...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

„Nowa normalność – w kierunku brandingu cyfrowego” CIMO Standards & Foresight – pierwszy raport dotyczący stanu marketingu w Polsce!

Badania pokazują, że ponad 80% prezesów i właścicieli jest przekonanych o kluczowej roli marketingu w budowaniu sukcesu organizacji. Jednocześnie marketing często nie jest pozytywnie postrzegany; zarzuca mu się m.in. niskie kompetencje czy nieefektywność działań. W istocie ok. ¼ budżetów marketingowych jest marnowanych. Jednocześnie 50% wartości (kapitalizacji rynkowej) firm budowana jest w oparciu o aktywa niematerialne, a wśród nich największa część kreowana jest przez działania rynkowe (marka, baza klientów, strategiczne partnerstwa etc.).

 

 

Z drugiej strony, jak pokazuje badanie Chartered Institute of Marketing Officers – Standards & Foresight. „Nowa normalność – w kierunku brandingu cyfrowego”, marketerzy z pewną obawą podchodzą do możliwości rozwoju działań marketingowych i wzrostu biznesu. W pierwszej fali badania autorski Wskaźnik Optymizmu Rynkowego CIMO wyniósł 47,59 w skali 0-100. Taki wynik jest wypadkową oceny sytuacji rynkowej, warunków konkurowania, postrzeganych ryzyk, barier i perspektyw rozwoju, a także prognozowanej skali inwestycji marketingowych.

Na pesymizm polskich marketerów wpływa przede wszystkim perspektywa nadchodzącej recesji, rosnące koszty działań marketingowych oraz spadek dochodów klientów, a w konsekwencji popytu. Stabilność i potencjalny wzrost są natomiast dostrzegane w strategiach kładących nacisk na silną markę i marketing relacji. Rosnące znaczenie dla marketerów mają również działania w obszarze digital marketingu, w szczególności efektywne zarządzanie kanałami i reklama online.

Przekłada się to na budżety marketingowe, w których największy udział mają działania digital marketingowe (20%), a zaraz po nich – wsparcie sprzedaży (15,9%) i komunikacja marketingowa (15%). Najmniejsze inwestycje dokonywane są natomiast na rzecz rozwoju kompetencji marketingowych (2,1%), innowacje inne niż produktowe (2,2%) oraz działania marketingowe w miejscu sprzedaży (2,8%).

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pełny raport z pierwszej edycji badania Chartered Institute of Marketing Officers – Standards & Foresight. „Nowa normalność – w kierunku brandingu cyfrowego” to pierwszy tego typu raport pokazujący stan marketingu, który to stan omówiony został m.in. z perspektywy efektywności działań marketingowych, koniunktury inwestycyjnej czy kierunków rozwoju.

Badanie zostało przeprowadzone w drugim kwartale 2022 przez firmę questus – jedyne w Polsce Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing (CIM). Wzięło w nim udział kilkudziesięciu ekspertów posiadających prestiżowe i uznawane na całym świecie kwalifikacje CIM. Respondenci to jednocześnie managerowie z bogatym doświadczeniem w biznesie, którzy łączą perspektywę innowacyjnych rozwiązań ze standardami na rynkach światowych.

Raport pobrać można ze strony questus: http://questus.pl/cimo.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF