...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Startuje 5. edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

IKEA wesprze wybrane organizacje, które działają na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Celem tegorocznej edycji jest zwiększenie szans rozwoju poprzez zapewnienie im wsparcia, które ułatwi im dostęp do wysokiej jakości edukacji dostosowanej do ich potrzeb. Właśnie wystartował nabór projektów edukacyjno-wychowawczych do 5. edycji konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”.

Konkurs grantowy jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, będącym częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy oraz podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce, środki przeznaczone na program są uzyskiwane ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT, a następnie są przeznaczane na granty dla organizacji i instytucji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Prawie 50% osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie i chcą pozostać w Polsce na dłużej, to dzieci i młodzież. Chcemy wspierać projekty, które pozwolą im nie tylko zapomnieć o traumatycznych doświadczeniach, ale także ułatwią im odnaleźć się w nowej społeczności, nowym miejscu, otworzyć się na rówieśników. Wierzymy, że zabawa jest bardzo istotna w życiu każdego dziecka i że właśnie poprzez powrót do niej i edukację przez zabawę, dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym uzyskują szansę na dalszy rozwój

Magdalena Betin, koordynatorka konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”, IKEA Retail w Polsce

W związku z celem tegorocznej edycji konkursu, do udziału w konkursie IKEA zaprasza organizacje, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które na terytorium Polski prowadzą działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym.

Każda z organizacji chcących ubiegać się o grant od IKEA musi przedstawić do oceny komisji konkursowej projekt programu edukacyjno-wychowawczego, który zawiera element zabawy i zagadnienia odnoszące się do wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Dodatkowo projekt powinien mieć partycypacyjny charakter uwzględniający aktywne zaangażowanie dzieci w jego tworzenie. Każda ze zgłaszających się organizacji musi udokumentować również poprzednio zrealizowane działania, których celem było wsparcie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym.

Organizacje mają możliwość sfinansowania remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia swojej siedziby, w celu poprawienia warunków, w jakich odbywają się zajęcia z dziećmi.

Partnerem społecznym 5. edycji konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa” jest Fundacja Ocalenie.

Dzieci z doświadczeniem migracji potrzebują szczególnie intensywnego wsparcia w pierwszych latach pobytu w Polsce. To kluczowe dla budowania ich poczucia bezpieczeństwa i skutecznej adaptacji w nowym środowisku. Nie w każdym miejscu w Polsce jest dla nich obecnie dostępna darmowa oferta, dlatego cieszymy się, że dzięki konkursowi IKEA więcej dzieci cudzoziemskich będzie mogło liczyć na profesjonalną pomoc.

Agata Kołodziej, koordynatorka programów wsparcia dzieci i młodzieży, Fundacja Ocalenie

Granty o łącznej wartości 170 tysięcy złotych zostaną przyznane maksymalnie 4 uczestnikom, jednak ich wartość dla jednego laureata nie przekroczy kwoty 65 000 złotych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 25 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez ten formularz elektroniczny do 25 maja 2022 r., do godziny 23:59, lista pytań znajdujących się w formularzu dostępna jest tutaj.


źródło: IKEA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF