...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Młode pokolenie pod lupą

Przedstawiciele pokolenia Y, w ciągu najbliższych 10 lat, będą stanowić 75 proc. pracowników na całym świecie. Pracodawc,y aby stawać się konkurencyjni w oczach młodego pokolenia powinni rozumieć i odpowiadać na ich potrzeby dotyczące zatrudnienia i oczekiwań względem miejsca pracy. A te są dość jednoznaczne.

Co ceni pokolenie Y?

Pokolenie millenialsów, czyli osób między 18 a 35 rokiem życia, chce osiągać sukcesy zawodowe i jest skoncentrowane na pracy, ale w przeciwieństwie do swoich starszych kolegów, nie chcą tego robić za wszelką cenę. Jak wynika z raportu EY najbardziej liczą się dla nich elastyczne warunki pracy, pozwalające na zachowanie równowagi między życiem osobistym a pracą. A to zdaniem 35 proc. millenialsów w ciągu ostatnich pięciu lat stało się coraz trudniejsze. Dlaczego? Młode pokolenie wskazuje na kilka czynników – wzrost liczby obowiązków zawodowych (48 proc. wskazań) i równocześnie domowych (30 proc.), większa liczba godzin spędzanych w pracy (36 proc) oraz posiadanie dzieci (23 proc.).

Dlaczego millenialsi odchodzą z pracy? 

Brak elastycznych warunków pracy to także jeden z ważniejszych powodów, dla których millenialsi rezygnują z pracy (69 proc. wskazań). Wśród innych powodów znalazły się – niski wzrost płac (76 proc.), brak szans na awans (74 proc), nadgodziny (71 proc.), a także brak atmosfery sprzyjającej pracy w grupach (71 proc.). Te same powody są także najważniejszymi wytycznymi przy poszukiwaniu nowej pracy. Zatem według raportu EY to właśnie system motywacyjny jest najważniejszym elementem, dzięki któremu pracodawcy mogą przyciągnąć potencjalnych pracowników.

Mocne strony młodego pokolenia

A co oni są w stanie zaoferować pracodawcom? W badaniu PSZK sami przedstawiciele pokolenia Y, wskazują jako swoje najważniejsze, pozytywne cechy wielozadaniowość (71 proc.), mobilność (67 proc.), jak również znajomość nowych technologii (60 proc.). Badani także jasno wskazywali na duże oczekiwania wobec pracodawców (33 proc.), partnerskie podejście w relacjach z przełożonymi (35 proc.), a także na wspomniany już work – life balance (28 proc).

Jednak polscy pracodawcy mogą nie mieć szans przekonać się o potencjale jaki tkwi w młodym pokoleniu. Aż 46 proc. przebadanych studentów zadeklarowało w badaniu, że bierze pod uwagę możliwość wyjazdu do pracy za granicę. Uważają bowiem, że poza Polską czekają na nich lepsze perspektywy zawodowe, ale także szansa na poszerzenie horyzontów czy rozwój osobisty.

Więcej informacji znajdą Państwo w raportach na stronie EY oraz PSZK.

::

Fot. Fotolia/ Contrastwerkstatt

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF