...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Język obcy w pracy

Jedną z podstawowych i niezbędnych umiejętności na rynku pracy jest posługiwanie się językiem obcym. Blisko 70 proc. pracodawców szukając pracownika przedstawia znajomość języka angielskiego jako wymóg konieczny. Jak pokazuje analiza ofert rekrutacyjnych, niemal zawsze ta umiejętność ułatwia znalezienie zatrudnienia.

Z racji rozwijającego się handlu zagranicznego na znaczeniu zyskują też mniej popularne języki obce. Jednocześnie w przypadku 1/3 aplikacji nadsyłanych na ogłoszenia rekrutacyjne deklarowany w CV stopień ich znajomości odbiega od faktycznych umiejętności kandydatów.

Warszawa, 22 października 2014 r. – Znajomość języka obcego to obecnie jeden z podstawowych wymogów na rynku pracy. Przyszli pracodawcy poszukują przede wszystkim osób bardzo dobrze władających językiem angielskim. Umiejętność ta przydaje się zarówno w firmach o zagranicznych korzeniach, jak i w tych, gdzie potrzebę taką uzasadnia stały kontakt z obcojęzycznymi klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Angielski jest językiem dominującym z racji obszaru działalności większości firm obecnych na rynku. Wymiana handlowa z państwami sąsiadującymi w wielu przedsiębiorstwach narzuca też konieczność znajomości języków państw sąsiadujących z Polską. Tu wśród pożądanych umiejętności językowych niekwestionowaną pozycję lidera zajmuje niemiecki. Języki mniej popularne, takie jak np. litewski, węgierski czy duński są z kolei niezbędne do pracy w tworzonych licznie w Polsce centrach usług wspólnych oraz centrach outsourcingowych. Ich znajomość coraz częściej też może zagwarantować większe możliwości znalezienia pracy oraz negocjacji wynagrodzenia. – Posługiwanie się językiem angielskim jest obecnie jedną z podstawowych i niezbędnych umiejętności na rynku pracy i jak pokazuje analiza ofert zatrudnienia, jego znajomość niemal zawsze ułatwia znalezienie pracy – komentuje Justyna Ścigler, kierownik w agencji zatrudnienia Manpower. – Obecnie blisko 70 proc. pracodawców przedstawia znajomość angielskiego jako wymóg konieczny, a ponad połowa oczekuje od przyszłych pracowników wysoko rozwiniętych kompetencji w tym zakresie. Trend ten będzie się nasilał. Wśród ogłoszeń rekrutacyjnych widać zapotrzebowanie również na inne języki europejskie i one dominują, jednak z racji rozwoju handlu zagranicznego, zwiększa się też powoli popyt na władanie językami egzotycznymi, jak np. chiński, arabski czy turecki. – dodaje Justyna Ścigler.

Wymagania co do stopnia znajomości języka angielskiego są wyraźne: im wyższy szczebel stanowiska w konkretnej organizacji, tym bardziej znajomość angielskiego czy też innego języka obcego jest niezbędna. Z racji pełnionej funkcji kadra kierownicza i zarządzająca często w praktyce nie może w codziennej pracy obyć się bez kontaktów w języku obcym. Do codzienności należy też fakt, że cenione na rynku firmy poszukują osób ze znajomością co najmniej jednego języka obcego, również na niższe stanowiska.

Jedną z branż, w której panuje obecnie największe zapotrzebowanie na angielski jest IT. Około 70 proc. ofert skierowanych do ekspertów z obszaru rozwoju oprogramowania czy administracji systemów zawiera wymóg znajomości tego języka. Jest to głównie związane z dostępem do najnowszej wiedzy, której eksperci z branży nadal szukają za granicą. Często też same systemy operacyjne, na których pracują specjaliści IT są w języku

obcym. Podobnie sytuacja wygląda w branży technologii i inżynierii. Osób władających angielskim potrzebują także szeroko pojęte branże administracji biurowej oraz finansów. W tej ostatniej kandydaci często znajdują zatrudnienie w centrach outsourcingowych. Z kolei umiejętność komunikowania się w co najmniej dwóch językach obcych, z których językiem bazowym jest angielski, jest szczególnie wymagana w sektorze centrów 2 usług wspólnych. Znajomość angielskiego jest również niezbędna do pracy w hotelarstwie i turystyce, a także działach ds. zasobów ludzkich (HR), gdzie wymóg jego znajomości zawiera ponad połowa ofert pracy z tych obszarów.

– W przypadku co trzeciego CV, jakie otrzymujemy, deklarowany stopień znajomości języka angielskiego odbiega od realnych umiejętności kandydata – mówi Justyna Ścigler. – Szukający pracy mają nadzieję, że weryfikacja języka podczas rekrutacji nie nastąpi lub że po przyjęciu do pracy nie będą musieli się nim w praktyce posługiwać. Zdarza się takze, że błędny opis w CV wynika z nieznajomości swoich umiejętności językowych oraz źle dobranego kryterium pomiaru. Zawsze doradzam osobom szukającym pracy, by przygotowując dokumenty aplikacyjne czy też prezentując się podczas spotkania rekrutacyjnego nie rozmijały się z prawdą. Kłamstwo jest łatwe do wychwycenia, a jego konsekwencjami może być zarówno nieotrzymanie bieżącej oferty pracy, jak i też uniemożliwienie sobie aplikowania do danej firmy w przyszłości. – dodaje przedstawiciel Manpower.

::

Raport: skuteczna rekrutacja

::

Weryfikacja znajomości języka podczas procesu rekrutacji przebiega kilkuetapowo. Prócz konieczności dostarczenia rekruterowi przez kandydata niezbędnych zaświadczeń o ukończonych kursach, posiadanych certyfikatach językowych, kandydat zawsze poddawany jest rozmowie oceniającej poziom znajomości danego języka obcego. Po sprawdzeniu umiejętności komunikacyjnych podczas rozmowy, dodatkową weryfikację stanowi wypełnienie testu pisemnego lub przekazanie tekstów do przetłumaczenia. Zwykle są to materiały branżowe, związanych z działalności danej firmy. Dodatkowe sprawdzenie służy analizie umiejętności formułowania myśli na piśmie oraz tworzenia komunikacji biznesowej.

Do każdej rekrutacji warto się wcześniej przygotować. Również wtedy, kiedy wiemy lub podejrzewamy, że zostanie ona prowadzona w języku obcym. Dobrym sposobem jest wcześniejsze opracowanie w obcym języku odpowiedzi na kilka standardowych pytań, których spodziewamy się usłyszeć podczas spotkania z rekruterem. Mogą one dotyczyć motywacji do wykonywania przyszłej pracy, zakresu obowiązków wykonywanych u poprzedniego pracodawcy, naszych zainteresowań lub też przyszłych planów zawodowych. Podczas wywiadu przeprowadzanego w języku obcym, rekruter zwraca uwagę na dobór słów, poprawność gramatyczną, właściwe użycie sformułowań, a także znajomość branżowych zwrotów oraz umiejętności komunikacyjne danej osoby.

Niezależnie od tego, czy poszukujemy pracy, w której będziemy mogli wykorzystać naszą znajomość języków obcych czy też nie – zawsze warto korzystać z ofert doświadczonych agencji zatrudnienia, takich jak Manpower. Współpracując z pracodawcami z różnych branż, agencja zatrudnienia Manpower udziela dostępu do wielu ofert pracy, ułatwiając kandydatom jej szybsze znalezienie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF