...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Otwarta bankowość – jak i komu otwiera możliwości

laptop lezy na lozku

Podgląd salda czy zlecanie przelewu z kont w różnych bankach w jednej aplikacji bądź potwierdzanie tożsamości w jednym banku poprzez logowanie do innego – to między innymi już teraz umożliwia nam otwarta bankowość. Co może jeszcze zaoferować i jaka czeka ją przyszłość?

Pojawienie się otwartej bankowości we wrześniu 2019 r. na bazie europejskiej Dyrektywy PSD II, zapowiadało rewolucję na rynku bankowym. Regulacja m.in. zobowiązała banki do udostępniania podmiotom trzecim (innym bankom, fintechom czy serwisom płatniczym) dostępu do rachunków swoich klientów, oczywiście za ich zgodą. Stanowiło to podstawę do wprowadzenia niespotykanych dotąd usług, opartych na autoryzacji w serwisie bankowym i przepływie informacji na temat danych produktów między bankiem a firmami zewnętrznymi czy innymi bankami. Możliwości, które jak się wydawało, mogą wzmocnić konkurencyjność fintechów na polskiej arenie, dotychczas wykorzystały jednak przede wszystkim same banki, poszerzając swoją ofertę o innowacyjne rozwiązania.

Wszystko w jednym miejscu

Najwięcej rozwiązań wykorzystujących potencjał otwartej bankowości w naszym kraju wprowadził dotychczas Bank Millennium. Zaczęliśmy na początku 2020 r. od usługi Finanse 360º, która pozwala na kompleksowe zarządzanie środkami z rachunków w innych bankach z jednego miejsca, poprzez system internetowy i aplikację mobilną Banku Millennium. Po podpięciu konta z innego banku, klient w jednym systemie ma informacje na temat wysokości salda czy historii rachunku na swoim koncie w innym banku, bez potrzeby logowania do niego.

Bank Millennium jako pierwszy udostępnił też usługę inicjowania przelewu z konta w innym banku, tzw. PIS (Payment Initiation Service). Wprowadziliśmy również omnichannelowy proces weryfikacji dochodu w procesie pożyczkowym poprzez logowanie do innego banku, w oparciu o usługę AIS (Account Information Service). Z jej wykorzystaniem udostępniliśmy również w pełni zdalny proces zakładania konta firmowego. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy nie mają jeszcze konta w Banku Millennium, mogą założyć konto z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, bez potrzeby odwiedzania oddziału. Szybko potwierdzą tożsamość, logując się do innego banku, w którym mają swoje konto indywidualne.

Ze względu na pandemię, rozwój otwartej bankowości w minionym roku skupiał się na agregacji rachunków oraz zdalnym potwierdzaniu tożsamości bądź dochodów. W open bankingu drzemie jednak znacznie większy potencjał do tworzenia nowych usług, dających klientom, poza wygodą i oszczędnością czasu, również inne korzyści.

Co jeszcze przed nami

Pandemia przyspieszyła adaptację klientów do rozwiązań cyfrowych, co stanowi dobre podłoże do powstawania kolejnych usług opartych na otwartej bankowości, mających na celu przeniesienie wielu procesów do obsługi w pełni zdalnie przez klienta, bez potrzeby np. odwiedzania placówki.

Na razie instytucje finansowe skupiły się na wykorzystaniu podstawowych usług otwartej bankowości. Możliwości jest jednak znacznie więcej i wkrótce możemy spodziewać się poszerzenia palety produktów bankowych. Wiedza, którą banki czerpią o kliencie, dzięki korzystaniu przez niego z tego typu rozwiązań, pomoże oferować bardziej spersonalizowane usługi, skrojone idealnie na miarę jego potrzeb.

Ważny aspekt powodzenia kolejnych rozwiązań otwartej bankowości to niezawodność wdrożonych procesów i ich ergonomia. Powinny one być przyjazne dla użytkownika, a dodatkowo budzić jego zaufanie. Jeśli klient korzystając z nowej usługi, doświadczy jakikolwiek problemów, nie będzie skłonny do skorzystania z podobnych rozwiązań w przyszłości. Istotna dla rozwoju popularności usług open bankingu jest szczególnie dbałość o bezpieczeństwo całego ekosystemu biorącego udział w dostarczaniu tego typu usług, w szczególności w kwestii silnego uwierzytelniania operacji (SCA).

Klienci oczekują usług kompleksowych, zapewniających im dostęp do wszystkich produktów w jednym miejscu, bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji czy przelogowania się między różnymi systemami. Obecnie usługi oparte o open banking są raczej rozszerzeniem i uzupełnieniem i tak bardzo bogatej oferty banków. Dodatkowe, nowe korzyści dla klientów mogłyby zapewnić fintechy, dostarczając usługi wychodzące poza obszar bankowości.

W Europie Zachodniej rozwija się potencjał dla tzw. usług premium na linii pomiędzy zewnętrznymi dostawcami usług, zwanych TPP (Third Party Provider) i dostawcami usług płatniczych, tzw. ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider). W Polsce rozwój usług premium będzie zależał w dużym stopniu od działań fintechów. Jeśli będą one w stanie skutecznie konkurować z bankami w roli TPP, czyli dostarczać podstawowe usługi (AIS i PIS), z pewnością wpłynie to na wdrażanie bardziej zaawansowanej oferty otwartej bankowości w naszym kraju, a tym samym na dostarczanie klientom dodatkowych, innowacyjnych rozwiązań.

 

Jesteśmy ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym usługi wszystkim segmentom rynku poprzez kanały elektroniczne, sieć placówek oraz indywidualnych doradców. Łączymy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowe, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Stale wprowadzamy innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania w zakresie bankowości internetowej i mobilnej. Jesteśmy też liderem w dziedzinie obsługi klienta. Nasze osiągniecia doceniane są przez rzeszę zadowolonych klientów oraz liczne wyróżnienia przez niezależnych ekspertów na rynku zarówno polskim jak i zagranicznym. Więcej informacji na www.bankmillennium.pl

Bank Millennium