...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nadchodzą kolejne zmiany w Polskim Ładzie

podatki

Już od 1 lipca br. na podatników będą czekały kolejne zmiany w ramach Polskiego Ładu - między innymi obniżka stawki podatku dochodowego, likwidacja ulgi dla klasy średniej czy zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej. Czy i w jaki sposób powyższe zmiany wpłyną na wynagrodzenie?

Dziewiątego czerwca br. Sejm przegłosował zmiany w Polskim Ładzie. Ustawa została już podpisana przez prezydenta, ogłoszona w Dzienniku Ustaw i aktualnie oczekuje na wejście wżycie. Wśród najważniejszych modyfikacji znaleźć możemy między innymi obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Dodatkowo przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Czy nadchodzące zmiany będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia? Jak najbardziej!

Obniżenie stawki podatku PIT

Kluczową modyfikacją jest niewątpliwie obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. – W tym miejscu należy podkreślić, że nowa stawka będzie obowiązywać z datą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2022 roku.

Mówiąc krótko na tych podatników, którzy rozliczali się według 17-procentowej stawki w pierwszym półroczu, za tenże okres czeka w ramach podatku dochodowego nadwyżka. 
Maciej Blajer z Systim.pl.

Co ważne, zmiana dotyczy nie tylko tych podatników zatrudnionych na umowę o pracę, lecz również i tych, którzy mają umowy zlecenie bądź umowy o dzieło. Oprócz tego zmiana obejmuje także przedsiębiorców, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych. W opisywanym rozwiązaniu nie brakuje jednak pewnego „ale”.

Zwrot środków? Tak, ale nie teraz

Choć obniżona stawka bez wątpienia będzie miała swoje przełożenie na wyższe wynagrodzenie w przypadku wielu podatników, to jednak na zwrot nadpłaty podatku za pierwsze półrocze trzeba będzie poczekać.

Wielu podatników oddawało państwu podatek na poziomie 17 procent. Niemniej, pomimo zmiany stawek, nie będą oni mieli możliwości natychmiastowego zwrotu nadpłaconego podatku. Wszystko za sprawą przepisów, które jasno stanowią, iż nastąpi to w momencie złożenia zeznania rocznego za 2022 rok. W praktyce oznacza to, że spora część podatników otrzyma zwrot nadpłaconego podatku dopiero wiosną przyszłego roku.
Blajer z Systim.pl

W tym miejscu dodać należy, że osoby rozliczające się elektronicznie będą musiały poczekać na zwrot maksymalnie 45 dni. Te zaś osoby, które sięgną po papierową wersję rozliczenia, będą musiały poczekać blisko 3 miesiące, co może wydłużyć w niektórych przypadkach zwrot nawet do lipca-sierpnia przyszłego roku.

Zmiany w składce zdrowotnej

W nowelizacji przepisów Polskiego Ładu znalazł się również sposób obliczania składki zdrowotnej. Te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz ryczałtem będą mogły odliczyć składkę zdrowotną od dochodu. Warto jednak podkreślić, że – jak zapowiada Ministerstwo Finansów – dla tego rozwiązania będzie obowiązywał limit, który to dla „liniowców” wyniesie 8,7 tys. złotych, dla ryczałtowców zaś 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych. Z kolei podatnicy rozliczający się na tzw. zasadach ogólnych nie będą mogli w ogóle odliczyć składki w rozliczeniu PIT.


Źródło: Systim

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF