...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pomaganie jest fajne! – Bank BGŻ BNP Paribas partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki

Bank BGŻ BNP Paribas został partnerem strategicznym projektu Szlachetna Paczka. To oznacza, że Bank nie tylko zaangażuje się w przedświąteczną pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin, ale także będzie wspierał jej działalność przez cały rok oraz promował ideę mądrego pomagania. Przy tej okazji Bank przygotował kampanię promującą ideę radości płynącej z pomagania w codziennym życiu z udziałem wolontariuszy i beneficjentów Szlachetnej Paczki - Pomaganie jest fajne!

Pracownicy Banku BGŻ BNP Paribas od lat wspierali Szlachetną Paczkę. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na tak szeroką skalę. Oficjalne partnerstwo i ogólnopolski charakter projektu pozwalają wykorzystać potencjał wolontariatu pracowniczego.

Od 2010 roku realizujemy Strategię CSR. W naszych planach i działaniach uwzględniamy wpływ społeczny związany z działalnością biznesową. Społeczna odpowiedzialność w Banku to coś więcej niż jednorazowe akcje sponsoringowe czy charytatywne. Programy i inicjatywy, które realizujemy, mają charakter inwestycji społecznych i pozwalają na długofalowe działania, dające trwałe efekty. Idea pomocy realizowanej przez Szlachetną Paczkę jest spójna z odpowiedzialną postawą Banku i Fundacji BGŻ BNP Paribas. Chcemy mądrze wspierać najbardziej potrzebujące osoby. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same – powiedział Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. 

2000 pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w Szlachetną Paczkę 

Blisko 2000 pracowników-wolontariuszy Banku BGŻ BNP Paribas z całej Polski zaangażowało się w Szlachetną Paczkę. Jest to największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, ponad 100 rodzin potrzebujących wsparcia otrzyma pomoc.

Bardzo się cieszę, że pracujemy w tym roku wspólnie z marką o takiej pozycji jak Bank BGŻ BNP Paribas. Ma to dla nas zasadnicze znaczenie, bo tylko tak duży i wiarygodny partner daje nam możliwość pracy, mądrego planowania i projektowania naszych programów społecznych w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Bankiem BGŻ BNP Paribas nie musimy już każdego dnia walczyć o to, by Szlachetna Paczka w ogóle przetrwała, ale możemy się skupić na tym, na czym nam najbardziej zależy – na wdrażaniu takich mechanizmów mądrej pomocy, które dają rodzinom włączonym do Paczki i dzieciom z Akademii Przyszłości największe szanse na trwałą zmianę ich sytuacji – mówi Joanna Sadzik, prezes zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Ponadto, częścią partnerstwa Banku BGŻ BNP Paribas ze Szlachetną Paczką jest również wsparcie finansowe inicjatywy. Klienci, poprzez wykonywane płatności bezgotówkowe, przyczyniają się do pomagania. Za każdą płatność wykonaną kartą, Bank przekaże 1 grosz na rzecz Szlachetnej Paczki, a w przypadku płatności wykonywanych za pomocą aplikacji mobilnej będą to 2 grosze.

„Pomaganie jest fajne!” 

Jednym z elementów strategicznego partnerstwa ze Szlachetną Paczką jest kampania „Pomaganie jest fajne!”. Osią działań projektu jest 3 minutowe wideo w reżyserii Tomasza Knittela, które powstało dzięki zaangażowaniu i współpracy z wolontariuszami, beneficjentami, promujące ideę radości płynącej z pomagania w codziennym życiu. W filmie wzięli udział wolontariusze Szlachetnej Paczki oraz Banku BGŻ BNP Paribas, zaangażowani w inicjatywę. Działania w Internecie rozpoczną się 5 grudnia, a od 6 grudnia kampania będzie obecna w telewizji. Współczesną aranżację utworu Ewy Bem pt.: „Podaruj mi trochę słońca” zaaranżował Smolik, a piosenką w nowym brzmieniu zaśpiewała Natalia Przybysz.

Chatbot zmotywuje do pomagania

BGŻ BNP Paribas zaplanował także szereg działań w mediach społecznościowych. Bank zachęca do pomagania innym i wypracowania w sobie tego nawyku. Dla wszystkich, którzy chcą, aby pomaganie weszło im w nawyk, przygotował 21-dniowe wyzwanie z udziałem specjalnego chatbota – Asystenta Pomagania, który będzie dostępny na profilu Banku BGŻ BNP Paribas na Facebooku. Przez 21 dni będzie on przesyłał użytkownikowi wyzwania związane z pomaganiem. Zadania będą miały urozmaiconą formę i różne stopnie trudności. Na najbardziej wytrwałych będzie czekała niespodzianka.

Przykładem działań Banku BGŻ BNP Paribas z obszaru odpowiedzialności społecznej jest „Program Grantów Lokalnych”. W ciągu 8 lat działania programu Bank przekazał ponad 1 mln zł na wsparcie lokalnych organizacji społecznych.

Fundacja BGŻ BNP Paribas, która istnieje od 2006 roku, realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BGŻ BNP Paribas. Flagową inicjatywą Fundacji jest realizowany od 2003 roku program stypendialny Klasa. Dzięki niemu od początku istnienia 700 uczniów pochodzących z małych miejscowości ukończyło renomowane licea w 5 największych miastach w Polsce.

Najnowszą inicjatywą Banku jest powołanie Lokalnych Ambasadorów Banku. We wrześniu br. tytuł ten otrzymało 50 najbardziej aktywnych pracowników, którzy działają tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla lokalnych społeczności.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jej głównym założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy, by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF