...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Custom publishing jako element content marketingu

Content is the king to hasło, które branża marketingowa i reklamowa powtarza od kilku lat jak mantrę. To dobra treść sprzedaje dziś towary i usługi, bo konsumenci nie kupują już marek, ale emocje, wizerunek i doświadczenia, które te są w stanie im dostarczyć. Od lat te treści tworzą firmy custom publishing. Co było pierwsze: content marketing czy custom publishing, to pytanie jak o jajko i kurę.

To właśnie wydawnictwa customowe są protoplastami dostarczania konsumentom wartościowych treści i za ich pomocą budowania zaangażowania klientów. I choć przez ostatnie 30 czy 40 lat ich wygląd, forma, nośniki czy stawiane im cele nieustannie ewoluują, to w każdym wypadku custom publishing stawia na wsparcie sprzedaży poprzez wartościowy, ciekawy, inspirujący content, skierowany do osób będących potencjalnymi klientami.

Siła rekomendacji

Konsumenci decyzje zakupowe podejmują na podstawie rekomendacji innych. Potwierdzają to m.in. wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez PBS na zlecenie Obserwatorium Zarządzania w marcu 2014 roku, zgodnie z którymi 59 proc. respondentów w ciągu ostatnich trzech miesięcy skorzystało z rekomendacji więcej niż raz, a 16 proc. co najmniej 4 razy. Custom publishing wykorzystując potrzebę konsumentów do weryfikacji swoich decyzji zakupowych z innymi oraz potencjał marki, w imieniu której komunikuje się z odbiorcą, podpowiada co jest dla niego dobre, co jest modne, przydatne, a nawet niezbędne. Dobierając oczywiście odpowiednią do tematyki narrację. Doskonałym przykładem może być popularny serwis modowy net-a-porter.com – jego klienci wybierając konkretny produkt (np. buty lub płaszcz) widzą komentarz „od redakcji” dlaczego warto go kupić, czy dany produkt wpisuje się w trendy oraz podpowiedzi, z czym zestawiony (oczywiście z asortymentu sklepu) wyglądałby najlepiej. Podobnie może być z zakupem samochodu, w którego towarzystwie zaprezentować można opony zimowe czy olej silnikowy opatrzone odpowiednim opisem, który może otworzyć mu oczy na jego nieuświadomione potrzeby.

Inspiracja

Custom publishing odpowiada na potrzeby konsumentów i podaje im gotowe rozwiązania, np. klienci Tripadvaisora, wiedzą że chcą wyjechać na weekend ale nie mają pomysłu gdzie i co mogliby robić. Rolą custom publishingu jest powiedzenie klientowi, który myśli o 3-dniowym wypadzie, że najbliższy weekend najlepiej spędzić w Berlinie, jednocześnie rekomendując hotele, bilety, restauracje czy koncerty, z którym może wówczas skorzystać. Odpowiedni kontekst sprzedaje komplet usług oferowanych przez portal.

Kochający mąż czy zdobywca

Cel marki, pozyskać czy też zachęcić do ponownego zakupu dotychczasowego klienta, determinują sposoby dystrybucji i redystrybucji treści custom publishingowych. W Direct Publishing Group od wielu lat wydajemy magazyn Diners Club. Otrzymują go posiadacze kart Diners, co ważne Ci, którzy wyrazili chęć i wolę. Utrzymujemy tym samym stały kontakt marki z klientami i dbamy o nich, dostarczając interesujące dla nich treści. Magazyn dystrybuujemy do ściśle określonych odbiorców, w większości bezpośrednio do ich domów. Inaczej jest z tytułem, który tworzymy dla sklepów OBI – tu dystrybucja następuje poprzez punkty sprzedaży produktów komplementarnych. Np. jeśli konsument kupuje magazyn dotyczący ogrodnictwa, a do tego zakupu dokonuje w odległości zaledwie kilku kilometrów od marketu OBI to zalicza się do naszej grupy docelowej i tym samym staje się potencjalnym klientem sieci.

Związek na dłużej

Siłą custom publishingu jest grupa, do której dociera – dotychczasowi i potencjalni, ale zainteresowani asortymentem czy daną tematyką, klienci. Wiedza na temat grupy docelowej pozwala na precyzyjne przygotowanie publikacji – zarówno pod względem contentu jak i jego podania. Wartościowe treści, w bliskiej odbiorcy stylistyce pozwalają na wydłużenie czasu spędzonego przez konsumenta z marką, a to przekłada się na jego lojalizację. Wyniki badań przeprowadzonych przez Association of Publishing Agencies mówią, że dobry magazyn customowy, który prócz ciekawych treści jest też dobrze wydany zatrzymuje konsumenta średnio na (aż) 25 minut! To bardzo długo w odniesieniu do tradycyjnych przekazów reklamowych (outdoor, TV, radio czy zwykła reklama prasowa) i bannerowych kampanii internetowych. To kolejny dowód na to, że odpowiednio podany i dystrybuowany content… is the king!

::

Autor: Michał Sztand, CEO Direct Publishing Group

Photo:

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF