...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Publicis Groupe Poland wprowadza One Reach – pionierskie narzędzie do predykcji zasięgu multitouchpointowych kampanii

One Reach jest odpowiedzią Publicis Groupe Poland na rosnącą złożoność kanałów komunikacji i konieczność planowania zasięgu kampanii na coraz większej liczbie touchpointów, przy braku jednoźródłowego badania mediów.

One Reach, narzędzie stworzone przez agencję doradczo – wdrożeniową YOTTA, należącą do Publicis Groupe Poland, używa innowacyjnej metody łączącej zaawansowane modele matematyczne z nowoczesnymi metodami uczenia maszynowego. Pozwala ono na oszacowanie zasięgu kampanii z dużo większą precyzją w stosunku do wykorzystywanych w przeszłości metodologii, które – jak na przykład metoda Sainsbury’ego – znacznie  przeszacowują skumulowane zasięgi kampanii.

– Wprowadzając to pionierskie narzędzie, jako rynkowy lider, dajemy odpowiedź na postępującą fragmentaryzację mediów i złożoność planowania zasięgu multitouchpointowych kampanii. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy na rynku brakuje jednoźródłowego badania mediów, a perspektywy na wypełnienie tej luki przez nadawców są raczej słabe – mówi Magda Kolenkiewicz, dyrektor generalna agencji mediowej Starcom.

 

Narzędzie bazuje na wieloźródłowej bazie danych, łączącej informacje z GWI (Global Web Index), TGI (Target Group Index), Mediapanelu oraz panelu PACE zaprojektowanego specjalnie dla Grupy Publicis w Polsce. Dzięki temu pozwala na wybór spośród aż 66 touchpointów – zarówno offline’owych jak i online’owych – i umożliwia szybką i prostą predykcję skumulowanego zasięgu, optymalizację doboru mediów, generowanie zestawień oraz wykresów wszystkich możliwych współkonsumpcji.

 – One Reach idealnie dopasowuje się do realiów codziennej pracy zespołów mediowych, umożliwiając efektywne podejmowanie decyzji strategiczno – taktycznych w oparciu o najwyższej jakości dane i przy aktywnym wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Równolegle stale pracujemy nad uzupełnianiem bazy One Reach o kolejne kanały komunikacji, istotne z punktu widzenia realizacji celów biznesowych naszych Klientów – mówi Agnieszka Jędrasik, Senior Business Science & Strategy Manager w Starcomie.

Eksperci Agencji mediowych Starcom, Zenith i Spark Foundry, już wdrożyli One Reach w swojej pracy. Z narzędzia mogą korzystać wszystkie Agencje Publicis Groupe Poland.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF