...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Najnowsze dane GUS w sprawie Inflacji. Satysfakcja konsumentów spada

Najnowsze dane GUS-u z grudnia 2021 roku, wskazują na znaczne pogorszenie nastrojów konsumentów, które w nadchodzącym 2022 roku mogą być nieco chłodniejsze.

Według resortu bieżący wskaźnik tzw. ufności konsumenckiej” (BWUK) w grudniu bieżącego roku wyniósł -27,3 punktu i był o 4 procent wyższy w stosunku do listopada 2021 roku. GUS podkreślił, że wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed analogicznym miesiącem.

W grudniu 2021 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 27,3 i był o 4,0 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

GUS

Według urzędników GUS – to najniższy odczyt wskaźnika od listopada 2020 roku, a dokładnie od momentu wprowadzenia przez rząd dwutygodniowego lockdownu gospodarki. Równocześnie spadł kolejny wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK).  Jak informuje serwis Bankier.pl w grudniu wskaźnik obniżył się o 1,6 pkt i ukształtował się na poziomie -19,7 pkt. Wskaźnik wyprzedzający jest więc najniższy od kwietnia 2021 r.

Wartość zadowolenia konsumentów

Oba wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować określone wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Najświeższe notowane przez GUS odczyty sugerują rosnącą przewagę tych, którzy są negatywnie nastawieni do obecnej sytuacji w polskiego gospodarce.

W badaniu przeprowadzono 1101 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 6-15 grudnia br.

Inflacja kontra konsumenci

Według opinii Marka Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan – powód niezadowolenia konsumentów jest dość oczywisty. Głównym ,,motorem” napędowym spadku nastrojów, jest właśnie inflacja:

Głównym motorem spadku nastrojów konsumentów, tych obecnych, jak i przyszłych, jest inflacja. Mimo że większość wskaźników makroekonomicznych gospodarki świadczy o bardzo szybkim odbiciu postpandemicznym i poprawie w wielu sektorach, to nadal najważniejsza dla Polek i Polaków jest inflacja.

Marek Zielonka

Zielonka zauważył, że postrzeganie rosnących cen wielu produktów przełożyło się na spadek wszystkich składowych głównego wskaźnika ufności konsumenckiej.

Równie krytycznie konsumenci oceniają najbliższą przyszłość. Największe obawy wzbudza przyszła sytuacja gospodarcza kraju – poważnie zagrożona nowymi wariantami koronawirusa oraz możliwymi restrykcjami gospodarczymi – i obawa o sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego.

Marek Zielonka

Będzie chłodniej

Ekonomiści Banku Pekao na podstawie danych GUS-u skomentowali za pośrednictwem Twittera, że wskaźniki tzw. koniunktury konsumenckie wysyłają niepokojące sygnały. Dodają, że w grudniu bieżącego roku nastroje konsumentów i gospodarstw domowych były na poziomie z przełomu 2013/14. Jak podkreślają ekonomiści – badanie było przeprowadzone w dniach 6-15 grudnia, czyli przed decyzją URE (Urzędu Regulacji Energetyki). Jak prognozują eksperci w styczniu 2022 ,,będzie chłodniej”. Dotyczy to głównie nastrojów kupujących w dobie inflacyjnej huśtawki cen i usług.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF