...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowe nabory na dofinansowania z UE. Eksperci wyjaśnią, jak złożyć wniosek

W połowie lipca ruszają nabory na dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na transformację firm w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Mogą one uzyskać nawet 100 proc. finansowania na audyt GOZ i przygotowanie cyrkularnego modelu biznesowego. 11 i 18 lipca odbędą się bezpłatne webinary przygotowujące do złożenia wniosku. 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to model gospodarczy, który koncentruje się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów poprzez ich ponowne użycie, naprawę, recykling i regenerację. To jeden z głównych elementów planu strategicznego Polski i całej Unii Europejskiej, która dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych. By zachęcić firmy do transformacji w kierunku GOZ, Bruksela przeznaczy miliardy euro w postaci dofinansowań.

Dofinansowanie GOZ. Nowe nabory na transformację firm

W drugiej połowie lipca ruszają nabory na dofinansowania aż z trzech źródeł;

  • A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych w ramach KPO
  • II Nabór na Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji
  • Środki regionalne

W ramach drugiego naboru firmy mogą liczyć na 100% dofinansowanie do audytu GOZ i przygotowania cyrkularnego modelu biznesowego. W poprzednim naborze, zakończonym 19 grudnia 2023 roku, złożono ponad 600 wniosków, co świadczy o dużym zainteresowaniu przedsiębiorstw tym tematem.

– Wielu przedsiębiorców rozumie konieczność przekształcenia swojego modelu biznesowego w bardziej zrównoważony, ale brakuje im środków finansowych na realizację niezbędnych inwestycji oraz wsparcia merytorycznego, które pomogłoby im efektywnie zarządzać zmianą – mówi Agnieszka Zdanowicz, wiceprezeska Klastra Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu (KGCiR), którego eksperci do tej pory prowadzili ponad 30 firm do skutecznej aplikacji i realizacji modeli biznesowych zgodnie z własną metodologią “ProGOZ”.

GOZ. Korzyści dla środowiska, szansa dla biznesu

Działania nakierowane na GOZ nie tylko służą środowisku, ale przynoszą też korzyści biznesowe dla przedsiębiorców. – Transformacja w kierunku GOZ pozwala na lepsze wykorzystanie surowców, optymalizację procesów oraz otwarcie na nowe rynki poprzez zmianę modelu biznesowego – nie tylko w obrębie obecnych produktów i usług, ale także wprowadzenie nowej oferty kierowanej do nowych grup klientów – przekonuje Mateusz Masiak, prezes firmy Envirly dostarczającej rozwiązania technologicznego i wsparcia doradczego w zakresie ESG.

Działania GOZ wiążą się też z innymi regulacjami, takimi jak CSRD (Dyrektywa o sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw), która obejmuje bezpośrednio około 4 tysiące firm w Polsce i 50 tys. w całej Unii. Nawet jeśli przedsiębiorstwo nie podlega bezpośrednio regulacjom dotyczącym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, warto pamiętać, że współpraca z podmiotami, które muszą ich przestrzegać, niejako wymusza wprowadzenie odpowiednich działań.

– Duże organizacje są zobowiązane do raportowania ESG (Environment, Social, Governance), co obejmuje również sprawozdawczość działań ich dostawców i partnerów. W rezultacie, aby spełnić wymogi regulacyjne i zademonstrować swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, mogą wymagać od swoich partnerów biznesowych wdrożenia działań zmniejszających emisje – mówi Weronika Czaplewska, wiceprezeska Envirly.

Nabory na dofinansowanie GOZ. Bezpłatne webinary dla przedsiębiorców

KGCiR wspólnie z Envirly oraz Fundacją Circular Poland organizują bezpłatne webinary przygotowujące przedsiębiorców do złożenia wniosku o dofinansowanie działań GOZ. Eksperci wyjaśnią, jak ocenić firmę i jej możliwości pod kątem transformacji, jak przygotowuje się raporty z Audytu GOZ, Studium Wykonalności czy nowego modelu biznesowego zgodnie z wymaganiami PARP, a także jak wygląda mierzenie śladu węglowego produktów i raportowanie zrównoważonego rozwoju.

Spotkania online odbędą się 11 oraz 18 lipca. Bezpłatna rejestracja jest dostępna pod linkiem: https://form.jotform.com/241832048432351

oLIVE media to butikowa agencja digital, social media i public relations, która powstała z zamiłowania do sztuki komunikowania i rozwijających się nowych mediów. Nad strategiami pracujemy holistycznie. Firma to dla nas nie tylko jej historia, wartości, produkty i usługi czy wizja rozwoju. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Tylko kompleksowe prowadzenie działań w tych obszarach, pozwala na strategiczne komunikowanie oraz realizację celów wizerunkowych i biznesowych firmy.

oLIVE media