...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ostatnie tygodnie przyjmowania zgłoszeń do konkursu Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

gospodarka obiegu zamkniętego

Do 31 stycznia 2020 firmy i studenci mogą zgłaszać swój udział w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Stena Recycling już po raz trzeci nagrodzi podmioty, które wdrożyły najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej lub zrealizowały kampanię czy akcję promującą ideę GOZ. Wśród ubiegłorocznych zwycięzców znalazły się m.in. Signify Poland Oddział w Kętrzynie (Phillips) z projektem „Pacific LED – Circular Economy ready luminaire”, IKEA Retail z projektem „Przyda się” oraz KOKO World z projektem „Moda na gospodarkę cyrkularną”.

Doskonałym przykładem wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego jest realizowany wspólnie przez Volvo Buses, Stena Real Estate oraz BatteryLoop projekt renowacji i ponownego wykorzystania akumulatorów autobusowych do magazynowania energii z OZE na jednym z goteborskich osiedli. Baterie będą ładowane energią z paneli fotowoltaicznych, zamontowanych na dachach budynków mieszkalnych, a prąd zostanie wykorzystany do napędzania urządzeń i oświetlania we wspólnej, ogólnie dostępnej przestrzeni. Po zużyciu akumulatorów, zostaną one przesłane do Stena Recycling, która zajmie się ich recyklingiem.

Warto podkreślić, że konkurs Stena Circular Economy Award znalazł się wśród inicjatyw uznanych w plebiscycie LISTKI CSR Tygodnika Polityka jako projekt, który może być inspiracją dla innych ze względu na tematykę, skalę lub sposób realizacji.

konkurs Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań „Rekopol”, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów, GOZ WORLD.

Cel konkursu

Każda firma, która podejmuje działania, dążące do wprowadzenia GOZ, może zgłosić się do konkursu
i powinna wpisać udział w nim na stałe do swojego kalendarza. Zależy nam na pokazywaniu perspektywy i pomysłów zarówno doświadczonych specjalistów, jak i młodych ludzi. To właśnie
oni coraz częściej wybierają pracodawców uwzględniających w codziennych działaniach zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i sami stają się promotorami pozytywnych zmian.

Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

Jak zgłosić się do konkursu?

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  • dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną/kampanię promującą ideę GOZ,

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2020 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Korzyści płynące z gospodarki obiegu zamkniętego

Według GUS w 2017 roku w Polsce wytworzono 126 mln ton odpadów. Wśród nich 30 mln ton pochodzi z przemysłu a 12 mln ton to odpady komunalne. To bogate źródło potencjalnych zasobów, z którego zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, coraz częściej odzyskuje się wartościowe materiały i poddaje recyklingowi, by ponownie wykorzystać je w produkcji.

Zmiana modelu gospodarki z linearnej na cyrkularną, w którym wielokrotnie wykorzystujemy dostępne produkty, to szereg korzyści. Przede wszystkim mniej zużywamy zasobów, jednocześnie tworząc nowe miejsca pracy. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym modelom biznesowym, tworzonym z myślą o ochronie środowiska i budowaniu przewagi konkurencyjnej jednocześnie. Konkurs Stena Recycling motywuje przedsiębiorstwa i młodych ludzi do odważnego i nowatorskiego myślenia o tym, jak maksymalizować pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie.

prof. dr hab. Bolesław Rok, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademii Leona Koźmińskiego, członek jury konkursu

Kiedy poznamy zwycięzców?

Laureatów konkursu wyłoni jury w dziewięcioosobowym składzie reprezentującym partnerów konkursu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni wiosną 2020 r. podczas gali podsumowującej trzecią edycję.

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, planu ekoedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych.

Zwycięzca w kategorii studenckiej otrzyma laptop oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i uniwersytety zostaną także wyróżnione certyfikatem dobrych praktyk.

Czym jest GOZ?

Gospodarka Obiegu Zamkniętego polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% – odpadów komunalnych, 55% – plastiku, 60% – aluminium, 80% – metali żelaznych.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF