...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Helsinki zamierzają wykorzystywać dane osobowe w imieniu obywateli – na ich warunkach

Transformacja cyfrowa Helsinek

Miasto Helsinki w Finlandii ma na celu zaoferowanie swoim obywatelom możliwości lepszego zarządzania danymi osobowymi, które gromadzi od nich miasto. Jednocześnie miasto rozwija usługi miejskie oparte na danych, które są terminowe, a nawet predykcyjne. Helsinki wybrały Vastuu Group Ltd na swojego operatora MyData. Wraz z Fujitsu Finland, Nixu Oyj, Personium i 1001 Lakes rozwija usługi oparte na danych osobowych dla Helsinek.

Helsinki chcą być czołowym miastem na świecie pod względem cyfryzacji. W związku z tym Helsinki wspólnie z obywatelami tworzą aktualne i spersonalizowane usługi cyfrowe w oparciu o sytuację życiową poszczególnych osób. W tej pracy uzyskają pomoc od Vastuu Group, fińskiej firmy, która rozwija usługi w oparciu o dane osobowe. Dzięki temu transfer wiedzy między technologią, procesami i ludźmi jest łatwy, bezpieczny i oparty na indywidualnej zgodzie.

Helsinki chcą być najbardziej funkcjonalnym miastem na świecie. Kluczowym elementem był nasz ambitny program digitalizacji. W przyszłości chcemy ukierunkować usługi miejskie w sposób predykcyjny, który wymaga wykorzystania analiz i danych. Zaufanie jest istotą wykorzystywania danych: obywatele muszą ufać, że miasto wykorzystuje dane w ich imieniu i za ich zgodą, tak aby przynosiło to korzyści zarówno obywatelom, jak i miastu. Na tym właśnie polega MyData.

Burmistrz Helsinek, Jan Vapaavuori

Usługi MyData dają obywatelom możliwość zarządzania i korzystania z informacji, które gromadzi na ich temat miasto

Usługi MyData dają obywatelom możliwość kontrolowania i lepszego zrozumienia gromadzonych od nich informacji. Zgodnie z zasadami MyData celem Helsinek jest umożliwienie obywatelom wpływania na sposób, w jaki miasto wykorzystuje zebrane od nich dane. Aby zbudować usługi zorientowane na człowieka, które wynikają z potrzeb obywateli, konieczne jest zrozumienie i analiza struktur społecznych, ustawodawstwa i codziennej rzeczywistości obywateli.

Helsinki są w posiadaniu różnych typów danych obywateli, które są gromadzone, na przykład, z usług, z których korzystają. Helsinki chcą mieć jasność co do gromadzonych danych, jakie dane są gromadzone i do czego są wykorzystywane. Ponadto osoba może mieć wpływ na to, czy jej dane są udostępniane między różnymi usługami w mieście lub między organizacjami, na przykład w innym mieście. Ta sama zasada pozwala jednostce odmówić wykorzystania jej danych.

Wdrożenie zasad MyData jest głównym celem programu digitalizacji w Helsinkach. Współpracujemy z Vastuu Group oraz miastami Espoo, Turku i Oulu, aby zapewnić obywatelom przejrzystość i lepszą kontrolę nad sposobem wykorzystania ich danych. Helsinki są międzynarodowym prekursorem w budowaniu internetu zorientowanego na człowieka.

Mikko Rusama, dyrektor ds. Cyfrowych miasta Helsinek

Usługa MyData – Dane osobowe są zdecentralizowane w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia informacji

Rozwiązania MyData Grupy Vastuu umożliwiają zarządzanie i decentralizację danych osobowych i innych informacji zebranych od osób fizycznych w taki sposób, że informacje są przesyłane między stronami bez zbędnych kopii. Decentralizacja informacji zapewnia, że ​​informacje nie są przechowywane w dużej masie w jednym miejscu. Zmniejsza to na przykład pokusę naruszeń informacji.

To niesamowite, że miasto Helsinki przejęło wiodącą rolę w Finlandii i we współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi opracowuje zorientowane na człowieka i zrównoważone usługi.

Mika Huhtamäki, zastępca dyrektora generalnego Grupy Vastuu i szef operacji MyData

Wysoki poziom bezpieczeństwa informacji zapewnia rozwijanie rozwiązania z różnymi organizacjami i światowymi liderami w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Rozwiązanie dostarczone dla miasta Helsinki zostało opracowane we współpracy z Fujitsu Finland, Nixu Oyj, Personium i 1001 Lakes. Personium to dział technologii usług MyData w firmie Fujitsu. Usługi są regularnie aktualizowane, testowane i audytowane. Grupa Vastuu przestrzega przepisów RODO oraz standardów ISO27001.

MyData to zasada zarządzania danymi osobowymi. Zgodnie z nią osoby fizyczne muszą mieć możliwość zarządzania, wykorzystywania i wyrażania zgody na zebrane od nich dane. Helsinki zamierzają nabyć możliwości MyData, aby nie było potrzeby kompromisu między wykorzystaniem danych obywateli, prywatnością i bezpieczeństwem informacji. Helsinki dołączyły do ​​międzynarodowego stowarzyszenia MyData Global w styczniu 2021 r. Poprzez udział w działaniach MyData Global, Helsinki mają na celu wpływanie na rozwój i wdrażanie zasad MyData w usługach cyfrowych w miastach, w Finlandii i UE.


Źródło: news.cision/city of Helsinki

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF