...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ulga na dziecko – co warto o niej wiedzieć?

Ulga na dziecko to jedna z najważniejszych form wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi. Jest ona przysługująca rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka i pozwala na zwiększenie kwoty wolnej od podatku lub bezpośredni zwrot części podatku należnego. Celem tej ulgi jest pomoc rodzinom w pokryciu kosztów związanych z wychowywaniem dzieci, a także zwiększenie ich zdolności do oszczędzania. Komu przysługuje ulga prorodzinna? Co trzeba zrobić, by skorzystać z ulgi na dzieci?

Czym jest ulga na dziecko?

Ulga na dziecko to zwolnienie podatkowe przysługujące rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Może ona polegać na zwiększeniu kwoty wolnej od podatku lub bezpośrednim zwrocie części podatku należnego. Warunkiem otrzymania ulgi na dziecko jest posiadanie dziecka w rodzinie oraz spełnienie określonych warunków formalnych. Nie musisz być biologicznym rodzicem dziecka — pełnienie funkcji rodziny zastępczej też uprawnia do korzystania z tej ulgi. Wysokość ulgi, jaką możesz uzyskać zależy od liczby dzieci. Możesz otrzymać ulgę na pierwsze dziecko. Drugie dziecko, trzecie dziecko i każde kolejne dziecko też generuje stosowną ulgę, która staje się wyższa. Dlatego rodziny wielodzietne mogą liczyć na największą ulgę.

Władza rodzicielska: Ulga na dzieci po ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

Nie zawsze dzieci wychowywane są w rodzinie biologicznej. Czasami z różnych powodów trafiają do rodziny zastępczej. O ulgę na dzieci może starać się oboje rodziców opiekunów prawnych dziecka, nawet jeśli nie są biologiczną rodziną. W przypadku rodziców zastępczych pozostających opiekunami prawnymi nawet tylko tymczasowymi ulga na dzieci też jest przyznawana na każde dziecko. Wystarczy tylko postarać się o utrzymanie ulgi prorodzinnej, dokładnie tak samo, jak w przypadku rodziców biologicznych. Tu również potrzebny okaże się odpis aktu urodzenia dziecka. Ulga przysługuje dopiero po ustaleniu rodziny zastępczej i dopełnieniu wszystkich formalności z tym związanych.

Odliczenie przysługuje też rodzicom, którym odebrano dzieci, jednak tylko do momentu, w którym było ono pod ich opieką. Z miesiącem, w którym opieka nad małoletnim dzieckiem ustała, bo trafiło ono do instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie dziecka albo do rodziców zastępczych, biologiczny rodzic, któremu odebrano dziecko, traci możliwość odliczenia ulgi. Choć małżonkowie, tak jak osoba samotna, mogą odliczać ulgę, warto pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów za osobę pozostającą w związku małżeńskim nie uważa się przy obliczaniu i przyznawaniu tej ulgi osoby, która odbywa karę pozbawienia wolności. Nie przysługuje ona też osobie, która, co prawda, pozostaje w związku małżeńskim, jednak utraciła prawa do opieki nad dzieckiem i nie może sprawować opieki rodzicielskiej, bo nie ma do tego praw. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy i w jakiej wysokości przysługuje ci ulga na dziecko, nie wahaj się zaczerpnąć opinii eksperta. Możesz na tym wyłącznie zyskać — tak finansowo, jak i zaoszczędzić sporo czasu i nerwów.

Dziecko skończyło 18 lat — co dalej? Zadanie dla opiekunów prawnych dziecka

Do ulgi prorodzinnej upoważnione są rodziny z dziećmi. Nie dotyczy to tylko dzieci małoletnich. Również dzieci, które ukończyły już osiemnasty rok życia mogą być podstawą do uzyskania ulgi. W takim wypadku trzeba dostarczyć dokument o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Dopóki dziecko się uczy, ulga przysługuje. Czy raczej — może przysługiwać po spełnieniu wymogów formalnych. Ważne są też dochody — dziecko, które otrzymywało rentę socjalną nie musi jej wliczać do dochodów. Osoba samotnie wychowująca dziecko musi wykazywać też inne dochody niż wtedy, gdy władzę rodzicielską sprawuje oboje rodziców. Prawo do ulgi ma też dziecko pełnoletnie, a także rodziny zajmujące się sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Ważne jest przy przyznawaniu ulgi miejsce zamieszkania dziecka — jeśli dostaje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie mają one znaczenia dla dochodów i nie są wliczane przy jej obliczaniu.

Ulga na dzieci 4 plus

 Zasadniczo każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci — nawet jeśli rodzic nie jest biologiczny i pełni funkcję opiekuna prawnego, jest rodziną zastępczą, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów. Przychody te nie mogą przekroczyć sumy 85258 złotych w skali roku. Ulga nie przysługuje osobom pozbawionych praw rodzicielskich. Zaświadczenie sądu rodzinnego może być potrzebne i dotyczy łącznie obojga rodziców — opiekunów prawnych, już po uporządkowaniu całej sytuacji prawnej dziecka, którego rodzice bądź rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich i musiało dostać się pod pieczę zastępczą. Jedno dziecko czy nawet troje dzieci nie pozwala na zastosowanie tego rozwiązania. W prawie stoi jasno — dopiero od czwórki dzieci można się o to starać. Nosi to swoją konkretną nazwę — ulga 4 plus i w założeniu ma pomóc rodzicom właśnie co najmniej czwórki dzieci uzyskać najlepszą możliwą dla nich ulgę, co będzie stanowić poważną oszczędność w ich domowym budżecie.

Rafał Pantula