...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kobiety do technologii!

Kobiety w branży technologicznej to wciąż zjawisko rzadkie, choć z roku na rok coraz popularniejsze. Z czego wynika ta niska reprezentacja i co zrobić, aby określające ją liczby w kolejnych latach były znacznie wyższe? Analizę i wnioski można przeczytać w raporcie „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” stworzony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Siemens.

Walka o większy udział kobiet w obszarze STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) ma ogromne znaczenie nie tylko w wymiarze społecznym – zapewnienia równych szans zawodowych dla obu płci, ale także ekonomicznym. Bowiem jak wynika z badań Europejskiej Agendy Cyfrowej, gdyby kobiety były reprezentowane, we wspomnianym sektorze, tak samo jak mężczyźni, PKB Unii Europejskiej zwiększyłoby się rocznie o 9 mld euro.

W chwili obecnej kobiety stanowią około 20 – 25 proc. pracowników polskich firm technologicznych o charakterze innowacyjnym. W zarządach zasiada około 27 proc. W ciągu ostatnich 5 lat udział kobiet pracujących w przedsiębiorstwach technologicznych wzrósł o 6 proc., a w zarządach tych firm – o 11 proc.

Co z tą edukacją?

Mimo, że struktura zatrudnienia ulega zmianie to na etapie wyboru studiów, procent kobiet chcących budować swoją karierę zawodową i edukować się w branży STEM, wciąż jest na mało zadowalającym poziomie. Studia inżynierskie podejmuje zaledwie 12 proc. maturzystek, zaś informatyczne zaledwie 4 proc. Równocześnie wśród przebadanych w raporcie tegorocznych maturzystek, 41 proc. ocenia swoje zdolności matematyczne jako dobre, zaś w grupie szykujących się na studia techniczne 85 proc. jako bardzo dobre.

Co więc sprawia, że maturzystki nie decydują się na podjęcie studiów technicznych? Jak wskazują dane raportu – 88 proc. z nich nigdy nikt nie zachęcał do zainteresowania się technologiami, dodatkowo 86 proc. nigdy nie zetknęło się z kobietą będącą inżynierką. 7 proc. badanych wciąż uważa, że studia inżynierskie nie są odpowiednie dla kobiet.

A jednak te kobiety, które zdecydowały się podjąć studia techniczne radzą sobie na nich bardzo dobrze. Aż 44 proc. kobiet studiujących na takich kierunkach otrzymywało stypendium za dobre wyniki w nauce, a 31 proc. korzystało ze stypendium naukowego. Średnia ocen uzyskanych podczas obrony prac inżynierskich wynosiła 4,8. Zatem można uznać, że to nie faktyczne zdolności czy umiejętności wpływają na słabą reprezentację kobiet w branży STEM.

Co dalej?

W ramach raportu „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” nie tylko zbadana została sytuacja kobiet w tym obszarze, ale również stworzone zostały rekomendacje, które służyć będą jako podstawa Paktu dla kobiet w branży technologicznej, będącej inicjatywą społeczną podmiotów (biznesowych, publicznych, akademickich i pozarządowych) zainteresowanych zwiększeniem aktywności kobiet w obszarze STEM i pełnym wykorzystaniem ich potencjału poprzez konkretne, wymierne działania.

Rekomendacje poddały także same respondentki, z których 88 proc. uważało, że bardziej efektywnie powinno się nauczać przedmiotów ścisłych w szkołach, a 78 proc. chce żeby powstawały programy zachęcające do nauki przedmiotów ścisłych.

Respondentki uznają, że nie tylko sposób nauczania, ale także postrzegania ścisłych kierunków powinien się zmienić. 70 proc. z nich docenia wagę kampanii promujących studia techniczne wśród kobiet. 68 proc. uważa, że wartościowe jest promowanie wzorców kobiet, które zrobiły karierę w branży technologicznej i w nauce.

Tyle samo respondentek uznaje, że powinno się wspierać kobiety, które dopiero chcą ten sukces osiągnąć, poprzez stypendia, granty i staże dla kobiet. 65 proc. uznało też za bardzo ważny aspekt zmianę postrzegania studiów technicznych jako trudnych i wymagających, a także przeznaczonych głównie dla mężczyzn.

Wszystkie dane są wynikiem trwającego rok badania, które przeprowadzone zostało wśród dwóch tysięcy tegorocznych maturzystek z piętnastu miast, dwustu studentek z dziesięciu politechnik oraz przedstawicielu piertnastu wybranych firm technologicznych. Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie PotencjalKobiet.pl

::

Fot. Fotolia/ nd3000/bizoo_n

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF