...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Szkolenie Design Thinking. Jak tworzyć coraz lepsze produkty, optymalizując koszty i zmniejszając ryzyko projektowe

Prawdopodobnie każda firma chciałaby dostarczać wartościowe i rentowne produkty, inwestując minimum czasu i środków. Wykorzystując Design Thinking, przedsiębiorstwa mogą nie tylko stale ulepszać swoje rozwiązania, ale i optymalizować koszty, trwale budując pozycję i konkurencyjność na rynku. Na czym konkretnie opiera się to podejście oraz jak je praktycznie wykorzystać w swojej działalności?

Design Thinking: od ludzi dla ludzi

Idea zakładająca projektowanie dla ludzi i z myślą o ludziach pojawiała się już w starożytności. Pisał o niej np. Platon w pracach związanych z partycypacją. Współcześnie, bazując na uporządkowanej wiedzy i literaturze przedmiotu, można rzec, że kluczowym elementem Design Thinking jest empatia ukierunkowana na rozpoznanie, zrozumienie i zaspokojenie potrzeb potencjalnych odbiorców projektowanego rozwiązania. Dzięki temu można dostarczyć produkt fizyczny albo wirtualny, który w pełni zaspokoi oczekiwania i rozwiąże problemy interesariuszy.

Cały proces jest oczywiście złożony i wieloetapowy. Dlatego, aby okazał się skuteczny, należy najpierw opanować konkretną metodykę jego realizacji. Najskuteczniejszą ku temu drogą jest szkolenie Design Thinking z DTMethod® Foundation, dzięki któremu każda zainteresowana tematem osoba może poznać, zrozumieć i nauczyć się korzystać z:

  • narzędzi wspierających procesy kreatywne (DTTools),
  • zasad podnoszących skuteczność realizacji procesów Design Thinking (DTRules),
  • ról i odpowiedzialności w procesie projektowym (DTRoles).

 

Kto i dlaczego powinien skorzystać ze szkolenia?

Szkolenie DTMethod® Foundation skierowane jest do osób, które chciałyby opanować podstawy Design Thinking proponowane w ramach DTMethod®. Grupą docelową kursu są: kierownicy i członkowie zespołów projektowych, Product Ownerzy, osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów i tworzenie strategii organizacji, Sponsorzy, Trenerzy czy Facylitatorzy. Praktyczna wiedza i umiejętności, jakie nabędą podczas szkolenia, pomogą im:

  • tworzyć i udoskonalać swoje rozwiązania,
  • minimalizować ryzyko projektowe,
  • optymalizować koszty i czas realizacji przedsięwzięcia,
  • poprawić komunikację w zespołach projektowych,
  • projektować coraz lepsze rozwiązania dopasowane do aktualnych potrzeb rynkowych,
  • budować konkurencyjność – firmy, a także swoją jako pracowników,
  • podnieść wartość produktów w oczach interesariuszy.

Szkolenie Design Thinking to droga do uzyskania międzynarodowego certyfikatu DTMethod® Foundation wydawanego bezterminowo przez APMG. Dokument stanowi poświadczenie merytorycznej wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania DTMethod®, otwierając drzwi do dalszego rozwoju na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu (stacjonarny lub online) przeprowadzany jest pod koniec szkolenia za dodatkową opłatą.

Jak się zapisać?

Zapisy na szkolenia odbywają się online na stronie Inprogress. 3-dniowy kurs realizowany jest w formie stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym), o różnych porach, dlatego możesz w nich uczestniczyć bez względu na to, gdzie mieszkasz albo pracujesz. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem: https://inprogress.pl.

 

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inprogress Design Lab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF