...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Marta Florczak dołącza do zarządu Lidl Polska

Marta Florczak

Lidl wierzy, że siłą marki jest zespół. Przez wiele lat promował hasło „Lidl zaczyna się od ludzi”. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Lidl Polska na lata 2020-2025 tworzenie wartościowych miejsc pracy jest niezmiennie głównym celem. W styczniu 2021 r. po raz kolejny Lidl znalazł się w gronie najlepszych pracodawców - otrzymał certyfikaty: Top Employer Polska oraz Top Employer Europe. Proces certyfikacji obejmował spełnianie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi, dbałość o pracowników i zapewnienie im dobrego środowiska pracy.

Lidl Polska zatrudnia blisko 24 tysiące pracowników. Wierzę, że siłą naszego zespołu jest jego różnorodność – każdy wnosi unikalną wartość opartą o własne doświadczenie i wykształcenie. Wspieranie różnorodności, w tym szczególnie wzmacnianie pozycji kobiet na rynku pracy oraz polityki równych szans Lidl Polska realizuje od wielu lat. Od 2019 r. organizujemy konkurs Lidl Fair Pay, którego celem jest promowanie równości płacowej wśród polskich przedsiębiorstw. Cieszę się z tego, że dołącza do nas ekspert z wieloletnim, unikalnym doświadczeniem, która odpowiadać będzie za pion personalny. Marcie życzę wielu kolejnych sukcesów i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym!

Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska

Marta Florczak– notka biograficzna

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi – zajmowała takie stanowiska jak: dyrektor zasobów ludzkich w Centrum Naukowo – Badawczym w Wiedniu, dyrektor zasobów ludzkich w Lafarge Cement we Francji, dyrektor ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w Lafarge w Polsce, vice-president Cement ds sprzedaży B2B/B2C oraz dyrektor zasobów ludzkich w Auchan. Od kwietnia 2021 jako członek zarządu Lidl Polska odpowiadać będzie za pion personalny.

Jest absolwentką Strategic Human Resources Management na Open Business School London. Uzyskała Diploma in Organisational Leadership at Said Business School Oxford University oraz ukończyła Advanced Management Program IESE Business School in Barcelona.


Źródło: Lidl Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF