...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polscy przedsiębiorcy a innowacyjność

Międzynarodowe rankingi i lokalne analizy dowodzą, że Polska jest na szarym końcu pod względem innowacyjności.

Według 9 na 10 menadżerów na świecie innowacja w firmie stanowi najważniejszy czynnik podnoszący poziom globalnej konkurencyjności – wynika z raportu „GE Global Innovation Barometer”. Jednak, jak pokazują statystyki, polskie przedsiębiorstwa nie działają zgodnie z tą opinią. Fakt ten potwierdza przygotowany przez Komisję Europejską raport Innovation Union Scoreboard z 2013 roku. Kraj nad Wisłą znalazł się na 4. miejscu od końca pod względem innowacyjności i uplasował się za Czechami, Grecją, Węgrami, Litwą, Maltą czy Słowacją.

Brak nowatorskich rozwiązań

Jeszcze gorzej Polska wygląda w statystykach Eurostat z lat 2008-2010. W tej analizie zajęła przedostatnie miejsce pod względem liczby innowacyjnych firm. Jedynie 28 poc. polskich spółek zakwalifikowano do tego grona. Gorszy wynik osiągnęła tylko Bułgaria. Natomiast średnia w krajach Unii to 52 proc. Taki sam obraz dają międzynarodowe rankingi innowacyjnych spółek, w których od kilku lat nie pojawiają się polskie firmy.

Ta sytuacja nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw. Według badania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” z 2010 roku tylko 26 proc. z ankietowanych firm prowadziło innowacyjne działania. Jednak nawet te, które wprowadzały nowości nie były nowatorskie na skalę europejską czy światową. Według analizy, dotyczyło to tylko 5,5 proc. mikroprzedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe oraz innowacje organizacyjne (2,5 proc.). Niewiele firm wprowadziło także nowatorskie rozwiązania w skali krajowej. Jednym z najbardziej niepokojących wniosków płynących z badania jest fakt, że mikroprzedsiębiorstwa nie były zainteresowane prowadzeniem działań innowacyjnych w kolejnych latach. Co więcej, małe firmy uważają ten obszar za najmniej ważny czynnik konkurowania na rynku.

Adaptacja pomysłów

Dane GUS podsumowujące 2010 rok pokazują, że polskie firmy inwestujące w udoskonalenia stawiają na innowacje wtórne i adaptacje z innych krajów. Do podobnych wniosków można dojść po analizie zgłoszeń do krajowych inkubatorów przedsiębiorczości. Polacy rzadko zgłaszają ciekawe pomysły i często kopiują rozwiązania z Zachodu. Owa odtwórczość może wynikać z faktu, że w Polsce unika się ryzyka i porażek, a przedsiębiorcy często wybierają bezpieczne branże i sprawdzone koncepcje. Jednak Jeremy Gutsche, twórca TrendHunter.com radzi, aby nie bać się ryzyka: – Niech porażka będzie częścią każdego dnia – pisze Gutsche w swojej książce „Exploiting Chaos”: Poruszanie się w chaosie wymaga głębokiego zrozumienia tego, co można i czego nie można robić. Porażka to część procesu uczenia się. Aby zaakceptować porażkę należy znaleźć pozytywne sposoby na interpretację nieoczekiwanych rezultatów.

Analiza TrendHunter.com potwierdza powyżej przedstawione dane – niewielka liczba artykułów odnosi się do trendów i innowacji pochodzących z Polski, a żaden z opisanych na portalu nie dotyczy biznesu. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF