...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nastroje w branży nie dopisują

Dwudziesta szósta fala badania BriefIndex pokazała jednocznacznie, że koniunktura na rynku komunikacji marketingowej nie jest najlepsza. BriefIndex jest wypadkową oceny obecnej stytuacji panującej w branży oraz próby przewidzenia, jak sytuacja ta będzie wyglądała za kilka najbliższych miesięcy. Najwyższy możliwy do osiągnięcia wynik to 100 punktów, natomiast poziom 50 punktów oznacza stagnację w branży.

Wynik dwudziestej szóstej fali badania BriefIndex jest zbliżony do wyniku pierwszej fali przeprowadzonej w sierpniu 2003 r. Wówczas wynik ten wynosił 54 punkty, podczas gdy w roku bieżącym jest on o jeden punkt wyższy. Najniższy w dziesięcioletniej historii Brief Indexu wynik wynoszący 48 punktów, branża osiągnęła w marcu 2009 r.

 Ani źle, ani dobrze

Obecna sytuacja w branży reklamowej przez zdecydowaną większość respondentów jest oceniana jako przeciętna. 34 proc. osób zadeklarowało, że według nich koniunktura jest dobra, natomiast 13 proc. uważa ją za złą. Nikt nie uznał sytuacji za bardzo dobrą.

Podobna sytuacja w branży miała miejsce w sierpniu 2009 r. Wówczas 20 proc. osób oceniło ją jako dobrą, 64 proc. – jako przeciętną, a 14 proc. jako złą.

Najlepsze nastroje w branży panowały w okresie od maja do listopada 2007 r., kiedy ponad 30 proc. osób uznawało sytuację w branży jako bardzo dobrą, a około 60 proc. oceniało ją jako dobrą.

 Nastroje w dół

W porównaniu z ostatnią edycją badania, przeprowadzoną w 2011 roku, widoczne są wyraźne spadki nastrojów w branży. Najczęściej wymienianymi powodami tego zjawiska jest fakt, iż klienci są bardzo zachowawczy w wydawaniu pieniędzy na reklamy, a reklamodawcy tną budżety reklamowe, których planowanie trwa teraz znacznie dłużej. Poza tym, pojawiają się spostrzeżenia, że polskie media są tworzone przez osoby reprezentujące niski poziom warsztatowy. Ponadto, według respondentów, rynek jest już dość mocno nasycony reklamami, przez co trudniej jest reklamodawcom wygospodarować budżety na takie reklamy, które przyniosłyby im faktyczne efekty. Jednocześnie coraz mniej podmiotów chce inwestować media, a internet ma niską siłę przebicia w stosunku do telewizji.

 Zmian na razie brak

Na pytanie o to, jak sytuacja w branży będzie zmieniała się w ciągu najbliższych trzech miesięcy, 84 proc. respondentów pozostaje sceptyczna i deklaruje, że nie ulegnie ona zmianie. Według 7 proc. ankietowanych sytuacja ta raczej się pogorszy. Taki sam procent osób uważa, że sytuacja ta raczej się poprawi.

Nieliczne osoby, które patrzą w przyszłość z większym optymizmem twierdzą, że w najbliższym czasie klienci uświadomią sobie, że brak komunikowania się w mediach odbije się na wynikach, co spowoduje ich powrót to tego typu reklam, a najbliższe półrocze będzie decydujące dla poprawy rynku.

Natomiast według pesymistów, kryzys pogłębi się pociągając za sobą kolejne cięcia kosztów i postępujące pogorszenie się koniunktury.

Cechy, narzędzia, działania

Na pytanie o to, jakie wartości są obecnie poszukiwane na polskim rynku mediów i reklamy, 27 proc. respondentów wskazuje na umiejętność realizacji projektów niskobudżetowych, 20 proc. wymieniło zintegrowane podejście do komunikacji marketingowej, a 18 proc. zaproponowało kreatywność. Na dalszych miejscach znalazły się cechy, takie jak elastyczność, dyscyplina budżetowa, szybkość działania i podejmowania decyzji oraz szacunek do konsumenta.

Na prośbę o wskazanie narzędzi oraz metodologii, które w ciągu najbliższego roku będą cieszyły się największym zainteresowaniem, 48 proc. respondentów wskazuje na reklamę na urządzeniach mobilnych, 41 proc. wybiera aplikacje na urządzenia mobilne, a 38 proc. skłania się ku reklamie na portalach społecznościowych. Na kolejnych miejscach uplasowało się targetowanie behawioralne, korzystanie z Google AdWords, reklama kontekstowa na stronie WWW czy monitorowanie mediów cyfrowych.

Respondenci poproszeni o wskazanie najskuteczniejszych działań promocyjnych w internecie wymieniają media społecznościowe, działania na urządzeniach mobilnych oraz stronach WWW, a także mailing, wykorzystywanie mediów cyfrowych oraz kampanie display.

Badanie BriefIndex przeprowadzone zostało przez Millward Brown, za pomocą wywiadów telefonicznych, na próbie 88 osób związanych z markietingiem, reklamą i mediami w dniach 15-30 kwietnia 2013 r.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF