...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Poczta Polska z nagrodą „HR Najwyższej Jakości”

Poczta Polska otrzymała nagrodę przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Otrzymują je firmy o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim - „HR Najwyższej Jakości”. Zostaliśmy nagrodzeni za projekt rekrutacyjny Dni Otwarte „Pracuj Blisko Domu”.

Badanie Certyfikacyjne „HR Najwyższej Jakości” to ocena praktycznego wymiaru polityki i narzędzi HR stosowanych przez firmę. Dotyczy to m.in. takich obszarów, jak: systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, rekrutacja i wsparcie zwalnianych pracowników,  komunikacja wewnętrzna, budowanie marki pracodawcy i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Głównym celem nagrodzonego projektu Dni Otwarte „Pracuj Blisko Domu” było zwiększenie liczby kandydatów na stanowiska wykonawcze w placówkach pocztowych i sortowniach w całej Polsce oraz budowanie marki pracodawcy, jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Akcja promująca została zrealizowana w 20 urzędach pocztowych w całej Polsce. Rekruterzy przeprowadzali tam spotkania z kandydatami zainteresowanymi pracą w Poczcie Polskiej. Informacje o Dniach Otwartych pojawiły się też w mediach (kilkadziesiąt publikacji w prasie, radiu, telewizji i Internecie).

Projekt spełnił oczekiwania – wielu kandydatów  zostało zatrudnionych, a pozytywny efekt w postaci zwiększonego zainteresowania ofertami pracy naszej spółki jest widoczny do dziś.

Poczta Polska jest rzetelnym i wiarygodnym pracodawcą stosującym rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim na najwyższym poziomie, co potwierdza otrzymany certyfikat – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego. – Rynek pracownika jest dużym wyzwaniem dla firm, dlatego łączymy działania z obszaru marketingu rekrutacyjnego i rekrutacji masowych w formule Dni Otwartych. Dzięki tym i wielu innym przedsięwzięciom prowadzonym w 2017 roku zwiększyliśmy zatrudnienie pracowników w Poczcie, szczególnie w grupach bezpośrednio obsługujących klientów, takich jak listonosze – dodaje Agnieszka Grzegorczyk.

Projekt zyskał ponadto uznanie innych firm biorących udział w konkursie, które podobnie jak Poczta Polska zmagają się ze skutkami sytuacji na rynku pracy związanej z brakiem kandydatów do pracy.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF