...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Piotr Piętka mianowany CEO Publicis Groupe w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich

Piotr Piętka

Piotr Piętka, dotychczasowy co-CEO Publicis Groupe w Polsce, obejmie stanowisko CEO Publicis Groupe w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Tomasz Pawlikowski, który od 2018 r. jako co-CEO zarządzał organizacją w Polsce wspólnie z Piotrem Piętką, odchodzi z firmy, a jego stanowisko nie zostanie ponownie obsadzone.

Utworzenie nowego regionu w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, Ukraina i kraje bałtyckie) oraz powierzenie Piotrowi Piętce funkcji CEO w tym regionie, to kontynuacja działań Publicis Groupe w modelu Power of One w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy rynkami i zespołami, by jeszcze lepiej integrować wiedzę, kompetencje i talenty wokół potrzeb biznesowych Klientów.

Piotr Piętka ma ponad 20-letnie, udokumentowane sukcesami doświadczenie w Publicis Groupe. Dzięki jasnej wizji, koncentracji na transformacji biznesowej i budowaniu pozytywnych doświadczeń ludzi z markami, jego dotychczasowe działania przynosiły wymierną wartość Klientom naszych Agencji. Nie mam wątpliwości, że obsadzenie Piotra w roli lidera Publicis Groupe w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich, zaowocuje przyspieszeniem wdrażania modelu Power of One w tym regionie oraz jeszcze większą integracją naszych kluczowych kompetencji i tworzeniem większej dostępności do strategicznych zasobów Grupy, by dokładniej odpowiadać na wyzwania biznesowe Klientów.

Tomas Lauko, kierujący Publicis Groupe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Piotr Piętka, jako CEO Publicis Groupe w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich, będzie raportował bezpośrednio do Tomasa Lauko.

Tomasz Pawlikowski, który jako co-CEO, wspólnie z Piotrem Piętką kierował Publicis Groupe w Polsce od 2018 r., rozstaje się z organizacją, a jego stanowisko nie zostanie ponownie obsadzone.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Tomaszowi, który jest związany z Publicis Groupe w Polsce od początku lat 90-tych i w tym czasie udowodnił swoją skuteczność jako lidera nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie CEE. Przez ponad 30 lat pomagał przekształcać lokalne agencje w nowoczesne, multidyscyplinarne organizacje, doradzając ich zespołom i wprowadzając je na wiodące pozycje w poszczególnych krajach. W 2018 r. był odpowiedzialny za uruchomienie w Polsce eCommerce Content Center of Excellence, które jest dzisiaj integralną częścią globalnej oferty Publicis Commerce. Osobiście uważam, że przywództwo Tomasza w znacznym stopniu przyczyniło się do transformacji grupy, pomagając rozwijać naszą ofertę i otwierać na nowe możliwości, co robił zawsze ze 100% zaangażowaniem i pasją.

Piotr Piętka

Spędziłem połowę życia w Groupe i wiele z inicjatyw, które są wciąż żywe, to niejako moje dzieci. Następny rozdział mojego życia będzie odbiciem wszystkich moich doświadczeń i mądrości, które zebrałem pracując z ludźmi i dla ludzi. Budowanie karier indywidualnych i wspieranie talentów było, jest i będzie moją pasją. Pozostanę wierny swojemu rodowodowi psychologicznemu i coachingowemu. Życzę Groupie, Piotrowi i wszystkim moim kolegom wszystkiego najlepszego w ich pomyślnym dążeniu do przekształcania organizacji i torowania drogi dla całej branży. Przyjaźnie, które zapoczątkowały się podczas mojej długiej pracy w Groupe, pozostaną nienaruszone i tak silne, jak były. Zaczynam moją drogę jeszcze raz.

Tomasz Pawlikowski, co-CEO


Źródło: Publicis Groupe

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF