Konsumpcja mediów – w Polsce oglądamy, nie czytamy

3 776

Opinia: Paweł Gala, managing partner CEE, MEC