...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Połowa urzędów nie posiada strategii marki miejsca

Czy miasta i regiony posiadają strategię marki miejsca? Czy i jak jest ona realizowana? Co jest celem marki terytorialnej? Które narzędzia są niezbędne w działaniach związanych z zarządzaniem marką miejsca? Co stanowi największy problem lub wyzwanie dla osób pracujących nad marką miejsca? Odpowiedzi na te pytania przynosi Barometr Marki Miejsca, badanie wykonane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Brief for Poland.

Barometr Marki Miejsca to wspólna inicjatywa Brief for Poland oraz Instytutu ARC Rynek i Opinia. Chcemy, by to badanie polskich samorządów stale towarzyszyło kolejnym stadiom rozwoju marketingu terytorialnego, na bieżąco dokumentując trendy, opinie i postawy osób, które na co dzień zarządzają markami miejsc.

Pierwsza edycja badania startuje w szczególnym momencie. Rozpoczyna się bowiem drugi etap w procesie budowy polskich marek miejsc. W etapie pierwszym część samorządów podjęła próbę „przestawienia się” na myślenie w kategoriach marketingu i marki, opracowała dokumenty strategiczne dotyczące założeń własnych marek, zaproponowała nowe logo, miały miejsce pierwsze, entuzjastyczne działania promocyjne nawiązujące do nowych marek i… No właśnie. Częstokroć, o czym dobrze wiemy, na tym się kończy, a kolejne działania bądź to nie są podejmowane, bądź miewają charakter równie niespójny, niepodporządkowany naczelnemu celowi, jak wcześniej.

Sytuacja jest tym trudniejsza, że zmniejszają się budżety marketingowe polskich samorządów i możliwości „zewnętrznego” finansowania działań związanych z marką. Nadchodzi czas mądrego zarządzania marką, na jej prawdziwe „pobudzenie do życia”.

Etap, o którym mówimy, jest więc swego rodzaju progiem. Na kolejny stopień, dojrzałego, konsekwentnego, spójnego rozwoju marki terytorialnej, najprawdopodobniej wejdą tylko nieliczni.

Połowa urzędów posiada strategię marki
W naszym badaniu niespełna 50 proc. urzędów zadeklarowało, że posiada strategię marki. Na ogół respondenci deklarowali bardzo duże zadowolenie z ostatecznego kształtu marki, jej trafności, oprawy wizualnej czy tkwiącego w niej potencjału. Znacznie mniej zadowoleni są z wdrażania strategii. W większości przypadków – 2/3 – strategia jest wdrażana w sposób selektywny, częściowy.

Czy strategia Państwa marki zawiera następujące elementy i czy są one realizowane?

Źródło: Barometr Marki Miejsca, opracowanie ARC Rynek i Opinia

Ponad połowa badanych urzędów – 56 proc. – nie prowadzi żadnych działań o charakterze monitoringu. Można domyślać się, że wobec malejących nakładów na marketing w JST działania związane z monitoringiem są pomijane w planie prac w pierwszej kolejności. Niewątpliwie jednak może to rodzić duże trudności w praktycznym zarządzaniu marką.

::

Badanie Barometr Marki Miejsca przeprowadziliśmy metodą CAWI, czyli ankiet internetowych. Zaproszenie do badania skierowaliśmy do ponad 300. najaktywniejszych marketingowo polskich samorządów. Ostatecznie zgromadziliśmy 88 odpowiedzi. Badanie nie pretenduje do miana reprezentatywnego, jest raczej „jakościową” fotografią sposobu myślenia i działania osób, które zarządzają marketingiem w polskich Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST).

::

Barometr Marki Miejsca został zaprezentowany podczas drugiej edycji Welcome Festivalu, która odbyła się w dniach 24-25 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Więcej o wynikach badania będzie można przeczytać w specjalnym raporcie „Welcome 2013”, który ukaże się na przełomie sierpnia i września br. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF