Dobra praktyka – ubezpieczenie benefitem dla pracownika

Polacy coraz chętniej decydują się na dodatkowe ubezpieczenie chorobowe, turystyczne bądź na życie. Szczególną popularnością cieszą się opcje ochrony grupowej dla pracowników. Co zapewnia wykupienie tego rodzaju polisy?

Nowoczesne firmy inwestujące w pracowników, zatrudniający fachowców inwestorzy czy właściciele innowacyjnych ośrodków naukowych – wszyscy, którym zależy na wykwalifikowanej i zaangażowanej w projekt kadrze – oferują zatrudnionym wiele benefitów. Jednym z nich jest ubezpieczenie zawierane na rzecz określonej grupy osób w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, na życie, ubezpieczenia NNW czy ubezpieczenia turystycznego. Świadczenia grupowe zabezpieczają pracownika oraz jego najbliższą rodzinę m.in. na wypadek pobytu w szpitalu, śmierci ubezpieczonego, jego inwalidztwa albo trwałej niezdolności do pracy. Świadczenia wydawane są także w momencie urodzenia dziecka bądź przy okazji pobytu w sanatorium. Z badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że ubezpieczeniu grupowemu podlega co czwarty Polak.

Niewielkim kosztem

W przypadku zdobywania umów z kilkudziesięcioma osobami ubezpieczyciel musi wypłacić prowizję agentom od każdego klienta. W przypadku polisy grupowej sprawa zostaje uproszczona, gdyż tego rodzaju kalkulacje przeprowadza się jednorazowo dla większej liczby osób, ujednolicając opłaty. Takie postępowanie generuje zatem znacznie mniejsze koszty po stronie ubezpieczanych, co widać na przykładzie rozwiązań dla ubezpieczeń grupowych w Signal Iduna.

Przeciętnie kwota wypłacanego ubezpieczenia grupowego na życie oscyluje w granicach 50-100 tys. złotych, co daje 40-70 zł miesięcznej składki. Część ofert na rynku daje możliwość łączenia polisy z inwestowaniem w ramach jednego produktu, ze wskazaniem, na jaki cel przeznaczone zostaną wypracowane zyski (np. dodatkowa emerytura).

Ubezpieczenie grupowe to korzyść finansowa nie tylko dla pracowników, ale także pracodawców — poniesione przez przedsiębiorstwo wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tego, w odniesieniu do wynagrodzenia pieniężnego, benefity ubezpieczeniowe są bardziej efektywne — zwiększają lojalność zatrudnionych i pełnią funkcję retencyjną.

Wartość pracownika

Zakłady ubezpieczeniowe, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się trendów na rynku pracy, od pewnego czasu obejmują ochroną także osoby zatrudnione na umowę zlecenie, wynajmowane z agencji pracy tymczasowej czy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ubezpieczającym może być firma, fundacja bądź inna instytucja finansowa, która spełnia wymagane kryteria.

Pracodawca stara się często dopasowywać ubezpieczenie do prowadzonej przez siebie polityki kadrowej, różnicując wysokości wypłacanych świadczeń. Może przyjąć jednakową kwotę składki dla wszystkich pracowników bądź ustalić ją w oparciu o wysokość zarobków, uzależnić od pełnionego stanowiska, wieku albo stażu pracy, lub też wyodrębnić w ramach firmy grupę pracowników wymagających szczególnego rodzaju ochrony (zarząd, menedżerowie, fachowcy).

Nowoczesne rozwiązania

Coraz częściej w praktyce premiowania pracownika przechodzi się od ustalonych z góry systemów benefitów do elastycznych. Zwiększa to szansę, że zatrudniony wybierze to, co dla niego atrakcyjne, a tym samym bardziej motywujące. Już co trzeci pracownik na rynku ma możliwość samodzielnego wyboru świadczenia z proponowanej przez pracodawcę puli, aby zoptymalizować przysługujący mu pakiet dodatków. Około 66 proc. zatrudnionych może wybierać z pakietu benefitów liczącego od 2 do 5 elementów. Z pakietu powyżej 20 dodatkowych świadczeń może wybierać zaledwie 4 proc. pracowników. Umożliwienie zatrudnionemu samodzielnego wyboru przyczyniło się do powstania platform online do zarządzania świadczeniami dodatkowymi.

Jak wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku” największą popularnością od wielu lat cieszą się: podstawowa opieka medyczna, telefon służbowy do użytku prywatnego, zajęcia sportowe oraz szkolenia i kursy zawodowe. W 2013 r. popularne były także ubezpieczenia na życie.

Wespół w zespół

Zarówno ubezpieczenia grupowe, jak i indywidualne niosą za sobą pewne korzyści i straty. Zanim podejmie się decyzję o wyborze któregokolwiek z nich, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację życiową, potrzeby oraz możliwości finansowe. Ubezpieczenia grupowe oferują bowiem szeroki zakres zobowiązań, niską składkę, często w całości opłacaną przez pracodawcę, oraz minimum formalności. Są to jednak rozwiązania ściśle określone, o uśrednionych kosztach, na których nie każdy wychodzi korzystnie.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF