W 2018 roku 2/3 populacji ze smartfonem

W 2018 roku odsetek posiadaczy smartfonów sięgnie 66%* – wynika z raportu Mobile Advertising Forecasts 2017 opublikowanego przez agencję mediową Zenith. Obecnie w 52 krajach objętych raportem Zenith smartfony posiada 63% społeczeństwa, a w 2016 roku ten odsetek wynosił 58%. Szybki wzrost liczby posiadaczy smartfonów na świecie, zmieniający sposób komunikacji reklamodawców z konsumentami, zaczyna spowalniać wraz […]

W 2018 roku odsetek posiadaczy smartfonów sięgnie 66%* – wynika z raportu Mobile Advertising Forecasts 2017 opublikowanego przez agencję mediową Zenith. Obecnie w 52 krajach objętych raportem Zenith smartfony posiada 63% społeczeństwa, a w 2016 roku ten odsetek wynosił 58%. Szybki wzrost liczby posiadaczy smartfonów na świecie, zmieniający sposób komunikacji reklamodawców z konsumentami, zaczyna spowalniać wraz z nasyceniem rynku – w niektórych krajach penetracja smartfonów sięga już 80%-90%. Liczba posiadaczy smartfonów wzrośnie w 2018 roku o 7%, wobec 10% w 2017, 14% w 2016 i 21% w 2015 roku.

Podobnie wygląda sytuacja w Polsce. Smartfona posiada już 62% Polaków i ten odsetek będzie w kolejnych latach rósł, ale już z mniejszą dynamiką.

Powszechność urządzeń mobilnych daje konsumentom dostęp do mediów i emitowanych przez nie treści niezależnie od miejsca i pory dnia, a przed markami otwiera nowe możliwości angażowania konsumentów, komunikowania się z nimi i docierania do nich z dopasowanym do ich potrzeb komunikatem w odpowiednim momencie, np. podczas zakupów lub podróży – powiedziała Justyna Mazur, Managing Partner w Zenith.

Kraje Europy Zachodniej i regionu Azji Pacyficznej pozostają w światowej czołówce smartfonizacji. Według szacunków Zenith w 2018 roku na pięciu rynkach penetracja smartfonów przekroczy 90%. Będą to: Holandia (94%), Tajwan (93%), Hong Kong (92%), Norwegia i Irlandia (na obu rynkach 91%). Na 11 rynkach odsetek posiadaczy smartfonów wyniesie między 80% a 90% – wszystkie z wyjątkiem Izraela (86%) to kraje Europy Zachodniej lub regionu Azji Pacyficznej.

W 2018 roku krajem z najwyższą liczbą użytkowników smartfonów będą Chiny (1,3 mld), za nimi uplasują się Indie (530 mln) i USA (229 mln). 

Penetracja tabletów stabilizuje się w granicach 20%

Liczba posiadaczy tabletów jest o wiele niższa niż posiadaczy smartfonów, częściowo dlatego, że zwykle jednego tabletu używa cała rodzina. Innym powodem mniejszej popularności tabletów jest ich wielkość – użytkownicy na niektórych rynkach wolą zamiast tabletu kupić większy smartfon.

Rynkiem, na którym tablety wyraźnie się nie przyjęły są Chiny – tam penetracja tabletów sięga w tym roku zaledwie 4,8% wobec 85,4% penetracji smartfonów.

Odsetek posiadaczy tabletów w poszczególnych krajach objętych raportem Zenith bardzo się różni – na dwunastu rynkach przekracza 50%, a na siedmiu jest niższa niż 10%. Najwyższy odnotowują Holandia (74%), Australia (66%) i Irlandia (65%).

Według szacunków Zenith globalnie odsetek posiadaczy tabletów wyniesie w tym roku 18,7%, co oznacza niewielki wzrost wobec 17,8% w 2016. Zenith prognozuje, że w 2018 roku penetracja tabletów sięgnie globalnie poziomu 19,5%, a w 2019 roku – 20,1%. Polska plasuje się powyżej globalnej średniej, z odsetkiem posiadaczy tabletów na poziomie 28%.

73% konsumpcji internetu na urządzeniach mobilnych

Czas korzystania z mobilnego internetu wydłużył się dwukrotnie od 2011 roku, a smartfony i tablety są obecnie urządzeniami, po które sięgamy w pierwszej kolejności, by skorzystać z internetu. W 2018 roku czas poświęcony na korzystanie z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych będzie stanowił 73% czasu spędzanego online (wobec 70% w 2017 i 65% w 2016 roku). Według prognozy Zenith do 2019 roku ta proporcja wzrośnie do 76%.

Kraje, w których internauci korzystają najczęściej z urządzeń mobilnych to Hiszpania z 81% czasu konsumpcji internetu na urządzeniach mobilnych, Włochy (78%), Chiny i USA (po 77%) oraz Indie (73%).

W Polsce blisko 1/3 (32%) czasu poświęcanego na korzystanie z internetu to czas spędzony online za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

W 2018 59% wydatków na reklamę online będą stanowiły wydatki na mobile

W tym roku wartość globalnych wydatków na reklamę mobile po raz pierwszy przewyższyła sumę wydatków na reklamę emitowaną na urządzeniach stacjonarnych. Według prognozy Zenith w 2017 roku reklama mobile stanowi 53% globalnych wydatków na reklamę w internecie, a w kolejnych latach te proporcje wzrosną – do 59% w 2018 i do 62% w 2019 roku. W 2019 roku wartość wydatków na reklamę na urządzeniach mobilnych wyniesie 156 mld USD i będzie stanowiła 26% sumy globalnych wydatków na reklamę.

Na polskim rynku wydatki na reklamę mobile stanowią 27% kwoty wydatków na reklamę online.

 

* 52 rynków opisanych w raporcie to: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Peru, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, RPA, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, których populacje stanowią łącznie 65% ludności świata

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF