...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR

Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR odbyła się 11 października 2017 r. w ramach inicjatywy CSR-Youth. Wydarzenie przybliżyło nam sprawdzone przykłady europejskich i azjatyckich rozwiązań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, które uwzględniają młodych uczestników i rozwój ich potencjału. Organizatorem spotkania była Fundacja Autokreacja.

Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy biznesem i organizacjami non-profit na rzecz rozpoznania problemu społecznego i poszukiwania jego efektywnego rozwiązania? Jak angażować pracowników biznesu w działania CSR? Jaką rolę pełni biznes w procesie integracji pracowników-imigrantów i promowaniu różnorodności kulturowej w miejscu pracy i w społeczeństwie? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi starali się znaleźć uczestnicy Konferencji EUROPA+AZJA Młodzież w strategiach CSR.

Wnioski

Po pierwsze, wiele organizacji w Polsce tworzy projekty pod wytyczne krajowych i programów UE, tak aby wpisać się w ramy konkursowe i otrzymać grant. Przy tym podejściu zapomina się, że jedyną skuteczną metodą działania jest najpierw zdiagnozowanie problemu społecznego, a następnie przygotowanie najefektywniejszego rozwiązania. Dopiero kolejnym krokiem jest poszukiwanie źródeł sfinansowania działań. Tak właśnie funkcjonują organizacje w Azji, tak też stara się działać Fundacja Autokreacja, inicjator wydarzenia.

Drugi wniosek, to fakt, że wiele organizacji, które już dziś współpracuje z biznesem, który oferuje im jedynie rolę sponsora działań, zapominając, że włączenie biznesu w proces kształtowania odpowiedzi na problemy społeczne może dać znacznie większe efekty i możliwości, bo to właśnie biznes posiada technologie, instytucje państwowe dane, a organizacje wykwalifikowaną kadrę i potencjał w tworzeniu porozumień na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Wydarzenie przyciągnęło uwagę przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, co było jednym z jego głównych celów. Była to doskonała okazja, aby zapoznać się z przykładami inicjatyw i projektów, które zakładają zaangażowanie młodzieży oraz współpracę pomiędzy organizacjami non-profit, administracją oraz biznesem na rzecz rozwoju spójnych i odpowiadających na najbardziej naglące problemy społeczne strategii CSR.

Info o sesjach – czyli kto i o czym?

Pierwsza sesja skupiła się na prezentacji rozwiązań azjatyckich w dziedzinie CSR. Gurunandan Rao M z Bosch India oraz Rene G. Pizarro z Hyundai Philippines przedstawili innowacyjne przykłady lokalnych partnerstw i inicjatyw na rzecz rozwoju młodzieży. Natomiast, Rior Santos, United Nations Volunteer Programme Officer in Thailand, zaprezentował europejsko-azjatyckie przykłady i praktyki z zakresu przyjętych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Debata CSR a migracje skupiła się na roli biznesu i sektora publicznego w przestrzeganiu praw człowieka pracowników – migrantów w miejscu zatrudnienia. Uczestnicy tej sesji na co dzień w swojej pracy skupiają się na działaniach na rzecz praw człowieka, mowa tu o Iris Caluag (Plan International, Filipiny), Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Rozwoju), Gustavo Meixner (Spanish & Portuguese Training Centre, Wielka Brytania), Paulina Adamczak (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), Agnieszka Mikulska-Jolles (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Janina Owczarek (Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji), Kamil Wyszkowski (UN Global Compact Network Poland). Uczestnicy debaty podkreślili istniejące już zapisy prawnie wiążące pracodawców w stosunku do zatrudnianych pracowników spoza kraju pochodzenia firmy. Zaznaczyli jednak konieczność zwiększenia kar wobec tych firm, które tych zapisów nie przestrzegają i budowania partnerstw z tymi aktorami, którzy respektują prawa człowieka.

Podczas debaty uczestnicy potwierdzili, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym narzędziem poprawy sytuacji pracowników-imigrantów, aczkolwiek nie jedynym. Konieczne jest także holistyczne podejście do społecznie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw i potrzeba podjęcia dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników-imigrantów poprzez m.in. oddolne inicjatywy.

Pod koniec debaty pojawiły się pytania od publiczności, które skoncentrowały się wokół zdefiniowania źródeł dodatkowych informacji dla przedsiębiorstw na temat nowych zapisów z zakresu poszanowania praw człowieka w miejscu pracy.

 

 

Ostatnia sesja skupiła się na polskiej perspektywie na społeczną odpowiedzialność biznesu oraz zaprezentowaniu przykładów współpracy pomiędzy biznesem i organizacjami non-profit oraz inicjatyw zorientowanych na młodzież. W gronie prelegentów tej sesji znaleźli się: Paulina Bednarz z Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, która zaznaczyła, że przy wyborze pracodawcy ważne są również czynniki poza finansowe. Wystąpienie było odpowiedzią na pytanie czy bycie odpowiedzialnym społecznie ma wpływ na wybór pracodawcy?

Anna Skocz (Stowarzyszenie Semper Avanti) i Piotr Kolera (Coca-Cola Polska HBC) zaprezentowali całościowo projekt Youth Empowered. Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi rozwijających ich potencjał i możliwości na rynku pracy. Izabela Szczurska (PwC), Joanna Gosiewska-Giralt i Karolina Kulczycka (Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca) opowiedziały o Piknikach zawodowych i powstającej międzynarodowej platformie wspierającej młodzież wychodzącą z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Program umożliwia godny start w dorosłość poprzez aktywizację szkolną i zawodową. Spotkanie zakończył Adam Niemkiewicz ze Stowarzyszenie Morena, który pokazał jak szeroka, wielopoziomowa i jak wielostronna może być współpraca z biznesem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu okazuje się być szansą na polepszenie współpracy na linii biznes – organizacje non-profit – administracja. Ważne jednak, w tym nowym wymiarze relacji jest założenie równego partnerstwa.

Organizator 

Fundacja Autokreacja od lat realizuje projekty społeczne, które przyczyniają się do pogłębiania współpracy między trzecim sektorem, administracją publiczną i przedsiębiorcami. Łączy nie tylko ludzi, ale i instytucje mające podobny cel, dlatego Autokreacja nawiązała partnerstwa z wieloma organizacjami w Polsce i na świecie, (m.in. w Nepalu, Wietnamie, Sri Lance, Indiach i na Filipinach), tworząc sieć instytucji aktywnie zaangażowanych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wiele projektów powstało, by sprzyjać wielokulturowości, przedsiębiorczości społecznej i wymianie międzykulturowej poprzez poznawanie różnych stylów życia oraz poglądów na świat.

Fundacja Autokreacja poprzez inicjatywę CSR-Youth  wspiera tworzenie strategii i projektów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – dziedziny, która określa relacje pomiędzy biznesem i jego szeroko rozumianym otoczeniem. Fundacja Autokreacja została zbudowana w oparciu o pasję, związaną z pracą z ludźmi, a jako partner społeczny ma bezpośredni kontakt ze społecznościami wymagającymi wsparcia. W projektach Fundacji najwięcej czasu i energii zespół wkłada w inicjatywy, które dają szansę bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.

Co nas wyróżnia?

  • Występujemy jako partner społeczny.
  • Mamy sieć kontaktów międzynarodowych, wliczając organizacje, które praktykują współpracę ngo-biznes.
  • Mamy doświadczenie we współpracy z partnerami z Europy i Azji.
  • Szybko się rozwijamy – angażujemy się w nowe projekty, kreujemy nowe inicjatywy – koncentrujemy się na pracy z młodzieżą, społecznej przedsiębiorczości i CSR.
  • Dostrzegamy potrzebę współpracy ngo z biznesem na rzecz rozwoju kapitału społecznego.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF