...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Liderzy innowacji technologicznych osiągają dwukrotnie większe wzrosty przychodów – wynika z badania Accenture

Full Value. Full Stop.” to największa przeprowadzona dotychczas przez Accenture ankieta, która bada zastosowanie nowych technologii w przedsiębiorstwach takich jak rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja (AI), blockchain czy rozszerzona rzeczywistość oraz ich wpływ na rozwój biznesu.Tylko w 2018 roku Maruderzy stracili 15% rocznych przychodów i jeśli ich wewnętrzna kultura oraz podejście do technologii nie zmienią się, a przedsiębiorstwa nie będą gotowe na zmianę, szacuje się, że do 2023 roku stracą aż 46% przychodów. Liderzy są konsekwentni: inwestują w innowacje, a sprawdzone rozwiązania wdrażają w maksymalnym możliwym zakresie, generując realny zwrot z inwestycji.

Badanie Accenture rzuca nowe światło na to, jak duży wpływ mają inwestycje i rozwój technologii na wyniki finansowe przedsiębiorstw, a także jaka jest kultura organizacyjna i styl zarządzania sprzyjający tworzeniu i implementacji systemów informatycznych przyszłości. Raport „Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems” bazuje na ankiecie przeprowadzonej w ponad 8 300 przedsiębiorstwach reprezentujących 20 branż w 22 krajach. Badanie zostało przeprowadzone, aby pomóc firmom zidentyfikować i zlikwidować lukę w obszarze innowacji – określić różnicę między potencjałem, a faktyczną wartością płynącą z inwestycji w technologię.  

„Full Value. Full Stop.” to największa przeprowadzona dotychczas przez Accenture ankieta, która bada powszechnie stosowane i dopiero rozwijające się technologie. Firmy oceniono w 3 wymiarach: status wdrożeń technologicznych, zakres wdrożeń i gotowość organizacji na zmiany. Na tej podstawie wyłoniono firmy, które uzyskały miano Liderów (10% firm z najwyższymi wynikami) oraz Maruderów (25% firm, które uzyskały najniższe wyniki). Mierząc wskaźniki sukcesu w latach 2015-2023 (prognozowany) badanie pozwoliło zidentyfikować relację między wdrożeniami technologicznymi a wynikami finansowymi. Okazało się, że wzrost przychodów w przypadku Liderów jest dwukrotnie wyższy niż Maruderów. Co więcej, tylko w 2018 roku Maruderzy stracili 15% rocznych przychodów i jeśli ich wewnętrzna kultura oraz podejście do technologii nie zmienią się, a przedsiębiorstwa nie będą gotowe na zmianę, szacuje się, że do 2023 roku stracą aż 46% przychodów. 

Tzw. Liderzy, to przedsiębiorstwa, które wychodzą z założenia, że ludzie i technologie się uzupełniają w celu maksymalizacji efektywności. To środowisko, w którym projektowane są systemy przyszłości: nieograniczone, łatwe w adaptacji i zaprojektowane z myślą o człowieku. Powyższe kryteria zdefiniowano na potrzeby ankiety w następujący sposób:

  • Nieograniczone systemy: to takie, które zyskują dzięki zacierającym się granicom – w obszarze rozwiązań IT, relacji między firmami, a nawet między ludźmi a maszynami. Systemy te tworzą przestrzenie, w których nowe pomysły i partnerstwa mogą się rozwijać.
  • Łatwe w adaptacji: takie systemy uczą się i ulepszają, eliminując tarcia i usuwając przeszkody, które hamują rozwój biznesu i umożliwiając ludziom podejmowanie lepszych decyzji, a także przyspieszając proces decyzyjny.
  • Ludzkie: to systemy, które mówią, słuchają, widzą i rozumieją tak jak ludzie, pozwalając wznieść interakcję człowiek-maszyna na wyższy poziom.

Badanie Accenture „Full Value. Full Stop” pokazuje, że istnieje wyraźna różnica w sposobie zarządzania i myślenia o wykorzystaniu technologii przez organizację między Liderami a Maruderami. Liderzy charakteryzują się tym, że:

  • Szybko wdrażają technologie: 98% Liderów wykorzystuje potężne technologie takie jak AI, podczas gdy odsetek wśród Maruderów wynosi tylko 42%. Liderzy stosują także rozwiązania bazujące na rozproszonych danych, infrastrukturze i aplikacjach. Podczas gdy 97% Liderów wykorzystuje technologie tak jak DevSecOps, mikrousługi czy konteneryzację, korzysta z nich tylko 30% Maruderów.
  • Wykorzystują chmurę obliczeniową: Liderzy dystansują pozostałe firmy wykorzystując rozwiązania chmurowe jako sposób na skuteczne wykorzystanie innych technologii, takich jak AI czy analityka. Aż 95% Liderów postrzega chmurę jako katalizator innowacji w przeciwieństwie do zaledwie 30% wśród Maruderów. 
  • Traktują dane jako zasoby firmy: 90% Liderów podejmuje kroki, aby gromadzić wyselekcjonowane, jakościowe dane. Według 94% Liderów informacje te są wystarczająco wiarygodne, aby opierać na nich swoją strategię rozwoju. Podczas gdy uważa tak tylko 64% Maruderów.
  • IT jest interdyscyplinarne: Liderzy osiągają lepsze wyniki w zarządzaniu inwestycjami w IT dzięki zniesieniu granic między IT a innymi działami.
  • Rozwijają kadry: Liderzy korzystają z uczenia się poprzez doświadczenie trzy razy częściej niż Maruderzy (73% vs 24%). AI i zaawansowana analityka w takich obszarach jak personalizowane uczenie, przewidywanie poszukiwanych u pracowników cech czy połączenie między umiejętnościami pracownika a programami szkoleniowymi są wykorzystywane przez 87% Liderów i tylko 35% Maruderów.

Migracja do chmury obliczeniowej to ważne narzędzie, z którego korzystają firmy będące liderami – aż 95% z nich postrzega ją jako katalizator innowacji. Zwiększa zwinność i elastyczność firmy, pozwalając jej łatwo i szybko przystosowywać się do zmiennego otoczenia biznesowego. Chmura obliczeniowa to także przejrzystość finansowa – możliwe do osiągnięcia oszczędności oraz klarowny system rozliczeń z dostawcami. Stworzenie kompleksowego ekosystemu i wykorzystanie tych możliwości pozwala organizacji na szybszy wzrost – mówi Mariusz Chudy, Dyrektor Zarządzający Accenture odpowiedzialny za rozwiązania chmurowe i transformację infrastruktury IT.

Firmy często sięgają po nowe technologie szukając w nich alternatywnych kanałów dotarcia do swoich klientów czy poprawy efektywności. Wyzwaniem jest jednak myślenie „wyspowe” – budowanie rozwiązań punktowo rozwiązujących dany problem. Kluczem do sukcesu jest umiejętność szybkiego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pełnej skali. Wymaga to szeregu kompetencji technologicznych, ale również zarządzania zmianą i budowania nowego środowiska pracy otwartego na nowe pokolenia pracowników – mówi – Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce. 

Więcej informacji o „Full Value. Full Stop”, infografiki, kluczowe wskaźniki na przestrzeni 8 lat, benchmarki per branża i lokalizacja są dostępne pod poniższym linkiem.

https://www.accenture.com/_acnmedia/thought-leadership-assets/pdf/accenture-future-systems-report.pdf

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF