...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Banki coraz mniej wydają na reklamę

Banki nagle zatrzymują wydatki reklamowe w I połowie 2013 roku, podczas gdy cały sektor finansowy stabilnie inwestuje w promocję i notuje 6 proc. wzrost wydatków. To podstawowe wnioski z badań przeprowadzonych przez dom mediowy Equinox Polska.

Podstawowe wnioski z badania
Sektor finansowy zainwestował w wydatki reklamowe 5,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Inwestycja zamknęła się kwotą 608 mln zł cennikowo, w ciągu 4 pełnych miesięcy 2013 roku.

Wyjątkiem są banki, których wydatki skurczyły się aż o 52 mln zł  (64 proc. udział w sektorze). Kategoria „akcji i obligacji” wyłożyła aż o 10 mln zł mniej. Te spadki zostały zrekompensowane w kategorii „instytucje finansowe”, która zanotowała wzrost o 23 mln zł oraz „ubezpieczenia” – wzrost o 30 mln zł., czyli  21,5 pro. udział w całym sektorze.

Jak podkreślają przedstawiciele domu mediowego Equinox Polska, wszystkie dane nie obejmują najważniejszego w tym sektorze medium czyli internetu.

Sektor finansowy stawia na telewizję
Zaskakującym jest fakt, że media mix utrzymuje się w bardzo podobnej strukturze co rok wcześniej. 70 proc. budżetów reklamowych alokowane jest w telewizji, ponad 7 proc. w prasie codziennej, 4 proc. w kinie, 4-5 proc. – w magazynach, a 7,6 proc. na outdoorze.

Nie należy zapominać o internecie. Chociaż w dalszym ciągu to medium nie jest w całości badane, to według estymacji ekspertów domu mediowego Equinox Polska, branża finansowa zajmuje w tym medium pierwsze miejsce z szacowanym udziałem na poziomie ponad 17 proc.

Udziały i wielkość absolutna inwestycji sektora finansowego, w podziale na media

W przypadku banków wydatki w 2013 roku zamknęły się kwotą ponad 300 milionów złotych (spadek z ponad 408 milionów, rok wcześniej). W tej kategorii jedyny wzrost inwestycji nastąpił w przypadku promocji kont bankowych, ( 10 mln zł ). Pozostałe produkty bankowe przyniosły spadki, z czego największy miały karty bankowe, bankomaty oraz lokaty (-23 mln zł każdy).

Promocja kredytów stała najważniejszych składnikiem wydatków reklamowych (udział tej kategorii wzrósł do 52 proc.), lecz tu również nastąpił spadek inwestycji o 12 mln zł do 203 mln (w porównaniu do okresu z poprzedniego roku). Na stabilnym poziomie udziału pozostaje reklama grupowa (17 proc.). Jedynym miesiącem, w którym branża odnotowała wzrost inwestycji o 32 mln zł był luty, największy spadek zanotowała w kwietniu (- 42 mln zł).

Najwięksi reklamodawcy w 2013
Na pierwszym miejscu wśród banków utrzymuje się ING Bank Śląski, z inwestycją zredukowaną o 8 proc.

Natomiast 30 mln zł wystarczyło PKO BP do zapewnienia sobie pozycji wicelidera i spowodowało zepchnięcie Banku Zachodniego WBK na trzecią pozycję.

Na scenie mediowej liderom ostro zagrażają Kasy Stefczyka, które podwoiły inwestycję w stosunku do ubiegłego roku. Jeszcze wyższą dynamiką wzrostu inwestycji może pochwalić się Raiffeisen Polbank (+110 proc.). Do ofensywy reklamowej przystąpił mBank, który skonsoliduje pod swoim logo marki Multibanku i BRE Banku. Biorąc pod uwagę rebranding marki, możemy spodziewać się, że tendencja ta  będzie zachowana.

Dwucyfrowe wzrosty inwestycji dotyczą również Credit Agricole i Alior Bank, Banku Milllenium i Getin Banku. Największą redukcję odnotował Bank BGŻ (-46 proc.) oraz Eurobank (-34 proc.).

Udział TOP 3 graczy zwiększył się do 24 proc. z 22 proc., rok wcześniej, Top 10 – 68 proc. vs. 59 proc. w roku 2012.

Wydatki banków od stycznia do kwietnia 2013 i 2012 wraz z dynamiką zmian

Prognozy
Tendencje konsolidacyjne w branży banków nie wróżą temu segmentowi silnego wzrostu inwestycji mediowych. Połaczenia Raiffesiena i Polbanku, integracja Grupy BRE pod logo mBanku, zakup Kredyt Banku przez WBK oraz kolejna transakcja w wykonaniu Santander Bank czy najnowsze przejęcie przez PKO BP Nordea Bank Polska, ogranicza liczbę aktywnych marek. I o ile w krótszej perspektywie czasu wydatki związane z kampaniami informacyjnymi czy nową wizualizacją mogą spowodować wyższe nakłady na działania reklamowe, o tyle ograniczenia graczy na rynku, spowoduje iż, ogólnie wydatki w tej kategorii będą spadały.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF