...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zwolnienie pracownika a jego rozwój – co wybrać z perspektywy organizacji?

Zdarza się, że pracownik nie spełnia pokładanych w nim nadziei, jego kompetencje stają się niewystarczające, a jego wkład w firmę maleje. W takiej sytuacji pojawia się pytanie: co zrobić? Zwolnić go, czy zainwestować w jego rozwój?

Przyczyny spadku wartości pracownika

Przyczyn spadku wartości pracownika dla organizacji może być wiele. Wynikać one mogą z:

Zmiany w organizacji:

 • Zmiana priorytetów lub strategii firmy
 • Przekształcenie struktury organizacyjnej
 • Wprowadzenie nowych technologii

Zmiany w pracowniku:

 • Brak motywacji
 • Spadek zaangażowania
 • Niewystarczające kompetencje
 • Brak rozwoju osobistego

Zmiany personalne:

 • Awans dotychczasowego przełożonego
 • Odejście kluczowych pracowników

Zwolnienie pracownika – czy to dobry pomysł?

Zwolnienie pracownika to ostateczność, do której należy sięgać z rozwagą. Należy wziąć pod uwagę:

 • Koszty zwolnienia: obejmują one nie tylko odprawę, ale również czas i zasoby potrzebne na rekrutację i wdrożenie nowego pracownika.
 • Wpływ na morale zespołu: zwolnienie pracownika może negatywnie wpłynąć na morale pozostałych członków zespołu, którzy mogą poczuć się zagrożeni.
 • Utrata wiedzy i doświadczenia: zwalniając pracownika, tracimy jego wiedzę i doświadczenie, które mogą być cenne dla organizacji.

Alternatywy dla zwolnienia

Zanim zdecydujemy się na zwolnienie pracownika, warto rozważyć inne możliwości:

 • Rozwój pracownika: poprzez szkolenia, kursy lub programy mentoringowe możemy pomóc pracownikowi rozwinąć jego umiejętności i kompetencje.
 • Zmiana stanowiska: jeśli pracownik nie radzi sobie na obecnym stanowisku, możemy rozważyć przeniesienie go na inne stanowisko, które lepiej odpowiada jego umiejętnościom i możliwościom.
 • Outplacement: możemy pomóc pracownikowi w znalezieniu nowego miejsca pracy.

Inwestowanie w rozwój pracownika – korzyści

Inwestowanie w rozwój pracownika może przynieść wiele korzyści:

 • Wzrost motywacji i zaangażowania: pracownik, który czuje się inwestowany, jest bardziej zmotywowany do pracy i bardziej zaangażowany w firmę.
 • Wzrost produktywności: pracownik, który posiada odpowiednie umiejętności i kompetencje, jest bardziej produktywny.
 • Lepsze wyniki firmy: rozwój pracowników może przyczynić się do poprawy wyników firmy.

Podsumowanie

Zwolnienie pracownika powinno być ostatecznością. Zanim podejmiemy taką decyzję, warto rozważyć inne możliwości, takie jak rozwój pracownika, zmiana stanowiska czy outplacement. Inwestowanie w rozwój pracownika może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji.

Rafał Pantula