...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak znaleźć i utrzymać talenty w organizacji?

biznes

Z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorstw opierających swoje działania biznesowe na wiedzy. W takich organizacjach głównym czynnikiem decydującym o sukcesie są unikalne zdolności zatrudnionych w niej osób. Dlatego zarządzanie talentami powinno stać się kluczowym obszarem działania każdej firmy, która chce odnieść sukces w świecie coraz szybszych zmian i nowych wyzwań.

Talent w rozumieniu biznesowym to osoba o wysokim potencjale rozwojowym lub posiadająca wyjątkowe, ważne dla firmy kompetencje.

Cudze chwalicie

Rynek staje się coraz bardziej wyspecjalizowany, a równocześnie grupa osób posiadających te szczególne kwalifikacje jest coraz mniejsza. Firmy nieustannie poszukują więc pracowników o wysokich kompetencjach, tocząc coraz bardziej agresywną „walkę o talenty”.

Tymczasem znacznie korzystniejsze i mniej kosztowne może okazać się skupienie na potencjale ludzkim własnej organizacji. Koncentrując się na konwencjonalnych metodach wyławiania talentów z rynku łatwo przegapić „ciche talenty” wewnątrz firmy.

Czasem uzdolniony pracownik dzięki ambicji i determinacji jest w stanie samodzielnie rozwinąć swój potencjał zawodowy. Nie zawsze jednak talent i przebojowość idą ze sobą w parze. Przemyślany program wsparcia talentów może znacząco przyspieszyć ten proces i ukierunkować go w sposób optymalny i dla zatrudnionego i całej organizacji. Czas jest o tyle istotny, że pozbawieni możliwości rozwoju utalentowani pracownicy tracą motywację, a firma nie wykorzystując posiadanego kapitału ludzkiego ponosi straty finansowe.

Dlatego proces zarządzania talentami musi dotyczyć wszystkich osób zatrudnionych w firmie, które powinny mieć możliwość wykorzystania w pracy swoich silnych stron i nieustannego rozwoju zawodowego i osobistego.

Zmiana modelu zarządzania talentami

Z puntu widzenia firmy głównym celem wszelkich form zarządzania talentami jest stworzenie przewagi konkurencyjnej. Współcześnie taką przewagę w dużym stopniu zapewniają wiedza i kreatywność pracowników. Docenienie i wsparcie szczególnie uzdolnionych członków zespołu motywuje pozostałych do rozwoju, a także pomaga budować w ramach firmy przyszłą kadrę menadżerską.

Tradycyjne formy wyszukiwania i wspierania talentów w firmie promują przebojowość, pewność siebie i nastawienie na indywidualną karierę. Stawiając przed pracownikami krótkoterminowe, najczęściej finansowe cele, liderzy wspierają zadaniowość, rywalizację i działania od-do, a nie długofalową pracę nad stworzeniem stabilnego zespołu i przedsiębiorstwa.

W dzisiejszym świecie ten tradycyjny model przestaje się sprawdzać. Współczesny biznes cechuje duża zmienność i nieprzewidywalność, a w organizacjach ścierają się dwa przeciwstawne oczekiwania: pracownicy stali się bardziej niezależni i wymagający, a firma wymaga od nich stałej gotowości i elastyczności w realizacji projektów.

Przywództwo włączające

Dlatego dzisiaj znacznie lepiej sprawdza się nowy model przywództwa. Liderzy włączający skupiają się w swoich działaniach na wydobyciu maksymalnego potencjału pracowników, rozwijaniu ich indywidualnych możliwości i tworzeniu bezpiecznego i inspirującego miejsca pracy. Dobry menadżer dzięki otwartości i empatii potrafi rozpoznać i wzmocnić naturalne zdolności i unikalne talenty podwładnych, zakładając, że każdy pracownik może być takim ukrytym talentem. Dlatego rolą skutecznego lidera powinno być w istocie uświadomienie i  umożliwienie pracownikom wykonywania tego, co naprawdę lubią i chcą robić w organizacji. To zrozumienie indywidualności i rozpoznanie unikalnych zalet pracowników ma bezpośredni wpływ na budowanie lojalności i satysfakcji podwładnych, a w ten sposób także na podniesienie wyników firmy.

Talent dla każdego

W bezpiecznym środowisku wyjątkowo uzdolnieni pracownicy mają szansę w pełni rozwinąć swój potencjał – rozwiązywać problemy, wdrażać pomysły, a przede wszystkim wykorzystać swoje unikalne umiejętności, wiedzę i talent. Ten efekt dotyczy nie tylko indywidualnych osiągnięć pracowników, ale też całego zespołu. Grupę z poczuciem wspólnoty cechuje lepszy przepływ informacji i wiedzy, co pozwala osiągnąć synergię przy osiąganiu celów i rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

Każda osoba, która była wystarczająco dobra, aby znaleźć się w zespole, jest też wystarczająco dobra, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i stać się kiedyś liderem. To podstawowe założenie włączającego modelu zarządzania talentami. Dlatego mówiąc o zarządzaniu talentami nie myślimy dzisiaj tylko o programach dla wyróżniających się pracowników, ale o wsparciu wszystkich zatrudnionych w organizacji poprzez zapewnianie im rozwoju zawodowego oraz umożliwienie osiągania coraz lepszych wyników.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF