...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowoczesne Centrum Analiz Medialnych UW już otwarte

Doświadczenia wirtualnej rzeczywistości, identyfikacja odczuwanych emocji, śledzenie ruchu gałek ocznych i aktywności fal mózgowych – to tylko niektóre pomiary, jakie naukowcy z UW będą mogli przeprowadzić za pomocą nowoczesnego sprzętu Centrum Analiz Medialnych. CAM to pracownia naukowo-badawcza, która będzie realizować zaawansowane, nieprowadzone dotąd w Europie Środkowo-Wschodniej w takiej formule badania odbioru mediów. CAM powstało na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Badacze z UW chcą sprawdzać, jak reagujemy na odbiór różnego typu treści medialnych – od tekstu, przez grafiki, zdjęcia, plakaty, po spoty czy sekwencje filmowe, wreszcie doświadczanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Do dyspozycji mają wykorzystywany jedynie na kilku najlepszych uczelniach świata (Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Harvarda czy MIT) system iMotions, który służy do monitorowania i analizowania odbioru audiowizualnych przekazów medialnych.  System ten pozwala na prowadzenie pomiarów biometrycznych (zmiany fizjologiczne zachodzące u badanego) i co najważniejsze – integrowanie ich na jednej osi czasu w tym samym zintegrowanym środowisku programistycznym. Dotąd możliwe było prowadzenie niektórych tego typu pomiarów, nie zestawiano ich natomiast ze sobą wprost, w jednej perspektywie – dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu można uzyskiwać i integrować bardziej precyzyjne i wiarygodne wyniki badań biometrycznych i behawioralnych człowieka.

Naukowcy będą korzystać m.in. z rozwiązania Affectiva (Facial Expression Analysis Engine), które służy do monitorowania ruchów mięśni twarzy, dzięki którym możemy odczytywać podstawowe emocje respondenta, pojawiające się przy odbiorze bodźca (np. oglądaniu reklamy czy czytaniu tekstu). Shimmer3 GSR+ UnitGSR+ (ang. Galvanic Skin Response) umożliwia badanie galwanicznych reakcji skóry, natomiast Shimmer3 ECG and EMG Unit mierzy i nagrywa ścieżkę impulsów elektrycznych generowanych przez (odpowiednio) mięsień sercowy oraz skurcze innych mięśni ciała. Dzięki tym urządzeniom możemy śledzić zaangażowanie respondenta w chwili odbierania bodźca. Inne urządzenie, B-Alert X24 EEG Headset System, pozwala natomiast na bezprzewodowe i nieinwazyjne badanie bioelektrycznych czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. CAM dysponuje również rozbudowaną i nowoczesną aparaturą okulograficzną (m.in. okulograf mobilny Tobii Pro Glasses 2 – 100 Hz oraz stacjonarny RED500 System – 500 Hz), dzięki której można śledzić ruchy gałek ocznych respondenta oglądającego np. stronę internetową, spot reklamowy czy półkę wystawową w sklepie. Za pomocą takich narzędzi można weryfikować i uzupełniać deklaracje respondenta, składane podczas badań prowadzonych tradycyjnymi metodami (jak ankiety czy wywiady pogłębione).\

Poza tym naukowcy z Centrum Analiz Medialnych będą zajmować się przede wszystkim badaniem aktywności człowieka w wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. Na potrzeby takich eksperymentów powstała specjalnie przystosowana arena VR, wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę do badań wirtualnej rzeczywistości (m.in. Oculus Rift VR Headset, HTC Vive, SONY PlayStation VR wraz z integracjami okulograficznymi). Zespół CAM chce sprawdzać, jakie możliwości i ograniczenia poznawcze niesie ze sobą technologia VR i AR. CAM nawiązało już współpracę z kilkoma podmiotami komercyjnymi, które chcą wspólnie z naukowcami doskonalić swoje produkty i budować standardy badawcze i rozwojowe dla tej dynamicznie rosnącej branży.

Obok standardowych treści medialnych zespół CAM będzie zajmował się również analizą zachowania człowieka podczas udziału w grach – wiadomo bowiem, że gry jako rodzaj praktyki społecznej kolonizują kolejne przestrzenie naszego życia, stają się m.in. narzędziem nauczania i rozwijania organizacji. Dlatego w CAM powstały multimedialne sale grywalizacyjne wyposażone w konsole PlayStation 4 PRO 1TB i XBOX One S 2TB Limited Edition i zorganizowane przestrzennie w taki sposób, by umożliwić obserwację zachowania i reakcji emocjonalnych gracza za pomocą m.in. okulografu czy GSR.

Projekty takie jak Centrum Analiz Medialnych sytuują Uniwersytet Warszawski w roli lidera polskich uczelni – mówi prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. – Badania biometryczne to przyszłość analiz medioznawczych i dlatego chcemy je eksplorować. Co również ważne, ta infrastruktura pozwoli nam na skuteczną komercjalizację badań, ponieważ w tym kształcie możemy zaproponować badania innowacyjne, spełniające wymogi nowoczesnych technologii – dodaje prof. Janusz Adamowski.

Infrastruktura CAM uzupełnia narzędzia będące w dyspozycji istniejącego od 2013 r. Laboratorium Badań Medioznawczych UW (m.in. studio CATI, fokusownia, sprzęt okulograficzny, web-crawlers). Działające wspólnie interdyscyplinarne zespoły CAM UW i LBM UW to grupa kilkunastu medioznawców, językoznawców, psychologów, socjologów, ludologów, informatologów, inżynierów, programistów, politologów i statystyków. Każdy z członków zespołu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów zarówno naukowych, jak i komercyjnych.

Prace CAM UW koordynują: prof. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIiB UW), dr hab. Tomasz Gackowski i dr Karolina Brylska. CAM UW powstało dzięki przyznanej Wydziałowi Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW dotacji celowej MNiSW na pokrycie kosztów restrukturyzacji na lata 2017-2018 w wysokości ponad 2 mln złotych (decyzja nr 223335/E-343/R/2017 z dn. 1.03.2017 r.).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: www.cam.uw.edu.pl oraz www.lbm.uw.edu.pl.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF