...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dofinansowanie unijne w zasięgu ręki

Środki unijne to duża szansa dla średnich, małych oraz mikro firm. I właśnie do nich skierowanych jest w tym roku kilkadziesiąt programów finansowego wsparcia w całej Polsce, a przykładowa pomoc sięga kilkuset tysięcy złotych. Aplikacja wcale nie musi być trudna i żmudna – wręcz przeciwnie, można nawet precyzyjnie oszacować swoje szanse na pozyskanie dofinansowania.

W wyborze odpowiedniego programu, przygotowaniu planu wykorzystania środków unijnych oraz oszacowaniu szans na ich pozyskanie pomaga Tax Care.

Aktualnie na rok 2018 obowiązuje ok. 80 programów unijnych, co stanowi większość całkowitego wsparcia.
Pomoc udzielana jest najczęściej przedsiębiorcom, którzy planują inwestować w projekty, usługi czy wyniki
(patenty) badawczo-rozwojowe (B+R), opracowywanie nowych lub modernizację produktów i usług, rozwój i
promocję eksportu własnych wyrobów oraz informatyzację firmy – jak szacuje Tax Care na podstawie
wieloletniego doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania.

Zacznijmy od dobrego planu

Wybór programu dofinansowania, przygotowanie szczegółowego planu wykorzystania środków,
sporządzenie wniosku i złożenie go w terminie – tak można określić niezbędne etapy pozyskania dotacji z
funduszy europejskich. Elementem kluczowym jest jednak początkowa ocena, czy firma posiada potencjał,
aby uzyskać wsparcie unijne.

Do przygotowania takiego audytu niezbędne jest szczegółowe poznanie kondycji finansowej firmy,
sprawdzenie wskaźników finansowych i możliwości rozwojowych – np. w przypadku eksportera stanu
umiędzynarodowienia firmy. Trzeba też określić dokładnie, jaki jest nasz cel inwestycyjny i przeanalizować
warunki wnioskowania o wsparcie.

Jeśli już znamy obecną kondycję przedsiębiorstwa, potrafimy oszacować ją w przyszłości i wiemy, na jakiej
inwestycji chcemy się skupić, trzeba dobrać odpowiedni program unijny i spisać szczegółowy plan
wykorzystania wsparcia unijnego. Przykładowo, jeśli ubiegamy się o dofinansowanie do informatyzacji firmy,
powinniśmy uwzględnić w strategii, jakie aplikacje czy e-usługi planujemy wykorzystywać w relacjach z
klientami czy innymi przedsiębiorcami.

Jeśli przedsiębiorcy brakuje funduszy na opracowanie portalu e-usługowego, uruchomienie sklepu
internetowego, czy wdrożenie nowinek technologicznych, które automatyzują i rozwijają współpracę z
kontrahentami i dostawcami, dotacje unijne są w zasięgu jego ręki.

Terminowość

Podczas przygotowywania dokumentów i analizowania szans należy pamiętać o terminie, w którym upływa
czas na złożenie wniosku o dofinansowanie. Dla każdego programu unijnego określony jest dokładny czas na
aplikowanie.

Skompilowany proces można uprościć

Jeśli chcemy uniknąć czasochłonnego przeszukiwania internetu, studiowania warunków kilkudziesięciu
programów i wnioskowania o dotację z funduszy unijnych na własną rękę, wystarczy, że zwrócimy się o
pomoc. Profesjonalną analizę finansowo-ekonomiczną firmy wraz z prognozą i jej inwestycji wymagającej
dofinansowania oferuje usługa Tax Care Audyt Unijny. Firma doradza swoim klientom w procesie
aplikowania od początku do końca, pomaga sporządzić szczegółową strategię wykorzystania wsparcia
unijnego. Zainteresowany uzyskaniem wsparcia z Unii Europejskiej wypełnia ankietę, a w odpowiedzi
uzyskuje raport z audytu zawierający rekomendacje finasowania. Po przyznaniu dotacji firma pomaga
realizować projekt i rozliczać pozyskane środki.

Wsparcie na kilkaset tysięcy złotych

Jak podaje resort inwestycji i rozwoju, do 2020 na rozwój przedsiębiorstw zostanie przeznaczonych w sumie
20 mld euro. Przykładowa pomoc może wynieść kilkaset tysięcy złotych. Tax Care pomógł już uzyskać dofinansowanie m.in. Global Control 5 w promocji marki za granicą w ramach Go to Brand. Global Control 5
dzięki dotacji w wysokości prawie 600 tys. zł ma szansę stać się rozpoznawalna na rynkach
perspektywicznych Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Brazylii. Z pomocy w
ramach Audytu Unijnego skorzystała też Deskimos Sp. z o.o., która wygrała dotację na rozwój innowacyjnego
produktu i powiązanych z tym procesów produkcyjnych. W ramach projektu Spółka sfinansuje zakup maszyn
i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia produkcji naturalnych rzemieślniczych lodów gastronomicznych.

Dla klientów Tax Care przeprowadzamy bezpłatny audyt, który pozwala zweryfikować czy jest szansa na
uzyskanie dotacji dla firmy. Raz na pół roku Ekspert ds. Dotacji przeprowadzi analizę i oceni potrzeby
inwestycyjne i cele rozwojowe właściciela firmy zainteresowanego wsparciem unijnym w konkretnych
naborach dotacyjnych dostępnych w 2018 roku. Jesteś zainteresowany audytem? Spotkaj się z nami i poznaj
więcej szczegółów!

Katarzyna Miazek, Tax Care

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF