...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Holandia to kraj najbardziej integracyjnych miejsc pracy na świecie.

W skali globalnej postęp w zakresie inicjatyw dotyczących różnorodności, równości i integracji społecznej (DEI: diversity, equity, inclusion) uległ zahamowaniu. Holandia wyprzedziła Kanadę i może poszczycić się pierwszym miejscem na świecie wśród krajów zapewniających różnorodność, sprawiedliwość i integrację w miejscu pracy – tak wynika z rankingu Inclusion Index 2022 stworzonego przez Kantar. To nowe badanie porównawcze mierzy postęp w rozwoju integracyjności i różnorodności w miejscach pracy w skali globalnej.

 

Usługi osobiste – jak np. fryzjerstwo czy salony piękności – to branża najbardziej sprzyjająca integracji, a tuż za nią plasuje się sektor non-profit i usługi profesjonalne. Patrząc na ogół rankingu, można stwierdzić, że postęp w tworzeniu miejsc pracy sprzyjających różnorodności, sprawiedliwemu traktowaniu i włączaniu społecznemu uległ zahamowaniu, a niektóre kraje, np. Kanada, USA czy Włochy, wręcz cofnęły się na tej ścieżce rozwoju.

W oparciu o wyniki badania ilościowego przeprowadzonego z udziałem prawie 13 tys. pracowników w 13 krajach i 24 branżach powstał Inclusion Index – indeks integracji, który pozwala wyłonić kraje i branże najbardziej sprzyjające włączeniu. Mierzy on rzeczywiste doświadczenia pracowników, oceniając ich poczucie przynależności oraz istnienie dyskryminacji i negatywnych zachowań. A oto inne ustalenia z tegorocznego badania:

  • Holandia, Niemcy, Meksyk, Hiszpania i Kanada to pierwsza piątka krajów, w których firmy najbardziej sprzyjają integracji osób z różnych grup społecznych w miejscu pracy.
  • Meksyk i Australia wykazują największy wzrost od 2019 roku, natomiast USA, Wielka Brytania i Włochy odnotowały znaczny spadek.
  • Rosną oczekiwania wobec pracodawców – respondenci oczekują, że firmy i organizacje powinny iść dalej, nie poprzestając na inicjatywach takich jak dni kultury czy zmiana logo. Pracownicy (46%) chcą, aby ich organizacje robiły więcej z myślą o wprowadzaniu systemowych zmian w zakresie różnorodności, równości i integracji społecznej (DEI).
  • Brak wprowadzania znaczących zmian ma istotny wpływ na rekrutację i utrzymanie pracowników, a co czwarta osoba wyraża chęć odejścia z firmy z powodu braku inicjatyw prointegracyjnych.
  • Branża rozrywkowa, a także rolnictwo i rybołówstwo są najsłabiej oceniane przez pracowników pod kątem działań na rzecz integracji.

Obraz sytuacji w poszczególnych krajach

Z badania wynika, że pomimo coraz większej widoczności zagadnień DEI w biznesie postęp w tym zakresie utknął w martwym punkcie. Globalna wartość indeksu, wynosząca 55, pozostała niezmieniona w porównaniu z rokiem 2020. W latach 2019–2022 spadek wyniku Inclusion Index odnotowało aż 8 spośród 12 rynków. Z kolei największymi postępami w zakresie DEI w ciągu ostatnich trzech lat mogą się pochwalić Meksyk (+15%) i Australia (+7%).

Wykres. Wskaźnik integracji na poziomie poszczególnych krajów

Sytuacja w branżach

Poszczególne branże znajdują się na różnych etapach swojej „podróży” ku integracji, przy czym usługi osobiste (fryzjerskie, kosmetyczne itp.), usługi profesjonalne (prawne, księgowe itp.) oraz organizacje non-profit są liderami pod względem działań na rzecz integracji. Firmy z branży usług finansowych, IT i reklamy, choć znajdują się w dolnej połowie rankingu, najaktywniej podejmują kroki w kierunku większej integracji. Z kolei przedsiębiorstwa działające w branżach takich jak marketing, moda, hotelarstwo, bezpieczeństwo, rozrywka, media, sport, wydawnictwa i rolnictwo mają jeszcze wiele do zrobienia, aby poprawić swoje wyniki.

Tabela 1. Ranking branżowy w 2022 r.

Branża Wynik % Branża Wynik % Branża Wynik %
Usługi osobiste (np. fryzjerskie, kosmetyczne) 64 Sektor publiczny (w tym urzędy państwowe) 56 Hotelarstwo i gastronomia (np. restauracje) 52
Organizacje charytatywne / non-profit 61 Usługi na rzecz środowiska 56 IT / Technologia / Telekomunikacja 52
Usługi profesjonalne (np. prawne, księgowe) 61 Budownictwo i nieruchomości 55 Media (w tym nadawcy) 51
Handel detaliczny, hurtowy, e-commerce 60 Usługi finansowe (np. bankowość, ubezpieczenia) 55 Sport / Fitness 50
Edukacja 58 Ochrona zdrowia, farmaceutyki, opieka 55 Bezpieczeństwo i obrona 49
Produkcja przemysłowa 57 Usługi komunalne 55 Druk i wydawnictwa 47
Transport / Logistyka 57 Marketing / PR / Reklama / Badania rynku 54 Rozrywka 43
Podróże i turystyka 56 Moda / Odzież / Tekstylia 53 Rolnictwo i rybołówstwo 39

 

Trudne prawdy o współczesnych miejscach pracy 

Osoby z grup mniejszościowych mają gorsze doświadczenia w miejscu pracy, spowodowane brakiem poczucia przynależności, doświadczaniem dyskryminacji i występowaniem negatywnych zachowań:

  • Co drugi respondent określający się jako osoba z niepełnosprawnością uważa, że jego możliwości rozwoju zostały ograniczone przez osoby na wyższych stanowiskach.
  • Co czwarty respondent należący do mniejszości etnicznej stwierdza, że w pracy doświadczył sytuacji powodujących dyskomfort psychiczny.
  • Ponad jedna trzecia respondentów (33%) identyfikujących się jako osoby LGBTQ+ zgłasza, że w pracy była nękana, a ich kompetencje były podważane.
  • Prawie połowa kobiet (49%) biorących udział w naszym badaniu zauważyła, że ich koledzy przypisują sobie wyłączne zasługi za wspólne działania.

* Kantar określa osoby z niepełnosprawnością jako te, które mają schorzenie fizyczne lub psychiczne powodujące ograniczenia w codziennym życiu.

Luka w globalnym zaangażowaniu

Jedna czwarta respondentów na całym świecie jest raczej skłonna lub zdecydowanie skłonna zrezygnować z pracy w obecnej firmie z powodu braku integracji lub wskutek doświadczanej dyskryminacji – odsetek ten wzrasta do ponad jednej trzeciej (34%) w przypadku respondentów poniżej 35 roku życia i do 39% w przypadku osób identyfikujących się jako LGBTQ+. Firmy reagują jednak na to zjawisko.

Działania podejmowane obecnie na rzecz rozwoju inicjatyw w obszarze DEI na świecie i w poszczególnych branżach są dostrzegane – 71% respondentów uważa, że ich firma aktywnie działa na rzecz zapewnienia większej różnorodności i integracji w miejscu pracy. Prawie połowa (46%) respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że osobiście odniosła korzyść z inicjatyw na rzecz DEI w swojej organizacji. Z kolei 46% respondentów zgadza się, że ich pracodawcy muszą zrobić więcej w celu rozwijania różnych aspektów DEI. Pracownicy chcą na przykład, aby pracodawcy bardziej skupiali się na wprowadzaniu zmian o charakterze systemowym.

 

Komentując tegoroczny Inclusion Index, Nadach Musungu, Inclusion Lead w firmie Kantar, powiedział: „Z danych wynika, że oczekiwany postęp w zakresie integracji nie zachodzi, co jednak nie znaczy, że działania w obszarze DEI w miejscu pracy straciły na znaczeniu. Można raczej powiedzieć, że zmieniają się oczekiwania pracowników dotyczące tej sfery. Co było dobre w 2019 r., już nie wystarcza w 2022 r. Pracownicy coraz częściej domagają się zmian systemowych i namacalnych działań od firm, które twierdzą, że poważnie traktują DEI. W samym środku wielkiej fali odchodzenia pracowników oraz walki o najlepsze talenty firmy nie mogą zaniechać działań, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy zagłosują nogami”.

Pełny raport Inclusion Index można znaleźć pod tym linkiem: Inclusion Index Report (kantar.com)

 

O badaniu

Opracowany przez Kantar Inclusion Index 2022 opiera się na wynikach badania ilościowego bazującego na odpowiedziach uzyskanych od 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej z 13 rynków (Australia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, USA) i 24 branż (wielkość próby różni się w zależności od branży), w którym badano i porównywano doświadczenia pracowników w zakresie integracji w miejscu pracy.

 

źródło: Kantar

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF