...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

2022/2023… jaki był?/jaki będzie? Sustainebility

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową... Tomasz Pawlikowski, Sustainable Brands Polska - pojęcie "sustainability" nie jest wcale nowe i przez lata wyewoluowało ono z popularnego w firmach hasła Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową...

 

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

 

Tomasz Pawlikowski, Sustainable Brands Polska, mówi że pojęcie „sustainability” nie jest wcale nowe i przez lata wyewoluowało ono  popularnego w firmach hasła Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).
● ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) nabiera szczególnego znaczenia w obliczu nowych uregulowań prawnych.
●Sustainability to rodzaj gry o naszą przyszłość i przyszłość naszej planety, w której głównymi bohaterami są – z jednej strony marki, a z drugiej konsumenci tych marek!
●Jest duża szansa, że przewodnikiem w osiągnięciu celów, które stawia sobie sustainability jest sposób myślenia i realizacji swoich życiowych celów przez najmłodsze pokolenia, wchodzące właśnie na rynek pracy.
●W działaniach związanych sustainability należy zapomnieć o pojęciu KONKURENCJI i ZROZUMIEĆ, że konieczna jest wzajemna WSPÓŁPRACA!

Grzegorz Kiszluk