...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Startupy urban mobility i smart city poszukiwane! Trwa nabór do programu EIT Urban Mobility Hub Poland 2022. [BRIEF PATRONUJE]

Współczesne miasta mierzą się z coraz to nowymi wyzwaniami. Z jednej strony ciągle rosnąca liczba ludności a z drugiej groźba kryzysu gospodarczego. Skłania to wiele aglomeracji do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, aby poprawić jakość życia mieszkańców. W celu wsparcia startupów pracujących nad rozwiązaniami z obszaru urban mobility i smart city powstał program akceleracji EIT Urban Mobility Hub Poland.

Wspólnota EiT Urban Mobility wzmacnia zdolność europejskich miast do innowacji oraz podejmuje i wspiera liczne inicjatywy angażujące różne podmioty oraz grupy społeczne ukierunkowane na rozwój zielonej i zrównoważonej logistyki miejskiej. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny działa jako partner EiT Urban Mobility  oraz pełni rolę Hub Poland, mając na celu podniesienie świadomości na temat EIT UM wśród biznesu, środowiska akademickiego i miast w Polsce. W ramach naszych aktywności, wspólnie z przedstawicielami miast oraz biznesu poszukujemy efektywnych rozwiązań wspierających zrównoważony ruch osób, jak również przepływ towarów na terenie polskich aglomeracji. Mobilność miejska jest świetnym polem do rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, zarówno organizacyjnych jak i technologicznych, a tym samym to dobra okazja dla startupów, które mają do zaproponowania kreatywne produkty z zakresu smart citymówi Marta Cudziło Z-ca Dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii w Łukasiewicz – PIT

Za   organizację Akceleratora EIT Urban Mobility Hub Poland odpowiada Startup Academy. Korzyści dla startupów biorących udział jest wiele a wśród nich można wymienić:

  • rozwój pomysłu pod okiem ekspertów, możliwość wdrożenia z najlepszymi partnerami w obszarze budowania rozwiązań dla miast przyszłości,
  • praktyczna wiedza i możliwość rozwoju firmy oraz cenne kontakty biznesowe,
  • szansa na współpracę z miastem Gdańsk, które jest partnerem strategicznym programu,
  • możliwość aplikowania przy wsparciu Łukasieiwcz – PIT o środki w ramach EIT Urban Mobility,
  • nagroda pieniężna.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Akcelerator skierowany jest do firm, które dostarczają rozwiązania, odpowiadające na wyzwania konkursowe z obszaru Urban Mobility i Smart City. Na wybrane zespoły czekają warsztaty praktyczne i konsultacje z ekspertami, których celem jest rozwój biznesu w obszarach customer development, marketingu i sprzedaży, finansowania firmy oraz pitchingu. Nabór zgłoszeń trwa do 27 września 2022 r. poprzez stronę: https://startupacademy.pl/akcelerator-urban-mobility-smart-city/

 

Startupy zmierzą się z wyzwaniami współczesnych miast i wygrają nagrodę

Tworzone przez startupy rozwiązania mają odpowiadać na realne wyzwania polskich miast, dlatego do współpracy zaproszone zostało miasto Gdańsk, które zostało partnerem instytucjonalnym.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia w dwóch ścieżkach tematycznych:

  1. Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom
  2. Elektromobilność i elektrooszczędność

Obecny świat wytycza miastom bardzo wiele wyzwań. Z jednej strony problemy ekologiczne, z drugiej trudności budżetowe czy energetyczne. Dzięki temu programowi chcemy wykorzystać innowacyjny potencjał startupów w rozwiązaniu tych problemów – przekonuje Michał Misztal CEO Startup Academy.

Finał akceleratora odbędzie się w grudniu na wydarzeniu Citython 2022, który odbędzie się tak jak warsztaty i konsultacje, w formule online. W czasie spotkania uczestnicy zaprezentują się przed jury złożonym z przedstawicieli organizatora, a także zaproszonych ekspertów i inwestorów. Najlepiej oceniony startup otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 euro od EIT Urban Mobility.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF