...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze podczas Expo 2020 Dubai

Dubai Expo

Dziś odbywa się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, które jest drugim najważniejszym wydarzeniem biznesowym organizowanym przez Polskę na Wystawie Światowej w Dubaju.

Biorą w nim udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych i instytucji. Będzie to niepowtarzalna okazja do promocji produktów i usług na rynkach afrykańskich oraz do nawiązania kontaktów i poznania otoczenia biznesowego poszczególnych krajów.

Dubaj Panorama

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze to kolejna ważna inicjatywa o charakterze biznesowym odbywająca się na Expo 2020 Dubai. Będzie okazją do nawiązania kontaktów z partnerami handlowymi z krajów Afryki i regionu Bliskiego Wschodu. W trakcie tego wydarzenia odbędą się panele dyskusyjne dotyczące branży spożywczej, transportu i infrastruktury, zielonych technologii oraz przyszłości opieki zdrowotnej i nowych technologii stosowanych w medycynie.

Od początku Wystawy Światowej Expo w Dubaju, czyli od blisko pół roku, aktywnie promujemy Polskę, jej potencjał biznesowy, naukowy i kulturalny. Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, podobnie jak szereg wcześniejszych wydarzeń o charakterze gospodarczym, wpływa na zintensyfikowanie naszej współpracy nie tylko z partnerami handlowymi z Bliskiego Wschodu, ale także z krajów afrykańskich. Jestem przekonany, że stanie się też impulsem do wzmocnienia naszej obecności na rynkach państw afrykańskich oraz w regionie państw Zatoki Perskiej i zaowocuje wymiernymi korzyściami dla polskich przedsiębiorców z różnych branż.

Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

 

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze organizowane podczas Expo 2020 Dubai wpisuje się w nasz cel, jakim jest wypromowanie rodzimych przedsiębiorców chcących rozwijać się na zagranicznych rynkach. Cieszymy się z tego, że polskie firmy w czasie Wystawy Światowej nawiązywały i wciąż nawiązują ważne kontakty z kontrahentami z Bliskiego Wschodu. Wspieramy je w tych działaniach i jednocześnie chcemy wykorzystać to, że Dubaj jest także światowym centrum handlu i hubem łączącym inne kraje z Afryką. Dywersyfikacja kierunków eksportowych jest szczególnie istotna, zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń w Ukrainie. Jestem przekonany o tym, że Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze stworzy nowe możliwości w ekspansji biznesu dla naszych przedsiębiorców. Pokaże też Polskę jako odpowiednie miejsce do inwestowania, które poprzez członkostwo w Unii Europejskiej, jest też naturalnym łącznikiem z innymi krajami należącymi do tej wspólnoty.

Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Program Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze rozpocznie się 28 marca 2022 roku. W programie zaplanowano tematyczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i przedstawicieli biznesu. Odbędzie się też business mixer, który umożliwi polskim przedsiębiorcom nawiązanie bezpośrednich kontaktów z firmami z krajów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Na forum zgłosili się przedsiębiorcy z 28 krajów, w tym z 21 państw afrykańskich.

Ewolucja łańcucha wartości żywności w Afryce w nadchodzącej dekadzie

Tematem tego panelu dyskusyjnego będą kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym, sposobem jego zapewniania w krajach afrykańskich oraz wyzwaniami jakie stoją przed branżą. Polska zaprezentuje się jako jeden z głównych producentów i eksporterów produktów spożywczych w Unii Europejskiej – eksportujący produkty do ponad 192 krajów o łącznej wartości ponad 32 mld euro rocznie. Panel będzie okazją do podkreślenia tych sukcesów oraz zwrócenia uwagi na coraz powszechniej stosowane przez polskie firmy innowacje biotechnologiczne.

Transport i infrastruktura

W ramach dyskusji na temat transportu i infrastruktury w Afryce będzie mowa o postępującej urbanizacji na tym kontynencie oraz realizowanych inwestycjach. Uczestnicy debaty poświęcą dużo miejsca projektom, które są planowane w Egipcie, Kenii, Maroku, Nigerii i RPA. Dyskusja będzie także dotyczyć polskiej oferty eksportowej i tego jaki jest potencjał biznesowy poszczególnych sektorów transportu. Paneliści uwzględnią w dyskusji także szerszy kontekst związany z trendami światowymi i regionalnymi w transporcie oraz odpowiedzą na pytania o to jaki wpływ na infrastrukturę mają ekologiczne rozwiązania oparte na zielonej energii i napędach elektrycznych.

Zielona Afryka: inkluzywna i zrównoważona przyszłość

Tematem kolejnej dyskusji będą kwestie dotyczące odnawialnych źródeł energii i tego, z jakimi wyzwaniami należy się zmierzyć, aby zapewnić efektywniejszą ochronę środowiska. Będzie mowa o technologiach wodnych, elektromobilności, energii wiatrowej, słonecznej, a także zrównoważonej gospodarce odpadami. Polska i rodzimi przedsiębiorcy poznają, jakie jest zapotrzebowanie krajów afrykańskich na tego typu rozwiązania i jaki jest potencjał nawiązania obustronnej współpracy.

Przyszłość zdrowia

W trakcie tego panelu poruszone zostaną tematy związane z nowymi technologiami rewolucjonizującymi branżę sprzętu i opieki medycznej. Uczestnicy dyskusji zwrócą uwagę na to, jakie jest zapotrzebowanie na wyroby lecznicze na rynkach afrykańskich. Polscy przedsiębiorcy będą mogli wypromować swoje rozwiązania stosowane w ochronie zdrowia – od sprzętu rehabilitacyjnego, przez urządzenia diagnostyczne, aż po narzędzia medyczne. Panel dyskusyjny będzie też okazją do przypomnienia, że polski sektor medyczny ma ogromną renomę na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w krajach UE oraz USA, Japonii, Australii, Meksyku i RPA.

Instrumenty wsparcia finansowego

O tym jak ważne są instrumenty wsparcia finansowego w rozpoczynaniu współpracy biznesowej na rynkach afrykańskich, opowiedzą m.in. przedstawiciele BGK oraz KUKE. Celem panelu będzie zwiększenie świadomości u polskich i afrykańskich przedsiębiorców o dostępności narzędzi finansowych, które są kluczowe w rozwijaniu biznesu. W trakcie panelu dyskusyjnego zostaną przytoczone przykłady polskich firm z różnych branż, które już teraz osiągają duże sukcesy w Maroku, Egipcie, Kenii, Nigerii i RPA.

Dla polskich firm doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania na rynkach afrykańskich były webinaria gospodarcze zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. W ramach tych wydarzeń przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak wyeksportować i promować swój produkt lub usługę na nowych rynkach – Nigerii, RPA i Kenii. Poznali też kanały dystrybucji i uwarunkowania logistyczne, a także pozyskali niezbędną wiedzę na temat budowania trwałych relacji biznesowych. Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze będzie okazją do zdobycia kolejnych cennych informacji oraz nawiązania kontaktów pomocnych w rozwoju działalności na dynamicznie rozwijających się rynkach.

Afryka to obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych rynków świata. Drugie miejsce pod względem powierzchni i liczby populacji oraz szybko rosnący przyrost naturalny sprawiają, że z roku na rok państwa afrykańskie zyskują na znaczeniu. Obecnie kontynent zamieszkuje ponad 1,2 mld ludzi. Według ONZ do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 2,5 mld.

Więcej informacji na temat Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego wraz z agendą wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Partnerami Forum oraz Partnerami Strategicznymi Pawilonu Polski są: PKN ORLEN oraz Bank Gospodarstwa Krajowego BGK.

 

Do Dubaju również zostały zaproszone odpowiedzialne za Brief.pl. Udział w forum udzieliła nam firma PAiH.

 

RELACJA LIVE DOSTĘPNA PONIŻEJ


źródło: Expo 2020 Dubai

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF