wyróżnili sześć cech, które powinni posiadać liderzy IT. Są to: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych, umiejętności komunikacyjne, zrozumienie strategicznych priorytetów biznesowych, zarządzanie talentami, kształtowanie wizji i przywództwo oraz umiejętność przewodzenia w złożonym, szybko zmieniającym się środowisku. W tym obszarze nie ma znaczących różnic pomiędzy dyrektorami IT w Polsce a ich kolegami ze świata – dotyczą one jedynie kolejności poszczególnych kompetencji. 

Dziewięciu na dziesięciu badanych przyznało, że brakuje im przynajmniej jednej z kluczowych, wskazywanych wcześniej kompetencji. Najczęściej mówiono o brakach w umiejętności wpływania na interesariuszy wewnętrznych, zarządzania talentami oraz umiejętności kształtowania wizji rozwoju technologii i przywództwa.

Jedynie 55 proc. CIO z Polski uznało umiejętność utrzymywania relacji i wpływania na wewnętrznych interesariuszy za swoją mocną stronę. Ponadto, w porównaniu z odpowiedziami CIO z całego świata, polscy menedżerowie niżej ocenili swoje kompetencje w obszarach umiejętności zarządzania talentami, umiejętności współpracy z zewnętrznymi partnerami i dostawcami oraz zdolności do realizacji złożonych programów i projektów technologicznych.

Technologie dla biznesu

 

Respondenci badania zostali również zapytani o to, jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu. Na pierwszym miejscu, zarówno w Polsce jak i na świecie, znalazły się rozwiązania analityczne, następnie rozwiązania business intelligence oraz rozwiązania digital. Co ciekawe w Polsce bardzo wysoko znalazły się również rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa i prywatności danych, które to wyprzedziły tzw. „chmury”. Niestety, okazuje się, że globalnie poziom inwestycji w cyberbezpieczeństwo jest – za wyjątkiem sektora publicznego oraz firm z USA – relatywnie niski. 

Chociaż trzech na czterech dyrektorów IT uznało rozwiązania analityczne oraz rozwiązania digital jako bardzo ważne technologie, które wpłyną na sposób prowadzeniu biznesu przez ich organizacje w ciągu najbliższych dwóch lat,  to wielu z nich uważa, że wykorzystanie możliwości tych technologii w pełni wiąże się z reorganizacją istniejącej infrastruktury. A to zaś pociąga za sobą koszty, przy czym uzyskanie finansowania na ten cel stanowi niemałe wyzwanie. 

CIO byli również pytani o to, na co przeznaczane są środki na IT w ich firmach. Jak się okazuje, dwie trzecie budżetu IT na świecie, a połowa w Polsce, wydawana jest na utrzymanie bieżącej działalności. Jednocześnie na CIO często wywierana jest presja zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych z wdrażaniem innowacji w biznesie. 

– Dlatego też tak bardzo ważna jest świadomość tego, że wydatki na innowacje dziś będą wiązały się ze wzrostem wydatków operacyjnych w kolejnych latach.. Na całym świecie 16 proc. bieżących budżetów jest przeznaczanych na innowacje i rozwój biznesu. W Polsce wydatki na innowacje stanowią 19 proc. budżetu IT. W firmach mających siedzibę w naszym kraju wyższe są także nakłady IT na rozwój biznesu, które stanowią 32 proc. budżetu technologicznego – wyjaśnia Andrzej Lachowski,partner Deloitte i lider zespołu Technology Consulting w Europie Środkowej i Wschodniej. 

::

Fot. Fotolia.com/Vidoslava

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF