...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czy popularny marketing treści może pomóc w działaniach PR? (wywiad)

Czy popularny marketing treści może pomóc w działaniach PR? Jakie kanały dotarcia sprawią, że komunikat zostanie odebrany? O rynku użytecznych treści w wywiadzie z Andrzejem Gruszką, menedżerem ds. content marketingu w Mind Progress Group.

Jakie są najbardziej skuteczne narzędzia content marketingu według Pana?

Realizacja działań w obszarze content marketingu składa się z wielu etapów i do każdego z nich można przypisać kilka lub kilkanaście różnych narzędzi. W zależności od tego, czy szukamy informacji, tworzymy treści, skupiamy się na dystrybucji, promocji, monitoringu czy ewaluacji, najważniejszy zawsze jest cel działań, grupa docelowa, do której kierujemy content i efekt, jaki chcemy osiągnąć. Dobór narzędzi stanowi wypadkową powstałej koncepcji. Gdybym jednak miał się pokusić o wskazanie najbardziej skutecznych rozwiązań w tym obszarze, wskazałbym na wszystko, co wiąże się z tzw. visual contentem, czyli zdjęcia, firmy itd. Obecnie, bez względu na to, czy marka chce edukować, inspirować, sprzedawać, prowokować czy bawić, ta forma przekazu jest najbardziej angażująca, a tym samym najbardziej skuteczna.

Czy zachodzą jakiekolwiek zmiany pod względem stanu i trendów CM, czy to pojęcie jest dość sztywne i udana kampania content marketingowa wygląda w 2016 tak samo, jak w 2013?

W porównaniu do stanu sprzed kilku lat widać zmianę w podejściu do tego obszaru. Marki nie skupiają się tylko na tworzeniu i rozpowszechnianiu różnego typu treści skierowanych do konsumentów, ale w dużej mierze poświęcają uwagę na pozyskanym ruchu i zachęcaniu klientów do podjęcia konkretnych działań. Rośnie więc znaczenie stałego, a nie doraźnego monitoringu wśród marek oraz analizy podjętych rozwiązań i dystrybuowanych treści.

 Jak wybrać odpowiedni dla marki kanał dotarcia i narzędzie content marketingu?

content marketingu ogromne znaczenie ma tzw. reason to talk, coś, co sprawi, że opracowana treść trafi do odbiorców i skłoni ich do określonej reakcji. Zanim jednak cokolwiek w tej materii powstanie, firma musi sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Do kogo kieruje przekaz? Co chce osiągnąć poprzez podjęte działania w obszarze content marketingu? Jak ma zamiar dotrzeć do swoich odbiorców? Dobór narzędzi to ostatnia kwestia. Bardzo ważna, ale jest ona wypadkową opracowanej koncepcji będącej efektem przyjętej strategii działań.

Jak content marketing może być pomocny w działaniach PR-owych?

PR z założenia ma budować relację z odbiorcami marek i przecierać szlaki dla innych działań komunikacyjnych. Pomaga także budować większe zasięgi. Jeśli content manager dostarczy PR-owcowi wartościową treść, to z pewnością może on wesprzeć dystrybucję powstałych komunikatów, wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia PR. Content marketing opiera się na dialogu marki z konsumentami. Podobnie jak PR. Może więc sprawić, że stanie się on istotnym elementem komunikacji PR-owej, z powodzeniem przyczyniając się do integracji celów komunikacyjnych firm.

Czym się różni pojęcie reklamy natywnej od CM?

content marketingu to firmy są właścicielami nośników treści. W reklamie natywnej płaci się wydawcy za dystrybucję contentu. Nie ma możliwości postawienia znaku równości pomiędzy tymi pojęciami. Oczywiście reklama natywna w dużej mierze opiera się na użytecznej treści, ale mimo wszystko publikowanej w medium innego niż marka wydawcy.

 

::

 

Foto: Fotolia/ arrow

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF