...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Cloud Technologies dalej dynamicznie się rozwija. Sprzedaż danych w kwietniu wzrosła o 37% r/r

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży danych cyfrowych, kontynuuje dynamiczny rozwój. Sprzedaż danych do kluczowych klientów wzrosła w kwietniu o 37%, podała notowana na NewConnect spółka.

Konsekwentnie wzmacniamy nasze kompetencje technologiczne i sprzedaż, co widać w wynikach. Drugi kwartał 2022 roku rozpoczął się dla nas bardzo dobrze – sprzedaż danych do kluczowych klientów, w naszym strategicznym segmencie obejmującym sprzedaż danych i technologii do ich przetwarzania, wzrosła w kwietniu o 37% r/r. Warto zauważyć, że to wynik odnoszący się do relatywnie wysokiej bazy.

Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies

W maju spółka opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2022 roku, który był dla Cloud Technologies jednym z najlepszych kwartałów na przestrzeni czterech ostatnich lat. Zysk netto wygenerowany w tym okresie wzrósł w stosunku do IV kw. 2021 roku o 83% i wyniósł 2,2 mln zł. Natomiast EBITDA sięgnęła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r. Na rekordowe wyniki finansowe osiągnięte w I kw. 2022 roku miał wpływ coraz większy udział w przychodach strategicznego dla Cloud Technologies segmentu, czyli sprzedaży danych, który wynosi obecnie 75%. Ponad 80% przychodów w tym segmencie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczona w dolarach, podczas gdy większość kosztów jest ponoszona w złotówkach, co dodatkowo sprzyja wzrostowi zysków i rentowności spółki.

W pierwszym kwartale osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe, pomimo, że jest to zwykle najsłabszy okres w ciągu roku z uwagi na sezonowość branży. To efekt przyjętej przez nas strategii rozwoju, która zakłada koncentrację na segmencie sprzedaży danych, charakteryzującym się wysoką, sięgającą ponad 60% marżowością.

Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies

Spółka jest obecnie w trakcie realizacji ambitnej strategii na lata 2021 – 2023. Jednym z jej kluczowych elementów obok rozwoju w segmencie sprzedaży danych jest skup akcji w ramach programu motywacyjnego. W pierwszych dwóch transzach Cloud Technologies skupiło od inwestorów 37,7 tys. akcji własnych o łącznej wartości 1,2 mln zł. Beneficjentami programu motywacyjnego zostaną członkowie wyższej kadry kierowniczej i organów zarządczych spółki. Uczestnicy programu zostaną upoważnieni do objęcia do 250 000 akcji w 2024 roku przy spełnieniu KPI w postaci skumulowanego EBITDA w wysokości 55 mln zł.

Cloud Technologies prowadzi działalność na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku danych, którego wartość w 2021 roku wyniosła 52 mld USD według raportu OnAudience. Skumulowany roczny wskaźnik (CAGR) na globalnym rynku danych za lata 2017- 2021 wynosi 29%, z czego dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, będące kluczowym rynkiem Cloud Technologies. Wraz z globalnym rynkiem danych rosną wydatki na reklamę online. Według agencji Zenith wskaźnik CAGR globalnych wydatków na reklamę online w latach 2017- 2021 wyniósł 15%.


źródło: Cloud Technologies

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF