...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ochrona własności intelektualnej w rzeczywistości cyfrowej

Rozwijający się w zawrotnym tempie rynek produktów i usług z zakresu IT, powszechny dostęp do danych w przestrzeni wirtualnej i związane z tym prawa autorskie – to zjawiska niemające precedensu w przeszłości. Przenoszenie do sieci coraz większej ilości procesów to niesamowite wyzwanie dla całej rodziny nauk prawnych, które jeszcze kilka dekad temu nie klasyfikowały produktów cyfrowych jako rzeczywiste byty, funkcjonujące w zakresie prawa.

 

Jak chronić dobra niematerialne w postaci koncepcji kreatywnych?

Na wstępie należy zastanowić się nad tym, w jakim celu stosowana jest ochrona własności intelektualnej. To, że w życiu codziennym inspirujemy się ogromną ilością cudzych pomysłów i użytecznych rozwiązań, jest rzeczą naturalną. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy dochodzi do nieuczciwych praktyk w postaci oczywistego naśladownictwa, plagiatu czy pominięcia autorstwa, a własność intelektualna staje się przedmiotem sporu.

Ochrona prawna przydaje się w szczególności w takich sytuacjach, kiedy dany utwór, projekt czy patent stał się przedmiotem nieuczciwej gry finansowej – czyli na przykład odebrał komuś zyski wynikające z eksploatacji danego dobra niematerialnego lub doprowadził do osobistych strat poszkodowanego autora czy właściciela praw autorskich. Ochrona koncepcji kreatywnych w sieci ma bardzo duże znaczenie, ponieważ to właśnie przestrzeń IT poprzez niebywałą łatwość kopiowania, udostępniania i powielania konkretnych pomysłów jest naturalnym polem do nadużyć tego typu.

Świat IT jest podłożem częstych kradzieży pomysłów wpływających bezpośrednio na rozwój brandów, rozwiązań technicznych z zakresu funkcjonowania programów, portali i aplikacji. W polskim prawie rozwiązania adekwatne do potrzeb świata wirtualnego zaczęły pojawiać się relatywnie późno, ale ustawodawca na bieżąco uzupełnia te braki, wpływając pozytywnie na jakość praktyk użytkowników sieci.

Pierwsze kroki do wykonania w zakresie pogwałcenia własności intelektualnej, to różne formy działań ostrzegawczych oraz informacyjnych. Osoby naruszające prawa autorskie, patenty i inne dobra intelektualne, bardzo często są nieświadome wyrządzanych przez siebie szkód. Kolejnym etapem odzyskiwania kontroli nad wymienionymi przedmiotami własności powinien być arbitraż z uwzględnieniem pomocy specjalisty, który praktykuje prawo własności intelektualnej w zadowalającym zakresie.

Znajomość czynów nieuczciwej konkurencji to podstawa prewencji prawa autorskiego

Zarówno pracownicy z branży IT, jak i prywatne podmioty korzystające z internetu, zadają sobie pytania o prawo do wykorzystania obrazów, utworów i koncepcji nawet mimowolnie zaobserwowanych, choćby dzięki działaniu algorytmów śledzących naszą aktywność w świecie wirtualnym. Aby w sposób profesjonalny korzystać z wymienionych zasobów – potrzebna jest znajomość form zabezpieczenia, dróg legalnego pozyskiwania dostępu do dóbr własności intelektualnej i właściwe zabezpieczanie swoich przedmiotów poprzez odpowiednie umowy, patenty i regulaminy. Czynności te, wykonane w sposób rzetelny, zapewniają odpowiednią ochronę własności intelektualnej i dają narzędzia do jej skutecznego egzekwowania.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF