...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną?

Inwestycje są motorem wzrostu gospodarczego. Na co należy zwrócić uwagę aby zwiększyć napływ inwestycji do regionu?

Znajomość mocnych i słabych stron własnego regionu jak i potencjalnych konkurentów ułatwia wzmacnianie przewag w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej, a także dokonanie świadomego wyboru w kwestii rodzaju poszukiwanego inwestora. Choć często za sukces uznawane jest przyciągnięcie dowolnego dużego inwestora, prawdziwą miarą sukcesu jest nakłonienie do inwestycji podmiotu, którego działalność zgodna będzie ze strategią rozwoju danego obszaru i długofalowo wzmocni konkurencyjność całej gospodarki. Aby tak się stało potrzebna jest właśnie głęboka znajomość własnych atutów i słabości – a to pozwala na świadome kierowanie polityką inwestycyjną i rozwojem całego regionu.

Kompetencje instytucji publicznych w zakresie kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej są obecnie rozproszone. Zatem aby prowadzić efektywne działania w tej materii, konieczna jest współpraca jednostek terytorialnych wszystkich szczebli – od gminy przez powiat i województwo po instytucje centralne.

Przykładem takiej współpracy jest tworzenie profesjonalnych instytucji o zasięgu lokalnym lub regionalnym, zajmujących się poszukiwaniem i obsługą inwestorów.

Należy mieć świadomość, że instytucje publiczne w krótkim okresie mogą wywierać istotny wpływ jedynie na niektóre aspekty atrakcyjności inwestycyjnej. W sferze materialnej chodzi przede wszystkim o rozwój infrastruktury komunikacyjnej jak i zapewnienie odpowiedniej podaży dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych.

Bardzo ważne są również działania o charakterze informacyjno-promocyjnym i usługowym:

– koordynowanie i koncentrowanie działań promocyjnych skierowanych do potencjalnych inwestorów (np. strony internetowe, oferty inwestycyjne, uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych, punkt kontaktowy dla inwestorów),

– zwiększenie precyzji promocji inwestycyjnej – znajomość swoich atutów i słabości ułatwi dopasowanie oferty do oczekiwań konkretnych inwestorów,

– oferowanie zachęt inwestycyjnych (np. udostępnienie lokalizacji w specjalnych strefach ekonomicznych, ulgi w podatkach lokalnych, poinformowanie o programach rządowych skierowanych do inwestorów),

– zapewnienie sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego (np. pomoc w kwestiach formalno-prawnych, wprowadzenie do środowiska gospodarczego regionu, pomoc w rekrutacji pracowników i szkoleniach),

– zapewnienie sprawnej obsługi poinwestycyjnej (np. pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów inwestorów).

Wszystkie te działania wzmacniają regionalną i lokalną atrakcyjność inwestycyjną. Zwiększają szansę na przyciągniecie nowych inwestorów lub na skłonienie już działających do reinwestycji. Podkreślić także warto, że wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej sprzyja nie tylko inwestorom zewnętrznym (krajowym i zagranicznym), ale przede wszystkim powinno polepszać warunki już prowadzonej działalności gospodarczej.

::

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

::

Przeczytaj także: Śląsk najlepszy dla inwestorów (raport)

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF