...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wybrano nowe władze KIG

nowe wladze KIG

17 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie KIG. Wybrane zostały nowe władze naszej Izby: Funkcję Prezesa KIG obejmuje Marek Kłoczko, dotychczasowy Wiceprezes i Dyrektor Generalny KIG, natomiast Prezydentem KIG wybrany został wieloletni Prezes KIG – Andrzej Arendarski.

Wybrani również zostali członkowie Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej. Honorowy tytuł Prezesa KIG został nadany Prezesowi Michałowi Chałońskiemu oraz Prezesowi Tadeuszowi Donocikowi. Złotą Odznaką KIG uhonorowany został Prezes Andrzej Piłat.

To historyczna zmiana w Krajowej Izbie Gospodarczej. Dotychczasowy Prezes Andrzej Arendarski pełnił swoją funkcję od chwili powstania KIG w 1990 r.

Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych, zrzeszając 160 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm.

Andrzej Arendarski nadal będzie działał w KIG, wytyczając strategiczne kierunki działania Izby, jako jej Prezydent.

Cieszę się, że decyzją Izb i Organizacji Członkowskich mogę przekazać ster KIG w dobre ręce. Gospodarkę i przedsiębiorców czekają trudne lata, ale jestem przekonany, że Krajowa Izba Gospodarcza pod nowym kierownictwem i w nowej strukturze będzie – tak jak do tej pory – skutecznie wspierać polski biznes w podejmowaniu nowych wyzwań.

Andrzej Arendarski

Marek Kłoczko – nowym Prezesem KIG

Marek Kłoczko

Powierzenie stanowiska Prezesa KIG na najbliższą kadencję odbieram jako potwierdzenie, że kierunek dotychczasowych naszych działań na rzecz wspierania polskiej przedsiębiorczości jest słuszny i spotyka się z aprobatą Izb i Organizacji członkowskich oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców.

W krótkim wystąpieniu programowym potwierdziłem wolę kontynuacji dotychczasowej linii w działalności Krajowej Izby Gospodarczej. Zgodnie z nią, na pierwszym miejscu stawiamy dbanie o interes przedsiębiorców, rozumiane nie tylko jako walka o pozytywny wizerunek biznesu i godne reprezentowanie go wobec instytucji państwowych, ale również jako dostarczanie niezbędnych usług służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz tworzenie sprzyjającego biznesowi otocznia regulacyjnego.

Podkreśliłbym również, że siła KIG tkwi m.in. w różnorodności. Skupiamy różne środowiska – zarówno izby bilateralne i branżowe jak również regionalne i różne stowarzyszenia. Będziemy dalej czerpać z tej różnorodności, wzmacniać ją i rozwijać, starając się skutecznie wspierać przedsiębiorców w obliczu nadchodzących wyzwań.

Marek Kłoczko, nowo wybrany Prezes KIG

Wydarzenie odbyło się w Centrum Kreatywności Targowa.

Prezes KIG

Marek Kłoczko − od 1990 r. związany z Krajową Izbą Gospodarczą: od 1990 roku Dyrektor Generalny KIG, od 1993 Sekretarz Generalny KIG, a od 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa-Dyrektora Generalnego.

Prezydent KIG

Andrzej Arendarski − doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając ponad 150 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm.


Źródło: KIG

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF