...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze informacje

Najbliższe miesiące przynoszą spore zmiany w przepisach księgowo-podatkowych. Dla dużych firm oznacza to konieczność przygotowania i przekazywania w ujednoliconej formie elektronicznej dokumentów finansowych do Urzędu Skarbowego. Sprawdźmy, co te zmiany dokładnie oznaczają dla przedsiębiorstw i jak się do nich przygotować.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny (JPK), czyli dokument elektroniczny w formie określonej przez ministra finansów będzie obowiązywał w konkretnych, określonych przez ustawodawcę obszarach. Są to:

– księgi rachunkowe

– magazyn

– faktury VAT

– ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

– ewidencja przychodów

– podatkowa księga przychodów i rozchodów

– wyciągi bankowe

Ustawodawca przewiduje, że JPK będzie obowiązywał duże firmy już od 1. lipca 2016 roku (podstawa prawna Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Dotyczy to przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250. pracowników lub mają obroty przekraczające 50 mln euro, bądź aktywa powyżej 43 mln euro. Małe i średnie przedsiębiorstwa są zobowiązane do przystosowania się do tych wymagań do końca czerwca 2018 roku, do tego czasu mogą wymagane dane przekazywać fakultatywnie, o ile prowadzą księgowość w oparciu o systemy komputerowe. Klasyfikacja małe i średnie przedsiębiorstwa obejmuje podmioty zatrudniające do 250 osób z obrotami poniżej 50 mln euro.

Po co JPK?

-Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma przyspieszyć i usprawnić cały proces przekazywania danych z ksiąg podatkowych do organu podatkowego, co z kolei ma ułatwić kontrolę skarbową firm. Nowe regulacje powinny zatem uszczelnić system podatkowy i pomóc w bardziej skutecznym ściąganiu podatku VAT. Doświadczenia innych krajów pokazują, że takie zmiany zwiększyły efektywność działania i kontroli organów podatkowych – wyjaśnia Jakub Czerniak, konsultant SAP z firmy itelligence.

W Polsce przewiduje się, że budżet państwa zyska na tym rozwiązaniu już w pierwszym roku funkcjonowania 200 mln zł. Kolejny powinien przynieść dodatkowe 300 mln zł.

Jednolity Plik Kontrolny w wymaganym obszarze będzie przekazywany na nośniku lub udostępniany w siedzibie firmy. Może być wykorzystywany przez urząd skarbowy przy przeprowadzaniu różnych czynności podatkowych np.:

– kontrolach krzyżowych,

– działaniach sprawdzających,

– postępowaniach kontrolnych i podatkowych.

Jakich przygotowań wymaga wprowadzenie JPK od firm?

-Zakres zmian w systemach księgowych u poszczególnych przedsiębiorców zależy od poziomu informatyzacji firmy, wykorzystywanych systemów księgowo-podatkowych i sposobu ewidencji danych handlowych. Ogólnie należy założyć, że na spokojne przygotowanie się do zmian i zapewnienie możliwości generowania JPK należy przyjąć około 3 miesięcy – dodaje Jakub Czerniakz itelligence.

Projekt wprowadzenia JPK powinien być poprzedzony analizą potrzeb, wdrożeniem konkretnych rozwiązań, a także okresem testowym, który pozwala na sprawdzenie oprogramowania. Aspekt technologiczny jest tu bardzo istotny, bo JPK obejmuje aż 7 struktur, w których znajdziemy zarówno pola obowiązkowe, jak i opcjonalne. By zobrazować, jak duży zakres danych to obejmuje, wystarczy wspomnieć, że dzisiejsza deklaracja VAT liczy tych pól tylko 40.

Czy wprowadzenie JPK okaże się sukcesem na miarę innych krajów, przekonamy się po wejściu w życie nowych regulacji. Na dziś najbardziej istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom konieczności przygotowania się do zmian i wyboru partnera wdrożenia JPK. Jak pokazują badania przeprowadzone m.in. przez duże firmy zajmujące się doradztwem podatkowym, wielu przedsiębiorców w ogóle nie słyszało o JPK, a pozostali podkreślają, że nie mają w tym zakresie wystarczającej wiedzy informatycznej. Niska jest również świadomość konsekwencji karno-skarbowych, jeśli w wymaganym czasie przedsiębiorstwo nie dostosuje się do nowych wymagań.

Niezależnie od celów finansowych istotnych dla budżetu, jakie przyświecają wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego, nowe regulacje powodują istotną zmianę w kontaktach między urzędem i podatnikiem. Bezproblemowa weryfikacja tych danych wymaga od firm właściwego przygotowania. Obejmuje to nie tylko działania od strony merytorycznej – równie istotne są zagadnienia techniczne i technologiczne, które najlepiej jest powierzyć profesjonalistom w zakresie wsparcia informatycznego firm.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF