...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Cyfryzacja szkolnej rzeczywistości

O wprowadzaniu do szkół nowych technologii, krytycznym podejściu do korzystania z internetu oraz możliwościach, jakie dadzą nauczycielom bezpłatne e-podręczniki, i kompetencjach, których rozwój umożliwi uczniom cyfryzacja nauczania, opowiada minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas.

Jakie są największe korzyści płynące z wprowadzenia nowych technologii do szkół?

Obecne pokolenie uczniów już żyje w świecie nowych technologii. Większość z nich, co pokazują badania, na co dzień korzysta z komputerów, smartfonów, a także coraz częściej – tabletów, również ucząc się w domu. Dlatego właśnie szkoła musi się stać częścią takiego świata, a nauczyciel powinien wykorzystywać naturalną dla uczniów umiejętność stosowania nowych technologii w procesie dydaktycznym. Wówczas nauka dla uczniów stanie się ciekawsza. Oczywiście nowoczesne technologie nie zastąpią tradycyjnych lekcji, ale będą ważnym uzupełnieniem. Wprowadzanie cyfryzacji do szkół to również sposób na zwiększanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących ze środowisk „defaworyzowanych” i mających ograniczony dostęp do nowych technologii. Dla nich szkoła jest często jedynym miejscem, gdzie będą mogli nadrobić swoje braki w kompetencjach cyfrowych, w przyszłości tak bardzo ważnych na rynku pracy. Dodatkowym elementem jest odciążenie uczniowskich plecaków, które potrafią teraz ważyć nawet kilkanaście kilogramów. Laptop czy tablet jest lżejszy od papieru.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą cyfryzacja nauczania? Czy nie będzie przypadkiem miała wpływu np. na ograniczenie kontaktu z nauczycielem, rozwijanie umiejętności związanych z nowymi technologiami kosztem tych podstawowych, czyli pisania i liczenia, tudzież przyzwyczajenie do angażowania się w interakcje z technologią i późniejszą niechęć do tradycyjnych form nauki?

Tak, jak wspomniałam, efektem cyfryzacji ma być uzupełnienie, a nie zastąpienie tradycyjnych metod nauczania. Telewizja nie wyeliminowała z naszego życia książek – elektroniczne podręczniki nie zastąpią też papierowych, ale otworzą nowe możliwości zdobywania wiedzy, których teraz w szkołach nie ma. Uczniowie i tak korzystają z komputerów i internetu, chcemy te narzędzia wykorzystać w procesie nauczania. Natomiast nauczyciele zyskają nieosiągalne do tej pory możliwości interakcji z uczniami poprzez korzystanie z zasobów internetu, wspólnego szukania odpowiedzi, ale także nauczania krytycznego podchodzenia do zasobów internetu – w tym kontekście nauczyciel powinien być przewodnikiem dla uczniów.

Jak mierzyć korzyści płynące z cyfryzacji nauczania?

Na pewno wzrost kompetencji cyfrowych uczniów, a co za tym idzie przyszłych pracowników, ale też większy zapał do nauki, która stanie się dzięki cyfrowej szkole bardziej atrakcyjna dla uczniów. Cyfryzacja wpłynie  również na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych, w tym umiejętności pracy zespołowej.

Jak ocenia Pani pomysł, aby w czasach, kiedy dzieci i młodzież spędzają przed komputerem zdecydowanie za dużo czasu, dodatkowo zachęcać do nauki za pośrednictwem tego urządzenia?

Warto się zastanowić nad tym, na co ten czas jest wykorzystywany? Co dzieci robią dzisiaj przed komputerem? Na pewno grają, ale czy poszerzają swoje zainteresowania, korzystając z portali społecznościowych? Czy wykorzystują możliwości internetu do nauki języków obcych i w tym celu kontaktują się np. z rówieśnikami zza granicy lub przeglądają obcojęzyczne serwisy, szukają bibliografii do wypracowań? To nie narzędzie jest problemem, raczej brak umiejętności wykorzystania jego możliwości do nauki oraz poszerzania wiedzy. Nie oderwiemy młodych ludzi od komputera, ale możemy nauczyć ich takiego z niego korzystania, aby nie był to czas stracony.

Dalszy ciąg wywiadu można przeczytać w grudniowym numerze magazynu „Brief”.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF