...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czy po zakupie samochodu trzeba przepisać polisę OC?

sprzedaz_kupno

Co się dzieje z polisą OC samochodu w momencie jego sprzedaży? Czy wygasa i należy ją odnowić, a może przechodzi na nowego właściciela auta? Czy należy poinformować swojego ubezpieczyciela o zbyciu ubezpieczonego pojazdu? Odpowiadamy na te i inne pytania dotyczące ubezpieczenia OC samochodu.

Ubezpieczenie OC samochodu – podstawowe fakty

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkową formą ubezpieczenia dla każdego pojazdu. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego pojazdu, upewnijmy się, że ma ono ważną polisę OC. Możemy zrobić to między innymi online, za pomocą bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia OC, pamiętajmy, że będziemy musieli je wykupić najpóźniej w dniu zakupu auta. Bez ważnego OC nie można także poruszać się po drogach.

Jednakże zazwyczaj kupowane auto ma już wykupione OC. Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC i jak wygląda takie przepisanie OC?

Polisa OC a sprzedaż/kupno samochodu – czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, a nie do kierowcy – to jedyne ubezpieczenie samochodu, które wraz ze sprzedażą auta zostaje przepisane na nowego właściciela. Co więcej, sprzedający ma obowiązek przekazania nowemu właścicielowi pojazdu dokumentów potwierdzających ważność OC. Sprzedający musi także pamiętać o tym, aby w ciągu 14 dni poinformować swojego ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Dlaczego? Po pierwsze, jeśli nowy właściciel auta nie będzie opłacać kolejnych składek za OC, ubezpieczyciel obciąży nimi także starego właściciela. A po drugie, szkody wyrządzone przez nowego właściciela mogą obciążyć historię dotychczasowego właściciela (czyli sprzedającego), jeśli ubezpieczyciel nie dowie się o zmianie własności. Poinformowanie ubezpieczyciela o nowym właścicielu samochodu leży więc jak najbardziej w interesie sprzedającego. Przepisanie OC na nowego właściciela nie wiąże się z żadnymi kosztami dla sprzedającego, dlatego naprawdę nie warto unikać tego obowiązku.

Jeśli doszło już do przepisania polisy OC, co może zrobić nowy właściciel auta, a co za tym idzie, nowy właściciel ubezpieczenia OC samochodu? Ma zasadniczo dwie opcje – kontynuować dotychczasową polisę lub też zrezygnować z niej i wykupić nową u innego ubezpieczyciela, np. zdecydować się na zakup ubezpieczenia OC w Avivie.

W przypadku tego pierwszego scenariusza, gdy kupujemy auto i chcemy skorzystać z wykupionej wcześniej polisy OC, koniecznie sprawdźmy, do kiedy ona obowiązuje i czy została w całości opłacona. Może bowiem się zdarzyć, że poprzedni właściciel opłacił jedynie część składek za OC. Naszym obowiązkiem będzie wtedy zapłacenie reszty. Pamiętajmy także, że takie przepisane OC nie przedłuża się automatycznie. Dlatego kiedy zbliżać się będzie koniec ważności polisy OC, musimy pamiętać o wykupieniu kolejnej. Dopiero ubezpieczenie OC samochodu kupione i opłacane regularnie przez nas będzie się automatycznie przedłużać każdego roku.

Jeśli natomiast chcemy zrezygnować z przepisanej na nas polisy OC, możemy to zrobić do ostatniego dnia jej trwania. Wypowiedzenie OC najprościej złożyć online, o ile ubezpieczyciel daje taką możliwość, ale można także przedłożyć je pisemnie, zawierając następujące informacje:

  • nasze imię i nazwisko (aktualnego właściciela pojazdu),
  • nasze dane kontaktowe,
  • numer polisy,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • podstawę prawną dla wypowiedzenia OC (art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK),
  • pełną nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i adres jego siedziby.

Jeśli polisa OC została opłacona do końca terminu jej trwania i my jako nabywca auta wypowiemy umowę OC, to sprzedający powinien otrzymać zwrot części składek. Jednakże może dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciel, po otrzymaniu informacji o nowym właścicielu pojazdu i przepisaniu polisy OC, dokona rekalkulacji wysokości składki, czyli na nowo określi jej wysokość. Jeśli będzie ona wyższa od poprzedniej, nawet w sytuacji, gdy poprzedni właściciel w całości opłacił OC, będziemy musieli dokonać dopłaty i to bez różnicy, czy postanowimy to OC zachować, czy też je wypowiedzieć. W tym drugim przypadku zapłacimy wyższą składkę tylko za czas od dnia nabycia pojazdu do dnia wypowiedzenia umowy.

Jazda bez OC – oto, jakie kary za brak OC możesz zapłacić

Najgorszą możliwą opcją jest niedopilnowanie kwestii OC i poruszanie się nieubezpieczonym pojazdem. Jazda bez OC jest przede wszystkim nieodpowiedzialna – w razie wypadku zapłacisz z własnej kieszeni za wyrządzone szkody takie jak naprawa samochodu, rehabilitacja czy leczenie poszkodowanych lub co najgorsze, zadośćuczynienie w przypadku ich śmierci. Koszty mogą sięgać nawet kilku milinów złotych. Kolejnym argumentem przemawiającym za wykupem ubezpieczenia są bardzo wysokie kary za brak OC. Za brak OC poniżej 3 dni właściciel auta osobowego otrzyma karę w wysokości 1040 zł, od 3 do 14 dni – 2600 zł, a powyżej 14 dni – 5200 zł.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF