...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

„Best Companies for Leadership” – badanie

Zakończyła się tegoroczna edycja badania nad systemowym rozwojem liderów w organizacjach „Best Companies for Leadership” realizowanego przez Hay Group.

Hay Group prowadzi tego typu badania rankingowe nad systemowym rozwojem liderów w organizacjach od 2005 r. Celem jest identyfikacja firm, w których panuje najlepszy klimat sprzyjający rozwojowi przywództwa, jak również określenie roli liderów i praktyk przywódczych stosowanych w organizacjach biznesowych na całym świecie oraz cech przywódczych gwarantujących organizacji wzrost i rozwój w przyszłości.

W tym roku respondenci na świecie wypełnili ponad 17,2 tys. kwestionariuszy. W Polsce udział w badaniu wzięło ponad 500 osób reprezentujących ponad 100 organizacji. Najlepsze firmy oraz praktyki, które odróżniają je od pozostałych, poznamy we wrześniu.

Wyniki poprzedniej edycji badania wskazały na kluczową rolę innowacyjności. Okazało się, że firmy, które są liderami rynku w tworzeniu wartości to te, które są jednocześnie postrzegane, jako najbardziej innowacyjne. Co ważne, doświadczenia Hay Group wskazują, że innowacyjnością w organizacji można zarządzać, jeśli podejdzie się do niej w sposób zdyscyplinowany! Można ją świadomie kreować i planować wymierne zyski z niej płynące. Jednym z kluczowych warunków jest uczynienie jej nie tyle celem, co filozofią działania.

Zeszłoroczne wyniki dowiodły także, że najlepsze firmy w Polsce zapewniają struktury pozwalające na szybką i elastyczną adaptację do sytuacji rynkowej. W ocenie polskich pracowników najlepsze organizacje funkcjonujące w naszym kraju nie odbiegają od czołówki europejskiej w zakresie zapewnienia strukturalnych i kompetencyjnych uwarunkowań możliwości dostosowania się firmy do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Tworzą też pracownikom przestrzeń dla mądrych innowacji – nowe pomysły mogą być usłyszane a w najlepszych organizacjach zdają się nie istnieją bariery – ani hierarchiczne, funkcjonalne czy geograficzne.

Najlepsze firmy „odchudzają” swoją strukturę organizacyjną i usprawniają zarządzanie. Dzięki temu zyskują większą elastyczność i mniejszą liczbę przeszkód na drodze do innowacji. Jednocześnie skupiają się na zaszczepieniu elastyczności w kadrze kierowniczej i projektują stanowiska w taki sposób, aby umożliwić elastyczne reagowanie na potrzeby związane z realizacją aktualnych projektów. Szybko wprowadzają w życie strategie i działania, ponieważ osoby na niższych stanowiskach kierowniczych posiadają odpowiednie uprawnienia decyzyjne umożliwiające im wykazywanie się szybkim reagowaniem na potrzeby rynku.

Więcej informacji na www.haygroup.com/blc

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF